City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

نصب نقاشي هاي عالي قاپو بعد از 40 سال (1398/06/26)

مدير پايگاه جهاني ميدان امام (ره) اصفهان گفت: تريينات نقاشي پرده‌سازي استراپو شده (جداسازي لايه رنگ) در اتاق انتظار مسير راه پله‌هاي شاهي عمارت عالي‌قاپو، پس از ۴۰ سال مرمت و در محل اصلي نصب شد.
نصب نقاشي هاي عالي قاپو بعد از 40 سال

به گزارش بزنيم بيرون ، فريبا خطابخش افزود: اين تزيينات پرده‌سازي در عمارت عالي‌قاپو پيش از انقلاب، در دهه ۵۰از سوي يک گروه از کارشناسان مرمت ايتاليا براي انجام عمليات استحکام بخشي به بنا از روي ديوارها به روش جداسازي لايه رنگ (استراپو) برداشته و در اتاقي نگه داشته شد.

وي با اشاره به توقف طرح مرمت و نصب تزييات بنا پس از ترک کشور توسط گروه ايتاليايي بيان کرد: تعداد زيادي از اين تزيينات و لايه‌هاي برداشته شده، مدت‌ها در يکي از اتاق‌هاي طبقه چهارم عمارت عالي‌قاپو نگهداري مي‌شد تا اينکه در سال ۸۳شناسايي شدند.

مدير پايگاه جهاني ميدان امام (ره) اصفهان اضافه کرد: محل اصلي برخي از آنها مشخص نبود و احتمال مي‌رفت متعلق به تعدادي از خانه‌هاي قديمي اطراف ميدان امام (ره) باشد اما تعدادي از آنها مربوط به خود عمارت عالي‌قاپو بود که بايد جاي اصلي آنها مشخص مي‌شد.

وي دشواري جانمايي اين تزيينات و لايه‌هاي رنگ برداشته شده را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: نقوش پرده‌سازي در عالي‌قاپو از گوناگوني بسياري برخوردار است و همين امر کار مرمت‌ را دشوار کرده بود.

خطابخش ادامه داد: مرمت‌گران ايتاليايي سطوح رنگ برداشته شده را با پارچه‌هاي استراپو پوشانده بودند که از روي نقاشي جدا شد و پس از مشخص شدن طرح روي آن و هماهنگي با محل‌هاي کمبود طرح در بناي عال‌قاپو، تزيينات در جاي اصلي خود قرار مي‌گرفت.

وي تاکيد کرد: تزيينات به خوبي حفظ شده بود و آسيب نديده‌اند؛ جايگاه چهار طرح از نقاشي‌هاي مذکور مشخص و بر روي ديوارهاي راه شاهي عمارت نصب و تثبيت شده است.

راه‌پله‌هاي شاهي در عمارت عالي‌قاپو به منظور رفت‌وآمد درباريان و اتاق‌هاي انتظار براي رفتن به طبقات بالاتر عمارت و ملاقات با پادشاهان صفوي ساخته شده بود؛ چرا که در مواردي فضاي سالن پذيرايي واقع در طبقه سوم عمارت، گنجايش حاضران را نداشت و  ابر اين اساس از طبقه همکف فضاهايي در مسير راه‌پله‌ها براي انتظار ميهمانان تعبيه کرده بودند.

کف راه‌پله‌ها با کاشي‌هاي هفت رنگ و ديوارها با شيوه‌اي تزيين موسوم به پرده‌سازي منقوش شده است.

کاخ موزه عالي‌قاپو اصفهان در سال ۱۳۱۰به شماره ۱۰۴ثبت ملي شد و به همراه مجموعه ميدان امام (ره) در ارديبهشت ۱۳۵۸به شماره ۱۱۵در فهرست ميراث جهاني يونسکو قرار گرفت.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها