City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

برگزاري تور ماجراجويانه «رفتينگ» براي معلولان (1394/09/27)

تور گردشگري ماجراجويانه رفتينگ (قايقراني در آبهاي خروشان» با کمک انجمن رفتينگ ايران، انجمن «باور» و «باما» ويژه معلولان حرکتي در سفيدرود برگزار شد.
برگزاري تور ماجراجويانه «رفتينگ» براي معلولان

به گزارش بزنيم بيرون ، کيانوش محرابي مديرعامل انجمن رفتينگ ايرانيان گفت: در اين تور افرادي شرکت کردند که خود بدنبال کارهاي ماجراجويانه بودند. از آنجا که براي گردشگران معمولي نيز اجراي تور رفتينگ محدوديت دارد اما قبول کرديم تا اين برنامه را در سفيد رود و براي ۱۱ معلول در ۴ قايق برگزار کنيم. محل برگزاري نيز سفيد رود بود چون عمق زيادي دارد و پس از هر قسمت خروشان، داراي يک بخش آرام است و از اين لحاظ امن است. با اين حال بعد از برگزاري چندين جلسه اعلام کرديم که بايد هر فرد، تاييديه پزشکي داشته و يک همراه با خود بياورد.

وي گفت: ما اين تور را با دو راهنماي خارجي و فعالان رفتينگ در منجيل برگزار کرديم و به جاي اينکه آنها پارو بزنند، افراد ما پارو مي زدند و همراهان، معلولان را نگه مي داشتند. آنها بعد از سفر اعلام کردند که بهترين روز زندگي شان را گذرانده اند.

محرابي ادامه داد: همين شوق آنها باعث شد تا اين موضوع را در سطح جهاني و به فدراسيون جهاني رفتينگ اعلام کنيم آنها نيز از اين موضوع استقبال کردند و به کشورهاي ديگر هم گفتند که يک روز در سال را به سفر رودخانه اي افراد خاص اختصاص دهيد البته مي توان حرفه اي تر به آن نگاه کرد و کساني که نابينا هستند را يا ناشنوايان را در يک تور جداگانه قرار داد. همچنين به آنها آموزشهاي اوليه بدهند تا آگاهانه سفر کنند. ما دوست داريم تا انجمن ها و ساير نهادهاي ذيربط به کمک ما براي انجام اين سفرها بيايند.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها