City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

شهروند فرهنگ دوست 9 قلم اشيا تاريخي را تحويل داد (1398/02/25)

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کردستان گفت: شهروند فرهنگ دوست بانەاي ۹ قلم شي تاريخي را به اداره ميراث فرهنگي اين شهرستان تحويل داد
شهروند فرهنگ دوست 9 قلم اشيا تاريخي را تحويل داد

به گزارش بزنيم بيرون ،سيدمحسن علوي اظهار کرد: اين شهروند بانه‌اي کە نخواست نامش اعلام شود در اقدامي فرهنگي ۹ قلم اشياي تاريخي مربوط بە حدود سە هزار سال پيش را کە کشاورزان منطقە در اثر شخم زني يا بە صورت اتفاقي به دست آوردە بودند، جمع‌آوري و با حضور در ادارە ميراث فرهنگي شهرستان بانە نسبت بە تحويل و اهدا آنها اقدام کرد.
وي با قدرداني از اقدام اين شهروند، افزود: اين اقدام شايستە در راستاي حفاظت از آثار تاريخي و باستاني منطقە و روشن شدن زواياي تاريک تاريخ و فرهنگ استان بسيار حائز اهميت است.
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کردستان در پايان خواستار مشارکت همگاني در زمينە تحويل اشيا يافت شدە جهت حفاظت از اين آثار تاريخي شد.
 

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها