City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

«خانه هاي تاريخي »؛ گوهر بي بديل معماري در گنجينه کاشان قديم (1396/04/31)

وجود 600 خانه قديمي در شهر تاريخي کاشان به نوعي اين خطه کهن را به عنوان پايتخت معماري خانه‌ هاي تاريخي در ايران تبديل کرده است.
«خانه هاي تاريخي »؛ گوهر بي بديل معماري در گنجينه کاشان قديم

به گزارش بزنيم بيرون ، کاشان جايي است که صدها خانه قديمي اش، بخشي از تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم را به تصوير مي کشد، جايي که سنت و مدرنيسم را با هم مي توان در ذهن تداعي کرد.

کاشان يکي از مقصدهاي با اصالت ايران در عرصه گردشگري و فرهنگ جهان محسوب مي شود که هم اکنون به جرات مي توان گفت براي سيل عظيمي از گردشگران بين المللي شناخته شده و آوازه تاريخ و طبيعت و فرهنگ اين ديار، جهاني شده است.
به گفته کارشناسان اکثر اين خانه هاي تاريخي مربوط به دوره قاجار و صفويه است که با توجه به ازدياد تنوع در معماري ساخت اين خانه ها، کاشان را به موزه خانه هاي تاريخي کشور تبديل کرده است.
نهضت تعمير، بازسازي و استحکام بخشي خانه هاي تاريخي کاشان از سال1370 شروع شده است که با مشارکت بخش خصوصي هم چنان ادامه دارد.
هم چنين شماري از خانه هاي تاريخي کاشان به اقامتگاه بوم گردي و يا سفره خانه سنتي تبديل شده است.
اکثر خانه‌ هاي تاريخي و قديمي کاشان از دو قسمت اندروني و بيروني و از بخش‌ هايي چون در ورودي، هشتي، دالان، ايوان‌ها، سکو، سردر ورودي، حياط و اتاق‌هاي اطراف آن، حوض، آشپزخانه، سرويس‌ها، گودال باغچه، بام، سرابستان، زمستان‌نشين، تابستان‌نشين، بهار خواب، اتاق کرسي، پاياب، شوادان، شبستان، آب سرا و اتاق بادگير تشکيل شده است.
از جمله مهم ‌ترين ويژگي‌ هاي اين خانه ‌هاي تاريخي و قديمي در کاشان وسعت و مساحت زياد بيشتر اين خانه ‌ها محسوب مي شود که با توجه به سبک زندگي، فرهنگ و آئين بومي و محلي، و به ويژه اقليم و آب و هواي اين منطقه ساخته شده ‌است.
به عقيده کارشناسان ميراث فرهنگي و به خصوص معماري و شهري رنگ‌ هاي به کار رفته در تزيينات اين خانه ها متاثر از ويژگي ‌هاي اقليم گرم و خشک بوده‌ اند.
مصالح ساختمان ‌ها، علاوه بر توانايي ‌هاي سازه‌ اي و توجه به مسائل اقتصادي و تامين مصالح از نقاط نزديک، بهترين شکل بهره ‌برداري از انرژي محيط را نشان مي ‌دهند.
از 318 اثر تاريخي ثبت شده کاشان در فهرست آثار ملي 83 مورد آن شامل خانه هاي تاريخي است که اشاره به برخي از اين خانه ها مي تواند فضاي ذهني خوبي را در ذهن مخاطبان ايجاد کند.
 
** خانه تاريخي بروجردي:
اين خانه درخيابان علوي کاشان واقع است و توسط بازرگاني به نام حاج سيد حسن نطنزي در حوالي سال 1275 قمري در دوره قاجاريه ساخته شده است، چون صاحب خانه مال التجاره از بروجرد وارد مي کرده به حاج آقا حسن بروجردي مشهور شده و خانه اي هم که متعلق به وي بوده به خانه بروجردي موسوم شده است.
در داخل حياط اين خانه يک حوض بزرگ و باغچه هاي وسيع دراطراف آن قرار دارد.
در قسمت شمال شرقي، مطبخ قرار گرفته، در قسمت شرقي بنا اتاق ها و ايوان هاي سرپوشيده اي به چشم مي خورد که درجلو ايوان ها پله هايي براي رفتن به سرداب ها (زيرزمين ها) ساخته شده است، اين سرداب ها در جبهه هاي مختلف بنا واقع است که به وسيله بادگيرهايي بلند هواي آنها تهويه وخنک شده و قابل استفاده در هواي گرم تابستان بوده است. 
نقاشي هاي اين بنا در شيوه هاي متنوع و با رنگ و روغن و آبرنگ و زير نظر هنرمند نامدار نقاشي ايران در دوره قاجاريه مرحوم ميرزا محمدخان غفاري کاشاني ملقب به «کمال الملک» ترسيم شده است.
خانه تاريخي بروجردي در تاريخ 13 خرداد ماه 1354 به شماره ١٠٨٣ در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است.
 
**خانه تاريخي طباطبايي ها:
خانه طباطبايي ها که به عروس خانه هاي ايران معروف است يکي که از شاهکارهاي هنر معماري قديم به شمار مي رود و در محله سلطان امير احمد کاشان قرار دارد.
اين خانه از شاهکارهاي هنر معماري قديم به شمار مي رود و به علت آنکه سنگ بناي اين خانه را شخصي به نام حاج سيد جعفر طباطبايي نطنزي بنا نهاده است به خانه طباطبايي ها موسوم و مشهور شده است.
اين خانه در زميني به مساحت 4 هزارو 730 مترمربع ودرحدود سال 1250 قمري با مهارت و هنرمندي معمار معروف کاشاني استاد علي مريم به شيوه معماري حجاب دار، گودال باغچه، متقارن و درون گرا ساخته شده است.
خانه طباطبايي ها که يکي از جالب ترين و زيباترين بناهاي تاريخي کاشان محسوب مي شود مانند ديگر ابنيه تاريخي برخوردار از تزئينات مجلل و باشکوه، اصالت معماري و طراحي متناسب با فرهنگ و اقليم خاص منطقه است.
قسمت اندروني خانه شامل اتاق پنج دري ساده در مرکز و دو حياط در دو طرف آن و داراي سرداب هايي که بادگيرها هوا را در آن جريان مي دهند.
اين خانه تاريخي در فهرست آثار ملي ايران به شماره 1504 به ثبت رسيده است.
 
**خانه تاريخي عباسيان
اين خانه به همت حاج محمد ابراهيم تاجر کاشاني در سال 1245 قمري ساخته شده است که وسعت زمين اين خانه حدود 5 هزار متر مربع است وبه دليل تعدد طبقه ‌ها، زيربناي آن 7 هزار متر مربع است.
کل مجموعه شامل پنج حياط بيروني، اندروني، باغ، خدمه و حوضخانه است. بخش بيروني به عنوان مهمانپذير و محل پذيرايي از مهمانان تجاري به شمار مي ‌رفته که شامل اتاق آيينه و تالار سر است.
با توجه به شرايط اقليمي کاشان، خانه داراي قسمت‌ هاي تابستان نشين و زمستان نشين بوده و در هر فصل از سال از بخش‌ هاي خاصي از بنا، متناسب با وضعيت آب و هوايي آن فصل استفاده مي‌شده است.
اين بنا از روح معماري درون ‌گرا بهره جسته و بر خلاف بناهاي مدرن امروزي که ظاهر بنا تزيينات بسياري دارد، در معماري سنتي، ظاهر بنا بسيار ساده و داراي تزيينات کم بوده و داخل آن بسيار باشکوه و زيبا است.
اين بناي ارزشمند در سال 1377 به شماره 2020 در فهرست آثار ملي کشور ثبت شده است و در حال حاضر در مالکيت شهرداري کاشان است.
 
** خانه عامري ها: 
اين مجموعه تاريخي يکي از بزرگترين خانه هاي تاريخي کاشان به شمار مي رود که قدمت آن به دوران زنديه مربوط مي شود و در دوران قاجار بناهايي به آن افزوده شده است. 
خانه عامري ها مشتمل بر بيش از 80 اتاق و هفت حياط است که قديمي ترين آن حياط بيروني و اندروني است. 
خانه عامري ها داراي بلندترين بادگير بين باد گيرهاي خانه هاي تاريخي کاشان است.
سراي عامري ‌ها کاشان ششمين اقامتگاه برتر خاورميانه در سال 2017 شد.
 
**خانه آل ياسين:
خانه آل ياسين که در اواسط قرن سيزدهم هجري قمري به دستور محمد شاه قاجار براي مرحوم سيد پشت مشهدي يعني محمد تقي حسيني کاشاني عالم و مرجع معروف قرن سيزدهم ساخته شده است.
اين بنا داراي بخش هاي اصلي حوضخانه، تالار و اتاق هاي اطراف حياط است. هنر مقرنس، گچ بري، نقاشي و گره چيني در نهايت زيبايي در اين خانه مشهود است. 
سطوح کاهگلي اين بنا از ويژگي آن است. از فضا هاي مهم معماري اين خانه مي توان از سرداب هاي آن، شاه نشين، مهتابي، هشتي ورودي، ايوان تابستاني، سر پوشيده و بادگير اشاره کرد.
تزئينات نما در ايوان تابستاني به صورت يزدي بندي ساخته شده است. 
اين بنا در تاريخ 25 اسفند 1379 با شماره ٣٢٥٠ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
 
**خانه تاريخي تاج:
اين خانه در محور گردشگري خيابان علوي کاشان با شماره 9028 در فهرست آثار ملي کشور قرار گرفته و يکي از بناهاي گودال باغچه اي اصيل مردم کاشان در دوران قاجاريه با حدود دو قرن قدمت است.
خانه تاريخي تاج که هم اکنون با عنوان موزه مردم شناسي و خانه هنرمندان از آن کاربري فرهنگي مي شود داراي 700 مترمربع عرصه و 800 مترمربع اعياني برخوردار از معماري ارزشمند بومي از نمونه خانه هاي عام مردم کاشان در آن دوره است. 
از اين خانه مي توان به عنوان مرجع و معرف ارزشمندي در مطالعات و تحقيقات مردم شناسي در اين خطه بهره جست.
بر اساس نظر کارشناسان، بناهاي تاريخي کاشان را به دو دسته مي توان تقسيم کرد ، دسته اول، خانه هاي ساده بيروني و اندروني گودال باغچه اي است که بيشتر خانه هاي کاشان را تشکيل مي دهد و دسته دوم خانه هاي بزرگ و با عظمت اشراف نشين است. 
درونگرايي خانه هاي تاريخي کاشان نخستين ويژگي آنها است که بيرون خانه هاي تاريخي کاشان هم ديواري کاهگلي و بسيار ساده است و درون آن ها داراي عظمت و شکوه معماري اصيل ايراني است.
ويژگي «خط آسمان» در معماري خانه هاي تاريخي شهر کاشان از ويژگي ديگر اين خانه ها است به طور مثال در کنار خانه عباسيان، به عنوان ارزشمندترين اثر مسکوني دوران قاجاريه در جهان، خانه هاي تاج و رزاقيان با وسعت محدود ولي بسيار نجيب و ساده قرار گرفته است، اما بام همه اين خانه ها همتراز است. 
کارشناسان اين موضوع را يکي از ويژگي هاي مردم شناسي در کاشان مي دانند چرا که ثروتمندان اين شهر، با وجود توان مالي زياد، خانه هاي خود را مرتفع نساخته اند تا بدين وسيله ديگر خانه ها تحقير نشده و آفتاب و نور از آنها گرفته نشود.

منبع : ایرنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • خانه بروجردي ها کاشان

  خانه بروجردي‌ها از آثار تاريخي و يکي از جاذبه هاي گردشگري ديدني کاشان است به شمار مي رود. خانه بروجردي ها  در نيمهٔ دوم قرن ۱۳ هجري ساخته و در محلهٔ سلطان ميراحمد واقع است .

  0 دیدگاه 3027 بازدید
 • خانه آل ياسين کاشان

  خانه آل ياسين يکي از خانه هاي تاريخي و ارزشمند کاشان است که در خيابان امام، جنب خانه بارفروش قرار دارد. اين خانه تاريخي  از دو قمست کلي اندروني و بيروني تشکيل شده است و در فهرست آثار ملي ايران نيز به ثبت رسيده است.

  0 دیدگاه 1961 بازدید
 • خانه عباسيان

  خانه عباسيان کاشان يکي از خانه هاي تاريخي اين شهر و از جمله برجسته‌ ترين آثار معماري اسلامي است که   داراي 5 طبقه و زيربنايي در حدود 7 هزار متر مربع است. خانه عباسيان  حالا به يکي از جاذبه هاي توريستي کاشان تبديل شده است.

  0 دیدگاه 989 بازدید
 • خانه طباطبايي ها کاشان

  خانه طباطبايي ها يکي از خانه هاي تاريخي و زيباي شهر کاشان است که در نيمه دوم سده ۱۳ هجري به‌ وسيله حاج سيد جعفر طباطبايي از بازرگانان نطنزي مقيم کاشان در محله سلطان امير احمد احداث شده‌ است. خانه طباطبايي ها همچون ديگر بناهاي تاريخي آن زمان برخوردار از تزئينات مجلل و باشکوه، اصالت معماري و طراحي متناسب با فرهنگ و اقليم خاص منطقه است. 
   

  0 دیدگاه 1387 بازدید


تگ ها