City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سرزمينِ سياه و سفيد در دل خراسان جنوبي (1396/05/26)

«خراسان جنوبي با ثبت ملي – طبيعي محوطه‌هاي طبيعي خود، قدم بعدي براي حفاظت از اين محوطه‌هاي ارزشمند در سطح استان را برمي‌دارد، محوطه‌هايي که هر کدام به واسطه‌ داشتن خصوصيات منحصربه‌فرد، مي‌توانند جاذبه‌هاي گردشگري مهمي در کشور تلقي شوند.»

سرزمينِ سياه و سفيد در دل خراسان جنوبي

به گزارش بزنيم بيرون ، استان خراسان جنوبي يکي از مناطق تاريخي کشور که به واسطه داشتن فضاهاي طبيعي زيادي که در خود دارد، پتانسيل تبديل به مناطق نمونه گردشگري را دارد، مناطقي که نخست پس از معرفي بايد حفاظت از ان‌ها در دستور کار قرار گيرد، محوطه‌هايي مانند «سرزمين سياه» در طبس يا «دَق و ريگ‌ِ اکبر آباد» در خوسف که يکي رنگ سياه را تلقين مي‌کندو ديگري به رنگ سفيد مانند برف يا نمک تشبيه مي‌شود.

 
زهرا رضايي ملکوتي، مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان لوت با اشاره به ثبت طبيعي «سرزمين سياه» در طبس در فهرست ميراث ملي به خبرنگار ايسنا توضيح مي‌دهد: سرزمين سياه در منطقه طبس، يک منطقه پوشيده از سنگ‌هاي آذرين بيروني بازالت است که با توجه به سياه بودن اين سنگ‌ها و توسط محلي‌ها به «سرزمين سياه طبس» معروف است، به همين دليل در پرونده‌ي ثبتي نيز به همين نام ثبت شد.
 
به گفته‌ي او، سرزمين سياه در طبس به صورت متراکم ۲۴۰ کيلومتر مربع و به صورت پراکنده تقريبا ۴۰۰ کيلومتر مربع مساحت را در بر مي‌گيرد.
 
اين کارشناس ثبت آثار طبيعي خراسان جنوبي در ادامه با تاکيد بر متفاوت بودن «سرزمين سياه طبس» با صحراي طبس که ارديبهشت ۱۳۵۹ در آن عمليات طبس رخ مي‌دهد، اضافه مي‌کند: اين دو، فضاهاي مجزايي از يکديگر با فاصله‌ي زياد هستند.
 
او با بيان اين‌که هر چند شايد مشابه اين سرزمين را در جاهاي ديگر ايران نيز داشته باشيم، اما باتوجه به موقعيت  جغرافيايي و وضعيت آب و هوايي اين منطقه، برخي از آن‌ها بسيار منحصربفرد هستند، مي‌گويد: سرزمين سياه، تقريبا مشابه محوطه‌ي با «گندم بريان شهداد» در خراسان جنوبي و در قرار گرفته در بخشي از بيابان لوت است که در فهرست ميراث‌جهاني به ثبت رسيده است. اين منطقه مي‌تواند از بُعد گردشگري قطعا رونق بسيار بيشتري داشته باشد.
 
 
محوطه سرزمين سياه طبس در خراسان جنوبي
رضايي ملکوتي هدف از ثبت آثار طبيعي استان را حفاظت و نگه‌داري اين محوطه‌ها مي‌داند و مي‌گويد: با ثبت اين محوطه‌ها در فهرست آثار ملي، وظيفه‌ي ما در قبال حفاظت از آن‌ها بسيار بيشتر مي‌شود.
 
او تاکيد مي‌کند: نه فقط ميراث‌فرهنگي که حتي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و مردم منطقه به نوعي موظف مي‌شوند که اين محوطه‌ها را حفظ و نگه‌داري کنند تا از تخريب آن‌ها جلوگيري شود. اين اثر طبيعي مي‌تواند يک درخت کهنسال باشد که شرايط حفاظت آن با محوطه‌هاي طبيعي متفاوت است يا جنگل يا يک اثر زمين‌شناسي باشد، اما قطعا هدف بعد از ثبت اثر يا محوطه، قطعا حفاظت و نگه‌داري است.
 
مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان لوت با تاکيد بر برنامه‌ريزي‌هايي که براي حفاظت از محوطه‌هاي طبيعي ثبت شده در فهرست ميراث ملي انجام شده است، مي‌گويد: قطعا مکاتبات زيادي با فرماندار طبس خواهيم داشت. قطعا با ابلاغ ثبت ملي شدن اين محوطه‌هاي طبيعي به مديران شهري، همه موظف به حفاظت از اين محوطه‌ها خواهند شد.
 
او تهيه‌ي بروشورو کاتالوگ براي معرفي اين محوطه‌هاي طبيعي را از نخستين قدم‌ها در اين زمينه مي‌داند و ادامه مي‌دهد: زماني‌که يک منطقه نمونه گردشگري معرفي مي‌شود، قطعا تخريب و آسيب‌هاي انساني نيز به دنبال آن مي‌آيد، اين اتفاق با وارد شدن گردشگران به منطقه نيز ادامه‌دار خواهد بود و تخريب‌هايي را حتما در پي دارد، بنابراين بايد سعي کنيم به نوعي با برنامه‌ريزي هدفمند، گردشگران از اين محوطه‌هاي طبيعي بازديد کنند.
 
وي تاکيد مي‌کند: بايد برنامه‌ريزي‌ها براي منطقه‌هاي طبيعي به صورت مدون انجام شوند، همچنين بايد برنامه‌ريزي‌هاي خاصي  انجام شود تا که کمترين تخريب، آسيب و خدشه به منظر طبيعي آن‌ها وارد شود، چون معتقديم آثار طبيعي تجديد ناپذيرند و اگر از بين بروند نمي‌توان دوباره آن‌ها را برگرداند. شايد اگر يک اثر تاريخي تخريب شود، بتوان بر اساس اسناد بخشي از ان را بازسازي کرد، اما با توجه به شواهد قبلي، اگر يک درخت سرو سه هزار ساله از بين رفت، ديگر نمي‌توان چيزي را جايگزين کرد. بنابراين حساسيت ما روي آثار طبيعي بسيار زياد است.
 
*زمين سفيدِ «دَق و ريگ» اکبرآباد
 
رضايي ملکوتي در ادامه با اشاره به ثبت ملي محوطه‌ي «دَق» اکبرآباد در خراسان جنوبي در فهرست ميراث طبيعي نيز مي‌گويد: اين منطقه به عنوان يک محوطه‌ي نمک‌زار در شهرستان خوسف و در روستاي اکبرآباد قرار دارد که به دليل نامگذاري مردم محلي منطقه، به «دَق و ريگ» آکبرآباد معروف شده، به همين دليل پرونده‌ي ثبتي آن نيز به همين نام است.
 
اين کارشناس ثبت آثار طبيعي استان خراسان جنوبي، با بيان‌اين‌که اکبرآباد دو بخش «ريگ» با تپه‌هاي ماسه‌اي و «دَق» يک زمين شوره‌زار در کنار يکديگر دارد، ادامه مي‌دهد: اين ظرفيت در مناطق نمونه گردشگري منحصر بفرد است. در «دَق» يکسري زمين‌هاي شوره‌زار و کاملا مسطح با پوشش گياهي و جانوريِ بي‌نهايت فقير است که زمين‌هاي آن غيرقابل نفوذ براي آب نيز هستند، به همين دليل در نگاه اول به نظر مي‌رسد سطح منطقه را برف پوشانده و کاملا سفيد است.
 
او ادامه مي دهد: محوطه‌ي «ريگ» به دليل برخورداري از تپه‌هاي ماسه‌اي، به «تپه‌هاي ماسه‌اي ريگ» معروف شده‌اند، بنابراين با توجه به موقعيت ارزشمند اين دو پديدهه به عنوان «دَق و ريگ‌ِ اکبرآباد» در فهرست ميراث ملي طبيعي به ثبت رسيد.
 
 
محوطه دَق در اکبرآباد خوسف در خراسان جنوبي، محوطه ريگ کنار «دَق» قرار دارد
مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان لوت در خراسان جنوبي در ادامه در باره‌ي برنامه‌ريزي هاي انجام شده براي اين محوطه تاريخي نيز اظهار مي‌کند: با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط و به خصوص فرمانداري شهرستانداري خوسف، يکسري برنامه‌هاي حفاظتي براي اين محوطه ابلاغ مي‌شود.
 
وي ادامه مي‌دهد: اين منطقه‌ي ‌بي‌نظير اهميت بسيار ويژه‌اي در ميان آثار طبيعي استان دارد و اهميت آن به لحاظ پتانسيل‌هاي گردشگري و جذب توريست دلايلي مهم و روشني براي معرفي و حفاظت از اين اثر طبيعي - ملي است.
 
او همچنين با تاکيد بر اين‌که در قدم نخست بايد براي حفاظتِ آثار طبيعي يک محدوده‌ي عرصه و حريم تعيين شود، بيان مي‌کند: عرصه و حريم اين محوطه‌ها نيز در پرونده‌ي  ثبتي اعلام شده است که بايد دفتر ثبت آثار تاريخي آن‌ها را مصوب کند. بر اين اساس در محدوده عرصه اين آثار هر گونه ساخت‌وساز يا فعاليتي که به محوطه خدشه وارد کند، از منظر طبيعي ممنوع است. اين ضوابط عرصه و حريم دستگاه‌ا را با توجه به تجديدناپذير بودن آن‌ها، موظف به حفظ و حفاظت مي‌کند.
 
رضايي ملکوتي تاکيد مي‌کند: محوطه‌هاي طبيعي در خراسان جنوبي، مانند برخي نقاط ديگر در کشور زيادند، اما از اين جهت اهميت دارند که موقعيت آب و هواي خاص و درختان خيلي خشک با قدمت‌هاي بالا در بخش‌هاي مختلف ديده مي‌شوند. در منطقه‌اي مانند نهبندان که ميزان بارندگي زياد است، جنگل وجود دارد، آن منحصربفرد است. اگر آن‌ها در جايي مانند مازندران باشند به دليل وفور بارندگي‌ها شايد اهميت چنداني نداشته باشد، اما اما اين موارد در چنين منطقه‌اي در نوع خود مي‌تواند بي نظير باشد.
 
به گزارش ايسنا، «دَق اکبرآباد» (به دَق گيو) در جنوب روستاي گيو در بخش «ماژان» قرار دارد. طول اين دَق ۲۵ کيلومتر و عرض آن در حدود ۶ کيلومتر است و وسعت منطقه ۱۵۰ کيلومتر مربع است. دق به سرزمين‌هاي نسبتاً همواري گفته مي‌شود که قابليت نفوذپذيري کمي دارند و جريان آبهاي سطحي در آنها باعث رسوبگذاري رسوبات بسيار دانه ريزدانه مي‌شوند.
 
انتهاي پيام

منبع : خبرگزاري ايسنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • دق گيو بيرجند (دق اکبرآباد)

     دق گيو که به نام  دق اکبرآباد هم شناخته مي شود، در جنوب روستاي گيو در استان خراسان جنوبي و در 35 کيلومتري جنوب شهرستان بيرجند قرار دارد. طول اين دق 25 کيلومتر و عرض آن در حدود 6 کيلومتر است.

    0 دیدگاه 1367 بازدید


تگ ها