City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جاذبه‌هاي ديدني آرامگاه کوروش، ميراثي که جهاني شد (1395/01/01)

شهرستان پاسارگاد در خود آرامگاه کوروش به عنوان ميراث عظيم جهاني را جاي داده که هرساله ميزبان انبوهي از گردشگران است.
جاذبه‌هاي ديدني آرامگاه کوروش، ميراثي که جهاني شد

به گزارش بزنيم بيرون ، پاسارگاد از شهرستانهاي نيمه شمالي استان فارس است و از شمال به شهرستان خرمبيد، از شرق به شهرستان بوانات، از جنوب شرقي و جنوب به شهرستان ارسنجان و از غرب به شهرستانهاي مرودشت و اقليد محدود ميشود. اين شهرستان با مرکزيت شهر سعادتشهر داراي يگ هزار و ۸۱۳ كيلومتر مربع گستردگي است و مركز آن تا شهر شيراز ۱۲۰ کيلومتر فاصله دارد.

اين شهرستان با دارا بودن ميراث جهاني پاسارگاد يکي از مهمترين مناطق گردشگري کشور به شمار ميرود. در کنار اين ميراث جهاني، طبيعت کوهستاني و آب و هواي خنک و معتدل آن و پوشش گياهي متنوع و مزارع کشاورزي و همچنين ييلاقي بودن آن بر جلوههاي گردشگري آن افزوده است.

سعادت آباد با توجه به تحقيقات انجام شده از کتب معتبر، در طول تاريخ نامهاي جديدي را از قبيل کمه (خانه شاه)، کهمر: (کوه مهر)، کمين: (کمينگاه سلاطين) کليددک يا کليلک: (کليد گشودن فتح دروازه فارس) و ... را داشته و اكنون نيز پذيراي مسافران مختلف است.

مجموعه ميراث جهاني پاسارگاد

كوروش در سال ۵۵۰ پيش از ميلاد دولت ايراني هخامنشيان را بنياد نهاد و پاسارگاد را به عنوان نخستين پايتخت خود برگزيد كه دشتي پهناور و خرم بود كه از رود پلوار سيراب ميشد. آثاري كه در اين منطقه زيبا به جاي مانده شامل آرامگاه كوروش، زندان سليمان يا آرامگاه كمبوجيه، تل تخت يا تخت سليمان، كاخ بارعام يا كاخ نشيمن، كاخ دروازه و همچنين آثار يك پل، آبنماهاي باغ شاهي و كاروانسراي مظفري در دوران اسلامي است.

آرامگاه كوروش

آرامگاه كوروش بزرگ مهمترين اثر مجموعهپاسارگاد، بنايي است كه پيشتر مشهور به «مشهد مادر سليمان» بود و از ۱۸۲۰ ميلادي به بعد به عنوان آرامگاه كوروش بزرگ مشخص شده و چون گوهري در ميان دشت خودنمايي مي كند. اين بناي بي‌مانند حدود ۱۱ متر ارتفاع دارد.

اين آرامگاه از سنگ سفيد ساخته شده و به صورت اتاقي چهار گوش، بدون پنجره با سقفي سنگي و شيرواني شكل كه بر روي يك هرم شش پلهاي استوار است، قرار دارد.

كاخ اختصاصي

كاخ اختصاصي يا كاخ كورش، داراي تالاري مركزي در ابعاد ۳۱*۲۱ متر و داراي ۳۰ ستون و دو ايوان ستوندار در شرق و غرب است كه ايوان اصلي (ايوان شرقي) رو به باغ مركزي قرار دارد و ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ با باغ شاهي، آبنماها و كوشكهاي آن داشته و دارد. سنگنبشتهاي ميخي به سه زبان پارسي باستان، ايلامي و بابلي بر آن نقش شده است كه ترجمه آن چنين است: «من هستم كورش، شاه هخامنشي»

كاخ بارعام

محل اين كاخ به گونهاي برگزيده شده كه از كاخهاي خصوصي جدا باشد. كاخ داراي دو هزار و ۴۷۲ متر مربع گستردگي است و مجموعه كاخ از چند بخش تشكيل شده، يك تالار وسيع هشت ستوني در مركز قرار دارد كه وسعت آن ۷۰۵ متر مربع است. از كفسازي اين تالار تنها بخشي كوچك برجاي مانده و از هشت ستون اين تالار تنها يك ستون همچنان پا برجاست كه ارتفاع كنوني آن ۱۰در ۱۳ متر است.

كاخ دروازه

كاخ دروازه يا كاخ ورودي پاسارگاد با گستردگي ۷۳۶ متر مربع، در قالب بنايي درونگرا دربرگيرنده يك تالار ستوندار با هشت رديف ستون به همراه دو در اصلي در محور طولي كاخ و دو در فرعي در محور عرضي كاخ شكل گرفته است.

تنها نقش برجسته باقيمانده اين كاخ كه به نام «انسان بالدار» شناخته ميشود نشان‌دهنده مردي با ريش انبوه است كه رو به مركز تالار دارد. اين نقش تاجي مصري به سر و ردايي ايلامي به تن دارد.

آرامگاه كمبوجيه

آثار برجاي مانده از اين بنا در قالب ديواري به ارتفاع حدود ۱۴ متر طول و ۷.۵متر عرض است. اين بنا همانند بناي كعبه زرتشت در نقش رستم است. اين بنا از ديدگاه ديرينگي، كهنتر از كعبه زرتشت بوده و مصالح بكار رفته در اين بنا نسبت به بناي كعبه زرتشت مقاومتر است.

تل تخت

تل تخت در فاصله دو هزار و ۳۰۰ متري آرامگاه كورش قرار گرفته است و نزديك به دو هكتار گستردگي دارد. اين بنا در اصل بر روي تپهاي بنا شده تا بر تپههاي دشت مسلط باشد. ارتفاع تل تخت از كف دشت ۵۰ متر است.

پاسارگاد

محوطه مقدس

اين محوطه در غرب مجموعه ميراث جهاني پاسارگاد و در فاصله سه كيلومتري از آرامگاه كورش جاي گرفته است. آثار برجاي مانده از اين محوطه، يك تپه تاريخي و دو سكوي مجزاي سنگي است.

باغ شاهي

باغ شاهي پاسارگاد، جلوهگاه يكي از كهنترين باغهاي ايراني است. آبنماهاي باغ شاهي بيش از يك هزار و ۱۰۰ متر طول داشته و نشاندهنده وضعيت نخستين گذرگاهها و درختان و چمنزارها در باغ هستند . اين مکان در سال ۱۳۹۰ به ثبت جهاني رسيد.


منبع : خبرگزاري مهر

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها