City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

«بلقيس اسفراين» در اولويت ثبت جهاني قرار مي گيرد (1397/09/21)

مدير پايگاه ملي مجموعه تاريخي بلقيس اسفراين گفت: دفتر امور پايگاه هاي جهاني ميراث فرهنگي، پرونده شهر تاريخي بلقيس را در اولويت ثبت ميراث جهاني قرار مي دهد
«بلقيس اسفراين» در اولويت ثبت جهاني قرار مي گيرد

به گزارش بزنيم بيرون ، نجفي، اعتبار مصوب استاني امسال براي مجموعه شهر تاريخي بلقيس را هفت ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: پنج ميليارد ريال از اين رقم براي مرمت، کاوش و حفاظت و 2 ميليارد ريال براي کمپ گردشگري مجموعه هزينه مي شود.

شهر کهن اسفراين معروف به شهر بلقيس به عنوان دومين بناي عظيم خشتي و گلي ايران، پس از ارگ بم، شناخته مي شود که در فاصله سه کيلومتري جنوب غربي شهر اسفراين قرار دارد.

مجموعه بلقيس شامل ارگ و خندق پيرامون آن، شارستان، ويرانه هاي معروف به تپه منار (مسجد جامع)، مقبره شيخ آذري، قسمت صنعتي شهر، آب انبار، کاروانسرا، مجموعه معروف به يخدان ها و يک گورستان وسيع در نزديکي دروازه شرقي آن است.

اين مجموعه تاريخي به شماره 4497 در فهرست آثار ملي ثبت شده و با توجه به اهميت و غناي تاريخي آن در سال 1388 به عنوان پايگاه ميراث فرهنگي مصوب و فعاليت مطالعاتي، مرمتي و باستان شناسي آن آغاز شد.

شهرستان 120 هزار نفري اسفراين در 60 کيلومتري جنوب شرقي بجنورد، مرکز خراسان شمالي قرار دارد

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها