City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

وقتي يادگاري نويسي چهره آثار تاريخي را مي خراشد (1394/11/19)

تخريبگري در قالب يادگاري نويسي بر آثار و بناهاي ميراثي، فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري موضوعي است که همواره دغدغه دست اندرکاران، کارشناسان و دوستداران آثار تاريخي و ميراث فرهنگي بوده است.
 وقتي يادگاري نويسي چهره آثار تاريخي را مي خراشد

به گزارش بزنيم بيرون ، پديده نوشتن يادگاري بر روي آثار تاريخي عموما توسط افرادي صورت مي گيرد که اطلاع کافي از اهميت حفظ آثار باستاني ندارند در حالي که آثار تاريخي و فرهنگي نمادي از هويت، تمدن و تاريخ بلند و پرافتخار سرزمين مادري است.
سرزميني که دليرمرداني همچون نادرشاه، ابوالقاسم فردوسي و خيام نيشابوري هر يک در جايگاه و زمان خود خدماتي ارزشمند و حياتي را به ايران و ايراني هديه کرده اند و به يادگار گذاشته اند. خدماتي که تک تک آنها از شعر و شاهنامه سرايي گرفته تا دفاع از مرزهاي جغرافيايي نام و ياد آنها را در ذهن ماندگار کرده و آرامش خيال و ماندگاري فرهنگ و تمدن امروزمان را مديون آنها هستيم.
ساخت بنا و آرامگاه اين بزرگ مردان با اين هدف صورت گرفته که با حضور در آرامگاه و آثار تاريخي منتسب به آنان و قرائت فاتحه روحشان را شاد کنيم و به آنان بگوييم سپاسگزار خدمات ارزشمندشان هستيم.
هنرمندان معمار و استادان هنر در سالهاي دور با ساخت بناهاي هنري ارزشمند دين خود را به اين فرهيختگان ادا کرده اند و امروز نگهداري و امانتداري از اين هنر و معماري تنها کاري است که از دست ما برمي آيد.
اين در حالي است که در نگاهي دقيقتر به ديواره ها و سنگ نگاره هاي تاريخي و آثار فرهنگي ارزشمند و ميراث گذشتگان صحنه هاي دلخراش و تاسف انگيزي را مي بينيم. صحنه هايي از نامها و دست نوشته هاي بازديدکنندگان و رهگذران با ميخ و زغال بر چهره مظلوم اين آثار ماندگار مي شود.
آموزش مستقيم يا غيرمستقيم به مردم براي درمان برخي از ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي راهکاري است که بايد در دستور کار سازمانهاي دوستدار ميراث فرهنگي قرار گيرد اما در کنار آموزش همگاني، براي افرادي که به هر علتي از اين آموزشها دور مانده اند يا تاثير نگرفته اند بايد راهکارهايي به منظور هدايت تمايلات دروني آنان در مسير درست ارائه کرد.

* نگاه جامعه شناسي به پديده تخريبگري
يک جامعه شناس نيز در اين زمينه به خبرنگار ايرنا گفت: تخريب ميراث فرهنگي بخشي از تخريب گرايي در سطح جامعه را تشکيل مي دهد.
فاطمه بيات افزود: تخريبگري يا ونداليسم نوعي تخريب ارادي اموال به صورتي تکرارشونده، مستمر و با انگيزه خاص تعريف مي شود بگونه اي که وندالها از تخريب، شکستن و ايجاد بي نظمي و اختلال در وسايل، ابزار و تاسيسات عمومي ابراز مسرت مي کنند.
وي ادامه داد: از آنجا که يک فرد بحراني ترين مراحل رشد خود را در سنين نوجواني و جواني سپري مي کند جامعه آماري تخريبگران اغلب 12 تا 25 سال سن، داراي تحصيلات کم و از قشر آسيب پذير و مجرد جامعه هستند.
اين جامعه شناس تنبيه و تشويقهاي افراطي افراد از سوي خانواده و جامعه، اعمال نظم و مقررات خشک و بي روح در خانواده همراه با توقعات بيجا از فرزندان، مشارکت ندادن آنان در جامعه و وجود تضاد طبقاتي در جامعه را از علل بروز پديده ونداليسم برشمرد.
وي نبود نظارت و کنترل نداشتن کافي را از ديگر دلايل مهم بروز ونداليسم ذکر و بيان کرد: آموزش باکيفيت، ايجاد بستري براي تخليه درست هيجانات رواني و مشارکت دادن افراد در مسائل اجتماعي به بهبود جامعه از نظر بروز پديده ونداليسم کمک خواهد کرد.

* تخريب آثار تاريخي جرم است
فرمانده يگان حفاظت اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: طبق قانون هرگونه تخريب و تعرض به آثار تاريخي جرم محسوب مي شود و يادگاري نويسي نيز نوع بارز تخريب و جرم است.
سرهنگ مهدي حسيني افزود: علاوه بر 50 نفر نيروي فعال يگان حفاظت که مسئوليت حفاظت از 1500 اثر تاريخي ملي را در خراسان رضوي دارند، دوستداران ميراث، انجمنهاي ميراث فرهنگي، دهياران، بخشداران، دادگستري، کدخداها و ديگر علاقه مندان به آثار تاريخي نيز ما را در حفاظت از اين آثار ياري مي دهند.
وي ادامه داد: بعضا وارد آمدن برخي خسارات به واسطه تجاوز افراد ناآگاه نسبت به ارزش ميراث فرهنگي مشاهده مي شود با مشاهده آن و اعلام مراتب به کارشناسان ميراث فرهنگي اقدامات لازم براي مرمت و بازسازي اثر صورت مي گيرد.
فرمانده يگان حفاظت اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: با شناسايي افراد متخلف در اين زمينه، واحد دايره حقوقي اقدام به تشکيل پرونده و ارجاع به دستگاه قضايي مي کند که همکاري نيروي انتظامي و قوه قضاييه در اين زمينه بسيار زياد است.

* نقش آموزش در مواجهه با پديده تخريب آثار فرهنگي
معاون ميراث فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي نيز به خبرنگار ايرنا گفت: نوشتن يادگاري در فضاهاي تاريخي پديده مذمومي است که تاسف علاقه مندان به ميراث فرهنگي را به دنبال دارد.
محمد رکني افزود: در عموم کشورهاي گردشگرپذير رقم قابل توجهي از درآمد دولت از طريق گردشگري داخلي و خارجي و بازديد آنان از بناها و آثار تاريخي تامين مي شود اما در ايران نه تنها شاهد اين درآمد نيستيم بلکه به دليل عدم ارزشگذاري و اهميت ندادن به ميراث فرهنگي، با برخوردهايي از قبيل کنده کاري و يادگاري نويسي در مهمترين آثار تاريخي خود نيز مواجهيم.
وي ادامه داد: بسياري از کارشناسان، جامعه شناسان و روانشناسان بر اين عقيده اند که با نصب تابلوهاي بزرگ در کنار بناها و آثار باستاني مي توان از يادگاري نويسي و کنده کاري جلوگيري کرد.
معاون اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: برخي روانشناسان معتقدند حکاکي و نوشتن يادگاري روي آثار تاريخي در واقع به وضعيت رواني افراد باز مي گردد که بايد واکاوي شده و مورد بازنگري قرار گيرد.
وي افزود: اين قبيل افراد به دليل فقدان آگاهي و نداشتن آموزش، در مواجهه با آثار تاريخي کنده کاريهاي خود را جزو بزرگتري از آن اثر قرار مي دهند و با کاهش تنش و هيجان در واقع خود را جزو آن اثر ثبت و امضاء مي کنند.
رکني ادامه داد: در اين ميان هستند افرادي که با فراگرفتن آموزشهاي مناسب وقتي به آثار تاريخي و باارزش برخورد مي کنند به جاي نوشتن يادگاري، با اين آثار عکس مي گيرند.
وي گفت: در روزگاري که ديگر کمتر شاهد ساخت بنايي با معماري منحصربفرد و ارزشمند در کشور هستيم، به نظر مي رسد توجه به حفاظت از آثار تاريخي موجود حداقل وظيفه اي است که در قبال نسلهاي آينده بر دوش داريم.
معاون ميراث فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: با توجه به نقش مهم آموزش، يکي از راهکارهاي مهم و موثر برگزاري کارگاهها و همايشهاي تخصصي در اين زمينه است.
وي ادامه داد: بهترين روش مواجهه با اينگونه ناهنجاريها فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب به منظور شناخت بيشتر ظرفيتهاي فرهنگي و اقتصادي موجود در آثار تاريخي است تا به واسطه آن با نگرش جديد به آثار توجه کرده و نگاهي همه جانبه به اين يادگاريهاي نفيس داشت.
رکني گفت: دو گروه در اين پديده مذموم نقش دارند، يک گروه به صورت ناآگاهانه اقدام به اين عمل مي کنند يعني در واقع از عواقب رفتار خود بي خبرند.
وي افزود: اما گروه دوم آگاهانه و مغرضانه دست به چنين عملي مي زنند و قصدشان آسيب رساندن است.
معاون اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي ادامه داد: گروه نخسترا مي توان با آموزش و فرهنگ سازي هدايت کرد ولي آموزش گروه دوم تاثير مطلوبي به دنبال ندارد لذا با توجه به اينکه اين افراد دچار اختلالات شخصيتي هستند بايد درمان شوند.
وي اينکه برخورد قهري با هيچيک از اين دو گروه تاثير بلندمدت و مطلوبي ندارد تاکيد و بيان کرد: معتقديم پيشگيري به برخورد قهري ارجحيت دارد اما در کنار آن انجام وظيفه و جلوگيري از تخريبگري را مطابق قوانين، مورد نظر قرار مي دهيم.
رکني گفت: در دوره اي برخي آثار تاريخي مانند قصر خورشيد در شهرستان کلات به شدت دچار يادگاري نويسي افراد ناآگاه شده بود اما هم اينک با تقويت حفاظتها و نيز افزايش آگاهي عمومي در مذموم شمردن يادگاري نويسي بر روي آثار، اين موارد بسيار کم شده است.
وي افزود: گرچه تاکنون هزار و 498 اثر تاريخي خراسان رضوي در فهرست آثار ملي ثبت شده اما هنوز هزاران اثر تاريخي در اين استان با قابليت و ارزش ثبت ملي وجود دارد.
معاون اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي ادامه داد: مهمترين و تنها راه حفاظت از اين آثار وجدان فردي و آگاهي نسبت به اهميت ميراث فرهنگي است.

 منبع : خبرگزاري ايرنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها