City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

درياچه هايي براي آبتني! (1394/10/16)

از علاقه نوستالژيک ايراني ها به درياچه خزر كه بگذريم درياچه‌هاي فراوان ديگري هستند كه مي‌توانند به زيبايي درياچه شمال باشند. شايد يكي از دلايل اين علاقه عجيب جاده‌هاي جنگلي اين منطقه هم باشد كه مثلا در جاده‌هاي منتهي به درياچه جازموريان از آن جنگل‌هاي شمال سراغ نداريم. اما زيبايي درياچه‌هاي ايران آنقدر هست كه ارزش يك بار ديدن را داشته باشد.
 درياچه هايي براي آبتني!

به گزارش بزنيم بيرون ،  با توجه به شرايط آب و هوايي ايران درياچه‌هاي داخلي كشور به دو دسته دائم‌ و فصلي تقسيم مي‌شوند. درياچه‌هاي دائم بيشتر در نواحي مرطوب و نيمه مرطوب البرز، آذربايجان، كردستان و زاگرس پراكنده‌اند، اما درياچه‌هاي فصلي در بخش انتهايي دهانه رودها و سيلاب‌هاي نواحي مركزي و شرقي قرار گرفته‌اند.
 هامون جازموريان ـ سيستان
درياچه فصلي هامون جازموريان حدودا در 150 كيلومتري غرب ايرانشهر قرار گرفته است. سطح اين درياچه تقريبا 350 متر بالاتر از آب‌هاي آزاد است.
مساحت هامون حدود 1097 كيلومتر مربع است كه به دليل شرايط خاص آب و هوايي و تبخير شديد، در بيشتر طول سال به كفه‌اي نمكي و گلي تبديل مي‌شود. در مواقع آبگيري مساحت اين درياچه گاه به 3300 كيلومترمربع نيز افزايش يافته است.
 رودها و آبراهه‌هاي دائم‌ و موقت بسياري به درياچه هامون مي‌ريزند كه هليل رود، بمپور و چشمه عروس مهم‌ترين آنها به‌شمار مي‌روند.
آب بيشتر اين رودها شيرين است ولي در طول مسير به دليل انحلال و ترابري شور مي‌شوند؛ به همين دليل آب درياچه هامون‌جازموريان شور است. هر چند اين درياچه از بي‌آبي رنج مي‌برد، اما اين حكايت تازه‌اي براي اين درياچه صبور نيست.

 آبتني کردن,شنا کردن,درياچه هاي ايران

  درياچه مهارلو ـ فارس
درياچه مهارلو در حدود 18 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان شيراز است. نام اين درياچه در گذشته الجانكان بوده است. مساحت درياچه مهارلو 257 كيلومترمربع است كه در سال‌هاي پرآبي تا 280 كيلومترمربع نيز اندازه‌گيري شده است.
گستره حوضه آبگير اين درياچه بيش از 500 كيلومترمربع است. ارتفاع درياچه مهارلو 1460 متر از سطح آب‌هاي آزاد است و عمق آن نيم‌متر برآورد شده است. آب اين درياچه از سرشاخه‌هاي رودخانه پل فسا كه از كوه‌هاي قبله در جنوب غربي شيراز سرچشمه مي‌گيرد، تامين مي‌شود.
تعدادي چشمه‌هاي آب شيرين زيرزميني كه از سازندهاي زير درياچه سرچشمه مي‌گيرند نيز بخشي از آب درياچه مهارلو را تامين مي‌كنند و در تعديل ميزان شوري آب موثر هستند.

  آبتني کردن,شنا کردن

   درياچه‌هاي تار و هوير ـ تهران
درياچه‌هاي تكتونيكي تار و هوير در 30 كيلومتري شرق شهرستان دماوند و حدود 75 كيلومتري شرق تهران قرار دارند. اين دو درياچه با فاصله‌اي 600 متري در كنار يكديگر واقع شده‌اند.‌ سطح درياچه‌هاي تار و هوير 2900 متر بالاتر از سطح آب‌هاي آزاد برآورد شده است و آب آنها جزو آب‌هاي شيرين كوهستاني البرز مركزي ـ شرقي محسوب مي‌شود.
اين درياچه‌ها در ميان كوه‌هاي بلندي قرار گرفته‌اند.‌كوه‌هاي سياهچال و شاه‌نشين در شمال و زرين‌كوه در جنوب آنها قرار دارند. به دليل آب و هواي كوهستاني، اين دو درياچه در تابستان محل تفريح، شنا و ماهيگيري است.
آب درياچه درفصول مختلف سال بسيار سرد وهمواره در معرض ورزش بادهاي غربي است.طول درياچه تار دردرازترين نقطه به حدود5/1 كيلومتر مي رسد وماهي قز ل آلاي خال قرمز وچندنوع ماهي ديگري به وفور درآن يافت مي شود.

  درياچه هاي ايران

  درياچه زريوار ـ كردستان
درياچه زريوار در هشت كيلومتري غرب شهرستان مريوان قرار دارد. اين درياچه يكي از درياچه‌هاي آب شيرين كوهستاني است كه در مجاورت كوه‌هاي زاگرس واقع شده است.
مساحت درياچه زريوار حدود 5‌/‌8 كيلومتر مربع و سطح حوضه آبگير آن تقريبا 150 كيلومترمربع است. اين درياچه بر اثر يك فرونشست محلي ايجاد شده كه مهم‌ترين دليل آن دو گسل طولي هم‌روند در دو طرف شرقي و غربي آن است. كوه‌هاي بلند مجاور زريوار كه تا 1500 متر نيز ارتفاع دارند، سراسر پوشيده از جنگل است بر اين اساس چشم‌انداز‌هاي طبيعي بكر و زيبايي در اين منطقه ديده مي‌شود.
آب درياچه زريوار از رودهايي چون چم‌زريوار و چم قزلي به همراه چشمه‌هاي زيردرياچه‌اي تامين مي‌شود.

  آبتني کردن,شنا کردن,درياچه هاي ايران

 حوض‌سلطان ـ قم
درياچه حوض سلطان در90 كيلومتري جنوب غربي تهران و حدود 35 كيلومتري شمال شهر قم قرار گرفته است. بلندي اين درياچه از سطح دريا 806 متر است و از دو قسمت تشكيل شده كه به وسيله يك آبراهه باريك به هم متصل مي‌شوند.
در واقع درياچه حوض سلطان از دو چاله جدا از هم پديد آمده است كه يكي حوض سلطان و ديگري مره ناميده مي‌شود. آب اين درياچه از رود شور و قره چاي به همراه هرزآب‌هاي فصلي كوه‌هاي اطراف تامين مي‌شود.
 نحوه آبگيري دو حوض اين درياچه به اين ترتيب است كه ابتدا آب وارد حوض مرّه مي‌شود و پس از پر شدن توسط آبراهه به حوض سلطان سرريز مي‌شود. هر دو قسمت درياچه حوض سلطان در مركز با پوسته نمكي پوشيده شده ‌است كه حدود 24 درصد از مساحت آنها را تشكيل مي‌دهد.

  آبتني کردن,شنا کردن,درياچه هاي ايران

  درياچه پريشان ـ فارس
درياچه پريشان يا فامور در 15 كيلومتري جنوب شرقي كازرون و حدود 100 كيلومتري غرب شيراز قرار گرفته است. اين درياچه در فرونشستي كم‌عمق شكل گرفته و در پيرامونش كوه‌هاي نسبتا بلندي وجود دارد. كوه‌هاي فامور در شمال و شرق، كوه‌هاي سربالش در جنوب و جنوب شرقي و غرب درياچه مهم‌ترين آنها به شمار مي‌روند.
منبع اصلي تامين آب درياچه پريشان نيز آبراهه‌هايي است كه از چشمه‌ساران كوه‌هاي بلند اطراف جاري مي‌شوند.
ارتفاع درياچه از سطح آب‌هاي آزاد 820 متر است. مساحت درياچه پريشان حدود 43 كيلومترمربع است و گستره آبگير آن حدود 150 تا 170 كيلومترمربع محسوب مي‌شود.

  آبتني کردن,شنا کردن,درياچه هاي ايران

  بختگان و طشك ـ فارس
اين درياچه‌ها در شمال شرقي و شرق شهرستان شيراز و غرب شهر ني‌ريز قرار گرفته است. درياچه‌هاي بختگان و طشك 1558 متر از سطح دريا بلندتر هستند و عمق آنها بين 10‌/‌1 تا 2 متر برآورد شده است.
بخش وسيعي از سطح هر دو درياچه را لايه‌اي از نمك فراگرفته است. مساحت هر دو درياچه حدود 1195 كيلومترمربع است كه 750 كيلومترمربع آن متعلق به درياچه بختگان است.
حوضه آبگير اين دو درياچه بيش از 20 هزار كيلومترمربع است. تعدادي جزيره و شبه جزيره كوچك و بزرگ در اين دو درياچه وجود دارند كه مهم‌ترين آنها جزاير نرگس و گنبان در درياچه طشك و جزيره مناك در درياچه بختگان هستند. مساحت جزاير موجود در اين درياچه‌ها تابع شرايط بارندگي سالانه است.

  آبتني کردن,شنا کردن,درياچه هاي ايران

  درياچه‌ هامون ـ سيستان
مجموعه آب‌ها و درياچه‌هاي فصلي كه در شمال غربي باختر و جنوب غربي شهرستان زابل قرار گرفته‌اند، تحت عنوان‌هاي گوناگوني چون هامون صابري، هامون هيرمند، درياچه سيستان و هامون يوزك ناميده شده است.
بخشي از درياچه هامون در خاك افغانستان واقع شده و بقيه در خاك ايران است. رود هيرمند بيشترين تامين‌كننده آب اين درياچه‌هاي فصلي است.
وسعت درياچه هامون 1500 كيلومترمربع است كه در زمان پرآبي وسعت كل هامون‌ها به 5660 كيلومترمربع مي‌رسد كه از اين ميزان 3820 كيلومترمربع آن متعلق به كشور ايران است. بيشترين عمق درياچه‌ها حدود 11 متر برآورد شده است. در هنگام وزيدن بادهاي 120 روزه درياچه هامون به سه درياچه تقسيم مي‌شود.

  آبتني کردن, درياچه‌ هامون,درياچه هاي ايران

 درياچه گهر ـ لرستان
درياچه گهر در منطقه حفاظت شده اشترانكوه لرستان قرار دارد. اين درياچه از دو درياچه تشكيل شده است كه از يكديگر حدود 100 متر فاصله دارند.
درياچه پاييني بزرگ‌تر از درياچه بالايي است. مساحت درياچه گهر حدود 75 هكتار است و حوضه آبگير آن 265 كيلومترمربع است.
 اين درياچه داراي 2360 متر ارتفاع از سطح دريا است. منبع اصلي تامين آب درياچه گهر علاوه بر آبراه‌هاي سطحي و رودها، چشمه‌هاي كف درياچه است.
بخشي از آب اين درياچه پس از پر شدن سرريز شده و به صورت رودگهر جريان مي‌يابد و پس از گذر از دره گهر و تنگ‌هوليون، با نام رود سبز در چم چيد به رود سزار مي‌ريزد. درياچه گهر يكي از زيباترين و سرسبزترين مناظر طبيعي را داراست و يكي از مراكز طبيعت‌گردي به شمار مي‌رود.

  شنا کردن,آبتني کردن,درياچه گهر

  درياچه اوان ـ قزوين
درياچه اوان در فاصله 75 كيلومتري شهر قزوين، در دامنه كوه خشچال در بخش شمالي الموت قرار گرفته است. چهار روستاي اوان، وربن، زواردشت و زرآباد اين درياچه زيبا را در برگرفته‌اند. مساحت اين درياچه 70 هزار مترمربع است و ارتفاع آن از سطح دريا 1800 متر محاسبه شده است.
بيشترين بخش آب درياچه اوان از طريق چشمه‌هاي كف‌درياچه و بخش ناچيزي از آن به واسطه بارندگي‌هاي فصلي تامين مي‌شود. آب اين درياچه در بخش‌هايي در حال غليان است كه اين امر سبب صافي و زلالي آب آن شده است.
عمق درياچه در نقاط مختلف آن، متفاوت است و عميق‌ترين بخش آن در جنوب شرقي واقع شده كه نزديك به شش متر برآورد شده است.

 شنا کردن,درياچه اوان

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها