City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

کودکتان را در طبيعت پابرهنه راه ببريد (1397/04/26)

طبق نتايج يک مطالعه جديد، پابرهنه بودن کودک در زمان پريدن در مقايسه با زمان هاي که کفش به پا دارد، موجب بهبود مهارت هاي حرکتي او مي شود.
کودکتان را در طبيعت پابرهنه راه ببريد

به گزارش بزنيم بيرون ، «رانل ونتر»، سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه استلنبوش در آفريقاي جنوبي، در اين باره مي گويد: «يافته هاي ما نشان مي دهد عملکرد حرکتي بهتر کودکان در حالت پابرهنگي نشان مي دهد رشد مهارت هاي اصلي حرکت در طول دوره کودکي و نوجواني حداقل تا حدودي به فعاليت هاي منظم در حالت پابرهنه بودن بستگي دارد.»

«آستريد زخ»، از دانشگاه جنا آلمان، در اين باره مي گويد: «پابرهنه راه رفتن به شدت يک وضعيت طبيعي است و استفاده از پاپوش ها و کفش همواره به عنوان يک فاکتور موثر بر سلامت پا و رشد الگوي حرکت موردبحث بوده است.»

 در اين مطالعه، تيم تحقيق سه مهارت حرکتي شامل حفظ تعادل، پرش طول و دو سرعت ۲۰ متر را در مورد ۱۸۰ شرکت کننده در رده سني ۶ تا ۱۸ سال از مناطق روستايي افريقاي جنوبي و مناطق شهري در جنوب آلمان بررسي کردند.

اين دو گروه به دليل تفاوت در نوع پوشش پاهايشان انتخاب شدند، چراکه کودکان در آفريقاي جنوبي طبق عادت پابرهنه هستند و کودکان در آلمان اکثر اوقات کفش به پا دارند.

نتايج نشان داد نمرات شرکت کنندگان آفريقاي جنوبي که معمولا پابرهنه بودند در تست هاي تعادل و پرش به مراتب بالاتر از گروه ديگر بود.

محققان توصيه مي کنند بهتر است فعاليت هاي تفريحي و برنامه هاي ورزشي و کلاس هاي آموزش جسمي در حالت پابرهنه بودن انجام شود تا مهارت هاي اصلي حرکت کودکان بهبود يابد. بهتر است والدين کودکان شان را در منزل به پابرهنه بودن ترغيب کنند.


منبع : مهر

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها