City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

وجود يک ميليون محوطه باستاني نا ايمن در کشور (1397/11/21)

رئيس مؤسسه باستان شناسي دانشگاه تهران گفت: نزديک به يک ميليون محوطه باستاني در ايران داريم که ديگر هيچکدام سالم نيستند و به مرور توسط خود مردم در حال نابودي هستند.

وجود يک ميليون محوطه باستاني نا ايمن در کشور

به گزارش بزنيم بيرون ، ده‌پهلوان با بيان اين خبر اظهارکرد: برخي مواقع به نظام اداريِ ميراث و پروژه‌هاي عمراني انتقاد مي‌کنيم که آن‌ها در حال از بين بردن ميراث کشور هستند، اما از سوي ديگر خبر نداريم که ۹۰ درصد محوطه‌هاي ما را افرادي که از اهالي دفينه‌اند، ازبين مي‌برند. متأسفانه توجه شايسته‌اي در اين زمينه نداريم، تا بتوانيم جلوي اين قضيه را بگيريم.

اين مدرس دانشگاه تهران ادامه داد: مردمي که پي به ارزش واقعي ميراث فرهنگي و محوطه‌هاي تاريخي ببرند و آگاه باشند که گنج و دفينه مسأله‌اي پوچ و واهي است و به راحتي به اين دام نمي‌افتند.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها