City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کاوش‌هاي تپه خيبر روانسر در حال انجام است (1398/06/27)

سرپرست گروه کاوش باستان‌شناسي در تپه خيبر روانسر گفت: فصل دوم کاوش محوطه باستاني براي شناخت دوره‌هاي تاريخي استقرار در حال انجام است .
کاوش‌هاي تپه خيبر روانسر در حال انجام است

به گزارش بزنيم بيرون ، سجاد علي بيگي افزود: اين فصل از کاوش ها در ۲بخش شروع شده که يک ترانشه در دامنه جنوبي تپه و يک ترانشه در بخش بالايي و مرتفع تر محوطه در حال انجام است و نتايج به دست آمده تا به امروز نشان مي دهد که محوطه در دوره هاي مختلف تاريخي مورد استفاده قرار گرفته است.

سرپرست گروه کاوش باستان شناسي در تپه خيبر روانسر اضافه کرد: در کارگاه کاوش دامنه جنوبي تپه بخش هايي از  يک ديوار بسيار قطور خشتي کشف شده که احتمالا حصار پيرامون اين قلعه تاريخي بوده و نشان دهنده اين است که اين مکان به عنوان يک دژ باستاني بوده و  با خندق و حصار مستحکمي محصور شده است.

وي گفت: با توجه به اهميت اين تپه تاريخي و ابعاد و اندازه وسيع آن باستان شناسان مي توانند حتي صد سال در اين تپه کاوش کنند و مرحله اول مطالعات، به عنوان پروژه اي پنج ساله طرح ريزي شده تا بتوانيم اطلاعات مقدماتي و شناخت نسبي درباره اين محوطه مهم به دست بياوريم

وي گفت: فصل دوم کاوش ها با همکاري پژوهشکده باستان شناسي، پژوهشگاه ميراث فرهنگي، دانشگاه رازي و با حضور پژوهشگراني از دانشگاه برلين و کپنهاگ در حال انجام است و در تلاش هستيم با حمايت هاي فرمانداري روانسر و اداره کل ميراث فرهنگي استان کرمانشاه محدوده کاوش ها را گسترش داده و ابعاد بيشتري را کاوش نماييم تا از اين رهگذر اطلاعات بيشتري را به دست بياوريم.

شهرستان روانسر با ۴۷هزار نفر جمعيت در ۶۰کيلومتري غرب کرمانشاه واقع شده است.

استان کرمانشاه با ۲ميليون نفر جمعيت داراي بيش از چهار هزار و ۲۰۰اثر تاريخي شناسايي شده است که تاکنون بيش از ۲هزار و ۲۰۰اثر آن به ثبت ملي رسيده است.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها