City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

دانش گذشتگان ناجي روستاهاي تاريخي مقابل سيل (1398/01/28)

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌گويد: روستاهاي تاريخي که به خوبي مکان‌يابي و بر اساس دانش گذشتگان ساخته شده‌اند، در سيلاب‌هاي اخير آسيب نديده‌اند، اما روستاهايي که در اين شرايط ساخته نشده‌اند در مواجه با سيل توان مقاومت نداشته و از بين رفته‌اند.
دانش گذشتگان ناجي روستاهاي تاريخي مقابل سيل

به گزارش بزنيم بيرون ، به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، محمد حسن طالبيان - معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري - در نشست تخصصي «روز جهاني بناها و محوطه‌هاي تاريخي فرهنگي» که چهارشنبه ۲۸فروردين در پژوهشگاه ميراث فرهنگي برگزار شد، با مهم خواندن موضوع مناظر روستايي، بيان کرد: هدف هر سال ايکوموس از انتخاب شعار به مناسبت اين روز درک بهتر همگان از موضوع حفاظت است.

او با اشاره به اينکه موضوع «ميراث کشاورزي» نيز پيشتر شعار ايکوموس قرار گرفته بود، افزود: اين توجه باعث شد روستاهاي تاريخي فرهنگي و حوزه‌هاي مناظر فرهنگي طبيعي بيشتر مورد پژوهش قرار گيرند، به طوري که ميراث کشاورزي از کبوترخانه ها تا باغستان‌هاي سنتي بر اساس اين شعار براي ثبت آماده شد.

طالبيان با بيان اين که موضوع منظر روستايي با توجه به سيل امسال براي ما درس بزرگي به جا گذاشت، مدعي شد: روستاهاي تاريخي که به خوبي مکان‌يابي و بر اساس دانش گذشتگان ساخته شده‌اند در سيلاب‌هاي اخير آسيب نديده‌اند ولي روستاهايي که در اين شرايط ساخته نشده‌اند در مواجه با سيل توان مقاومت نداشته و از بين رفته‌اند.

او گفت: موضوع درک حفاظت از منظر روستايي خيلي مهم است، چون هر کدام شيوه‌هاي زيست و دانش سرزمين هستند و لازم نيست حتماً در آن باقي بماند، بلکه مي‌توانيم از دانش گذشته براي مکان‌يابي روستاها استفاده کنيم، توان اکولوژيک را بسنجيم و درک کنيم که از يک منبع بيشتر از نياز نبايد استفاده کرد تا تعادل ايجاد شود.

او با بيان اين‌که کسي منکر توسعه نيست ولي متأسفانه ما همه چيز را قرباني مدرنيزم کرده‌ايم به نحوي که ميراث‌هاي روستايي بسيار شکننده شده‌اند، ادامه داد: سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري يکي از اهداف امسال خود را توجه به روستاهايي قرار داده که از دانش سرزمين و تاريخي بهره دارند.

وي با انتقاد از برخي سياست‌هاي دولت گفت: سياست‌هاي دولت در واگذاري تسهيلات به جوانان در برخي از مناطق باعث شده بسياري از روستاها خالي از جمعيت جوان شوند در حالي‌که بايد به تداوم دانش گذشته در نسل امروز توجه کرد تا حفاظت از ميراث فرهنگي به نحو شايسته ادامه يابد.

او تاکيد کرد: بايد در حوزه ميراث فرهنگي اين موارد را گوشزد و تعادل‌بخشي کنيم.

طالبيان با اشاره به خسارت‌هاي سيل اخير نيز اظهار کرد: تقريباً هيچ روستا، مرکز و اثر تاريخي دچار صدمه آن‌چناني نشده در صورتي‌که همه‌ي سازه‌هاي جديد دچار مشکل شده‌اند، به نحوي که در برخي از مناطق پل‌هاي تاريخي به جا مانده ولي پل‌هاي آهني از بين رفته‌اند.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها