City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

با شروع ماه مهر، ميدان مشق هم فعال شد (1397/07/04)

شهرداري منطقه 12 اعلام کرد ميدان مشق پايتخت براي ميزباني از شهروندان آماده مي شود .
با شروع ماه مهر، ميدان مشق هم فعال شد

به گزارش بزنيم بيرون ، علي محمد سعادتي اظهار اميدواري کرد که با توجه به تفاهم نامه اي که با د انشگاه هنر بسته خواهد شد مطابق با برنامه ريزي هاي سالهاي قبل از شهروندان پذيرايي خواهد شد.

ميدان مشق محوطه اي تاريخي در پايتخت مربوط به دوره قاجار است که در محدوده بين خيابان امام خميني(ره) و 30 تير قرار دارد و مدت زمان کوتاهي در دوره پهلوي اول از آن به عنوان باغ ملي ياد مي شد.

شهردار منطقه 12 اظهار اميدواري کرد که اگر بتوان از ساختمان هايي که در اختيار سازمانهاي دولتي و يا ميراث فرهنگي قرار دارند به نفع شهر استفاده کرد, عالي مي شود.

سعادتي گفت: با برگزاري همايش بين المللي فضاهاي عمومي شهر براي مهمان هاي خارجي در ابتدا تورهاي تخصصي برگزار مي شود که بازديد از مکان هاي تاريخي تهران است و بعد بازديد از اراضي عباس آباد در دستور کار خواهد بود.

همايش بين المللي آينده فضاهاي شهري سوم ‌تا پنجم مهرماه جاري در دانشگاه تربيت مدرس در حال برگزاري است.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها