City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سفرنامه ديدار با دره جن ها در کال جني طبس (1396/07/03)

پس از وداع با باغ گلشن و ميزبانان دلنشينش يعني پليکانهاي دوست داشتني راهي ديدار يک سرزمين افسانه اي ديگر در همين حوالي ميشويم. دلمان غش ميرود براي اينکه اين بعدازظهر زيباي پاييزي را در جايي عجيب و دلهره آور بگذرانيم؛ جايي که از آن «ازمابهتران» است؛ جايي که حتي اهالي بومي منطقه هم از رفتن به آنجا سرباز ميزنند و بسياري از ساکنين طبس هنوز پايشان به آنجا نرسيده.
سفرنامه ديدار با دره جن ها در کال جني طبس

به گزارش بزنيم بيرون ، نامش کال جني است و ناگفته پيداست که چه جور جايي است؛ دره اي از براي جن و پري! اصلا" اسمش خوف توي دل آدم مي اندازد. توي باغ گلشن از هرکسي آدرس دقيقش را ميپرسيم نميداند و ميگويد ما را چه به جايي که قلمروي جن و زار است. همينجوري اش هم براي اينکه به سراغمان نيايند هزار ورد و دعا ميخوانيم چه برسد به اينکه با پاي خودمان به سراغشان برويم... و آنقدر ميگويند که ما را از رفتن منصرف کنند ولي نميدانند که ما تنمان ميخارد براي اين بازيها! با اين حرفها هم منصرف که نميشويم هيچ، تازه هيجان و عطشمان هم براي ديدن بيشتر و بيشتر ميشود.

خب بياييد تا هوا تاريک نشده زودتر راه بيفتيم. نکند فکر ميکنيد از تاريکي ميترسيم!! نه به خاطر عکسها ميگويم حيف است که عکسهايمان در تاريکي خوب از آب درنيايد وگرنه ما که از آن بيدها نيستيم که با اين بادها بلرزيم!

  براي رسيدن به کال جني که در 35 کيلومتري شمال طبس واقع است مسير روستاي ازميغان را درپيش ميگيريم. اما نرسيده به ازميغان يک جاده فرعي سمت راست بي نام و نشان را در پيش گرفته، حدود پنج کيلومتر پيش ميرويم در نهايت به جايي ميرسيم که سه نخل سربريده شاخصه اش است. نخلها را رد ميکنيم و به يک سنگچين ميرسيم اينجا ديگر دره قابل ديدن است. شکل عجيب و غريب ديواره هاي دره نويد رسيدن ميدهد. با ديدن دره از همين بالا هنوز وارد دره نشده، خوف تمام وجودمان را فرا گرفته.

 براي ورود به دره دو راه وجود دارد هم ميتوان از کنار سنگچين وارد دره شد و هم ميتوان راه را تا انتهاي جاده و تا کوه ادامه داد و از همانجا وارد دره شد. ما راه دوم را که شيب کمتري دارد انتخاب ميکنيم. اولين توصيه ام به دوستان اين است که براي ديدن چنين دره اي حتما" به صورت گروهي سفر کنيد حتي اگر به جن و ازمابهتران هم اعتقادي نداشته باشيد.

همان ورودي مسير، متوجه ميشويم که با طبيعتي منحصربفرد سروکار داريم؛ طبيعتي خاص که نمونه اش را در هيچ جاي ديگري نديده ايم؛ دره اي سرد و خاموش در پهنه داغ کوير جايي که به گواه محلي ها قلمروي ارواح و اجنه ميباشد.

زمين شناسان اما اينجا را مينياتوري از دره گرندکانيون امريکا ميدانند. چندان هم بيراه نگفته اند چراکه اين دره ديوارها و ستونهايي عجيب و غريب در دل خود دارد؛ ستونهايي که سازندگانش نه تيشه انسان که باد و ٱب و خاکند.

ديواره هاي دره بر اثر فرسايش به اشکال انتزاعي زيبا و عجيبي درآمده اند و مسيري دالان مانند را ايجاد نموده اند. در بعضي قسمتها اين دالان آنقدر باريک است که عبور دو نفر به طور همزمان ميسر نيست.

 تا اينجاي مسير هيچ نشاني از زندگي نيست نه گياهي نه بال زدن پرنده اي انگار اين دالانهاي رعب آور تمام زندگي را در کام خود فرو برده اند. تنها صداي هوهوي باد است که گاه در دالانها ميپيچد و دلهره عبور از قلمروي اجنه را بيشتر و بيشتر ميکند.

 اين دالانها و منافذ بين ديواره ها جان ميدهد براي کمين کردن و ترساندن همراهان ديگر! يکي از همراهان شوخ طبع و بازيگوش ما که صد قدمي جلوتر از بقيه است ناگهان جيغ بنفشي سر ميدهد و دوان دوان به طرف ما مي آيد و داد ميزند جن!!!

چند نفري هم لاي منافذ ديوار مخفي ميشوند و تا بقيه از راه ميرسند با صداي مهيبي آنها را ميترسانند. همين بازيهاي کودکانه شايد هيجان انگيزترين و به ياد ماندني ترين بخش از خاطرات اين سفرمان باشد. هنوز وقتي قيافه دوستي را که وحشتزده به طرفمان ميدويد و جن جن ميکرد را به ياد مي آورم به سختي جلوي خنده ام را ميگيرم.

 با همين شيطنت هاي کودک درونمان، دالانهاي تنگ و تاريک را طي ميکنيم و ميرسيم به جايي که تابلوي مينياتوري رنگ عوض ميکند. ناگهان طبيعت از مردگي بيرون مي آيد و سبزينگي و لطافت جاي خشکي را ميگيرد و ما با ديدن نيزاري سرسبز و زيبا درکنار چشمه اي جوشان و جويي روان شگفت زده و حيران ميشويم. حيران از اين که اين سبزينگي و طراوت از کجاي دره اي که بوي مرگ از آن برميخيزد ميجوشد.

اينجا بوم نقاشي مينياتوري ما آنقدر زيبا و دلربا است که بيشتر همراهان ترجيح ميدهند همينجا پاي چشمه و نيزار بنشينند و با تنقلاتي که در کوله دارند خوش بگذرانند. ولي چند نفر از ما مايليم که راه را ادامه دهيم چون شنيده ايم که اوج زيبايي و عظمت دره در پس همين نيزار است.

پس راهمان را در امتداد جوي ادامه ميدهيم؛ راهي صعب العبور در لبه هاي باريک جوي که حتي جرات نگاه کردن به پايين را نداريم تا همنشيني آبي آسمان را در آبي زلال جوي ببينيم. انگار که جوي، آبي آسمان بالاي سرمان را قاب گرفته.

بالاخره به جايي ميرسيم که اوج زيبايي و شگفتي دره است جايي که هنر آب و باد و خاک چنان شاهکاري خلق کرده که ما را انگشت به دهان ميکند.

حالا براي ورود به دره دوم بايد کمي جسارت به خرج داد و وارد دره اي که در دل کال جني است شد واضحتر بگويم بايد يک طبقه ديگر به اعماق زمين فرو رفت.

عمق دره حدود سه چهار متر است که ميتوان از تخته سنگهاي درون آن براي ورود کمک گرفت. اول همسرم ميرود و آن پايين مي ايستد و بعد دست مرا ميگيرد و مرا نيز به پايين دره ميکشد.

 واي خداي من اينجا ديگر کجاست اصلا" نميتوانم زيبايي اش را وصف کنم!!! چطور دوستان ما آن نيزار را به چنين شاهکاري خارق العاده ترجيح دادند؟

پس از رسيدن به پايين ترين طبقه دره وارد تالاري عجيب و غريب ميشويم که عبور آب از دره خلل و فرج بسيار زيبايي را در آن پديد آورده. جنس ديواره ها در اينجا ديگر خاکي و آبرفتي نيست بلکه از جنس سنگ و صخره اي است.

اينجا نيز پس از پيمودن چند راهرو و تالار و عبور از تنگناي ستونهاي بلند، وارد فضايي بازتر ميشويم که شبيه همان مسيري است که تا نيزار طي کرده بوديم. دل کندن از اين طبيعت خاص و منحصربفرد کار آساني نيست دلم ميخواهد اين راه را نيز ادامه دهيم تا به آن موجودات خوفناک قصه ها برسيم.

افسوس که همراهانمان آنسوي نيزار منتظر ما هستند. نبايد آنها را چشم به راه و نگران گذاشت. خورشيد کم کمک دارد در انتهاي افق گم ميشود تا يکساعت ديگر تاريکي شب دره خاموش و سرد ما را درکام خود فرو ميبرد.

کسي چه ميداند شايد آن موجودات خوفناک واقعا" در دل اين روزنه ها و شکافهاي اين دره خاموش خانه داشته باشند. شايد آن ارواح سرگرداني که روزگاري چله نشين سوراخهاي گبري کوه بوده اند همين حالا نظاره گر ما غريبه ها باشند. پس تا نيامده اند و ما را افسون جادوي خودشان نکرده اند بهتر است قلمروشان را ترک کنيم.


نویسنده : مهتاب چهارطاقی
منبع : وبلاگ قصه گو

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • کال جني طبس

    کال جني  يکي از ديدني هاي رمزآلود و حيرت انگيز اطراف طبس است که در امتداد دره اي خوف ناک و البته دوست داشتني قرار دارد. جاذبه طبيعي کال جني از روزستاي ازميغان شروع مي شود و محلي ها آن را خانه جن و ارواح مي دانند.

    0 دیدگاه 6281 بازدید


تگ ها