City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

نفس‌هاي دوباره در کالبد بهارستان (1394/11/19)

تا زمان پادشاهي فتحعلي‌شاه قاجار فقط سه باغ دورتادور ميدان بهارستان بود، «نظاميه»، «سپه‌سالار» و «نگارستان» که فقط شهرونداني از طبقات خاص اجتماعي مانند درباريان از تمکن مالي براي اقامت در اين منطقه از تهران برخوردار بودند.
نفس‌هاي دوباره در کالبد بهارستان

به گزارش بزنيم بيرون ، حتما به همين دليل تا اواخر دوره سلطنت رضاشاه ميدان بهارستان را «نگارستان» مي‌ناميدند و وجه تسميه فعليِ آن احتمالا به خاطر هواي مطلوبي است که اين منطقه در گذشته داشته است. هرچند امروزه دليل اصلي اهميت اين ميدان، وجود ساختمان مجلس شوراي ملي (مجلس دوره مشروطه) و مجلس شوراي اسلامي است، اما جداره‌هاي اصلي و کوچه‌هاي اطراف اين ميدان هنوز به قدر کافي نشانه‌هايي از قاجار و پهلوي دارند که کمي فرهنگِ حفاظت، شکيبايي براي نگهداري و داشتن اطلاعات از تاريخچه آنها، کافيست تا قدرشان را بدانيم..

 

چيزي حدود 15 بناي تاريخي دور تا دور ميدان بهارستان هستند که حداقل 130 سال از عمرشان مي‌گذرد.

 

به گزارش خبرنگار ميراث فرهنگي ايسنا، حال سازمان زيباسازي به دنبال پروژه‌هاي کيفي‌اش در ميادين، جداره‌ها و خيابان‌هاي ارزشمند و تاريخي تهران، حدود دو ماه است که پروژه‌اي با عنوان «بهسازي و ساماندهي نما و منظر ميدان بهارستان» را براي ساماندهي جداره‌هاي اين ميدان تاريخي در دست اجرا دارد که هدف آن، اجراي مستندهاي تاريخي است که در طول زمان از چهره‌ي اين ميدان پاک شده‌اند.

 

با نگاهي گذرا به ساختمان‌هاي قرار گرفته در ميدان بهارستان، آسمان‌خراش‌هايي در چهار جهت ميدان به وضوح چشم را مي‌نوازند؛ ساختمان مرتفع يک بانک در شمال ميدان و چند کارگاه در ضلع جنوبي و البته اسکلت‌هاي آهني که پشت مسجد سپه‌سالار و ساختمان مجلس بالا رفته‌اند.

 

سازمان زيباسازي پس از پايان عمليات پيرايش و آرام‌سازي پهنه خيابان انقلاب، عمليات «بهسازي و ساماندهي نما و منظر ميدان بهارستان» را در دستور کار خود دارد، ميداني که زماني يکي از نخستين خاستگاه‌هاي مردمي و شکل‌گيري تحرکات سياسي ملت ايران بود.

 

ميدان بهارستان تحولات تاريخي زيادي را به خود ديده، وجودِ ساختمان مجلس شوراي اسلامي، کودتاي 28 مرداد، فتح تهران توسط سردار اسعد و البته ترورهاي سياسي و اجتماعات مردمي براي ملي شدن صنعت نفت.

 

به گفته محسن هاشمي، مدير پروژه‌ي «بهسازي و ساماندهي نما و منظر ميدان بهارستان» شايد بتوان به پشتوانه‌ي اين اتفاقات تاريخي، ميدان «بهارستان» را ميدان مشارکت ملت ايران در تعيين سرنوشت‌شان دانست.

 

هاشمي با اشاره به وجود سه نوع معماري در ميدان بهارستان شامل قاجار، پهلوي اول و پهلوي دوم، به ساختمان‌هايي که خطِ آسمان ميدان را کور کرده‌اند - در حاليکه تا کمتر از 100 سال پيش بالاترين درجه خط آسمان‌شان برگ درختان بودند، اما حالا برخي از آن‌ها به بيش از 20 متر مي‌رسد - اعتراض دارد و آرزو مي‌کند روزي بتوان اين ميدان را به گذشته‌ي خود بازگرداند.

 

وي که براي اجرايي کردن پروژه‌ي ساماندهي ميدان بهارستان بايد مغازه‌هاي قرار گرفته در جداره را به طور کامل بررسي کند، نگران امنيت برخي بناهاي تاريخي و ارزشمندِ اين ميدان است؛ بناهايي که مالکان‌شان به خاطر داشتن يک سانتي‌متر فضاي بازِ بيشتر، ستون‌ها و جداره‌هاي داخل بناها را مي‌تراشند!

 

او ماموريت پروژه‌ي کنوني «بهسازي و ساماندهي نما و نظر ميدان بهارستان» را پيراستن جداره‌ها از آلودگي‌هاي بصري،‌ ساماندهي نما و منظر، بهبود کيفي فضاي شهري و رونق کسب و کار در هم‌پيوندي کلان‌شهر تهران با هويت تاريخي‌اش مي‌داند و تاکيد مي‌کند: سياست‌هاي اين پروژه بر هويت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي، استقرار نظم بصري و اولويت بخشيدن پياده بر سواره است.

 

وي «پيراستن زائده‌هاي نما و منظر شهري»، «ساماندهي نماها»، «استقرار نظم ديداري در تابلوهاي اصناف و کاربري‌ها» و «طراحي مجدد دسترسي مردم به ميدان به عنوان مقصد» را از برنامه‌هاي مهم اين پروژه مي‌داند و معتقد است: منشاء آلودگي‌هاي بصري در ميدان بهارستان، هم‌طراز نبودن خطِ آسمان بناها و نماي فرسوده و کثيف بناها و الحاقات و زوايد تاسيساتي جداره‌ها و اغتشاش بصري ناشي از نازيبايي‌هاست.

 

به جز برنامه‌اي که اين سازمان براي جداره‌هاي تاريخي ميدان دارد، دست‌کم توانسته يکي از بناهاي در اختيار بخش خصوصي که هيچ‌کدام از دو مالک‌اش مسئوليت ساماندهي‌اش را برعهده نمي‌گرفت، به سر و سامان برساند.

 

به گزارش ايسنا، اين ميدان از جنوب به محله سرچشمه (و پس از آن چهار راه سيروس و ميدان شوش)، از شمال به خيابان بهارستان و خيابان فخرآباد و محله دروازه شميران (و سپس پل چوبي)، از غرب به خيابان جمهوري اسلامي، باغ سپهسالار و چهارراه سيدعلي واز شرق به خيابان مجاهدين اسلام محدود است.


نویسنده : سمیه ایمانیان
منبع : خبرگزاري ايسنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها

بزنيم بيرون گردشگري بهارستان تاريخي بزنيم بيرون گردشگري بزنيم بيرون بهارستان بزنيم بيرون تاريخي گردشگري بزنيم بيرون بزنيم بيرون بهارستان گردشگري تاريخي بهارستان بزنيم بيرون بهارستان گردشگري بهارستان تاريخي تاريخي بزنيم بيرون تاريخي گردشگري تاريخي بهارستان بزنيم بيرون گردشگري بهارستان بزنيم بيرون گردشگري تاريخي بزنيم بيرون بهارستان گردشگري بزنيم بيرون بهارستان تاريخي بزنيم بيرون تاريخي گردشگري بزنيم بيرون تاريخي بهارستان گردشگري بزنيم بيرون بهارستان گردشگري بزنيم بيرون تاريخي گردشگري بهارستان تاريخي گردشگري بهارستان بزنيم بيرون گردشگري تاريخي بزنيم بيرون گردشگري تاريخي بهارستان بهارستان بزنيم بيرون گردشگري بهارستان بزنيم بيرون تاريخي بهارستان گردشگري بزنيم بيرون بهارستان گردشگري تاريخي بهارستان تاريخي بزنيم بيرون بهارستان تاريخي گردشگري تاريخي بزنيم بيرون گردشگري تاريخي بزنيم بيرون بهارستان تاريخي گردشگري بزنيم بيرون تاريخي گردشگري بهارستان تاريخي بهارستان بزنيم بيرون تاريخي بهارستان گردشگري بزنيم بيرون گردشگري بهارستان تاريخي بزنيم بيرون بهارستان تاريخي گردشگري بزنيم بيرون تاريخي گردشگري بهارستان بزنيم بيرون بهارستان گردشگري تاريخي بزنيم بيرون بهارستان تاريخي گردشگري بزنيم بيرون گردشگري تاريخي بهارستان گردشگري بزنيم بيرون بهارستان تاريخي گردشگري بزنيم بيرون تاريخي بهارستان گردشگري بهارستان تاريخي بزنيم بيرون گردشگري بهارستان بزنيم بيرون تاريخي بهارستان بزنيم بيرون گردشگري تاريخي بهارستان گردشگري بزنيم بيرون تاريخي بهارستان تاريخي بزنيم بيرون گردشگري بهارستان تاريخي گردشگري بزنيم بيرون تاريخي بزنيم بيرون گردشگري بهارستان تاريخي گردشگري بزنيم بيرون بهارستان تاريخي بهارستان بزنيم بيرون گردشگري تاريخي گردشگري بهارستان بزنيم بيرون تاريخي بهارستان گردشگري بزنيم بيرون