City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

تهران پايتخت گليم مي شود (1397/06/31)

استان تهران قطب طرح و توليد گليم کشور مي شود.
تهران پايتخت گليم مي شود

به گزارش بزنيم بيرون ، معاون صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران با بيان اين خبر از تدوين طرح جامع حمايت از توليدات هنرمندان استان تهران خبر داد.

محمد انشايي بابيان اينکه به دليل مهاجرت پذير بودن استان تهران درواقع ردپاي بسياري از هنرهاي استان هاي ديگر کشور را مي توان در اين استان ديد، افزود: به همين دليل هم در رشته هايي که هنرمندان استان تهران در آن سرآمد هستند از جمله گليم بافي، ايناستان رابه عنوان قطب آن هنر معرفي مي کنيم.

وي به اشاره به فيروزکوه و شهر قدس در سطح استان تهران که بيشترين تعداد بافنده و کارگاه توليد گليم را دارند، پرداخت و  اظهارکرد: در شهرقدس بافته هاي استان هايي مانند اردبيل و آذربايجان و در فيروزگوه دست بافته هاي مازندارن، سمنان و خراسان شمالي به صورت تخصصي بافته مي شود.

به گفته معاون صنايع دستي استان تهران داشتن برند اختصاصي براي اين استان، نحوه بسته بندي شکيل و شناسنامه دار کردن محصولات از اولويت هاي بخش بازرگاني صنايع دستي استان تهران به منظظور راهيابي توليدات به بازارهاي جهاني است.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها