City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

دليل صدور دستورالعمل شکار گراز چيست؟ (1395/04/31)

صدور مجوز شکار گراز با توجه به جمعيت قابل ملاحظه، تنوع و گستردگي زيستگاه ها، همچنين پهنه زيستي قابل ملاحظه آن در کل کشور، وضعيتي متفاوت با ساير چهارپايان که صدور پروانه شکار براي آن ها تابع ملاحظات فني و کارشناسي بسيار سختگيرانه تر و پيچيده تر است، دارد.
دليل صدور دستورالعمل شکار گراز چيست؟

به گزارش بزنيم بيرون ، علي تيموري مديرکل دفتر حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به برخي اطلاع رساني هاي ناقص و فضاسازي هاي صورت گرفته در خصوص صدور پروانه شکار گراز، گفت: براي حفظ محيط زيست بايد نگاه تخصصي جايگزين فضاسازي ها شود.

افزايش بي رويه و آسيب رسان جمعيت گراز در برخي زيستگاه ها

تيموري در پاسخ به شبهات مطروحه در خصوص ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه شکار گراز براي اتباع داخلي و خارجي، در خصوص علل صدور دستورالعمل ياد شده، اظهار کرد: گونه گراز به دلايل متعددي از جمله نرخ زاد و ولد بالا، همه چيزخوار بودن و قدرت تطابق بالا با شرايط محيطي، کاهش جمعيت طعمه خواران در بسياري از زيستگاه ها، آمار پايين شکار غير مجاز، صدور پروانه شکار صرفاً جهت اقليت‌هاي مذهبي و بالتبع کم بودن تعداد متقاضيان پروانه، در حال حاضر و بر اساس آخرين برآوردها از جمعيت مطلوبي در کشور برخوردار است و حتي در برخي زيستگاه ها شاهد افزايش بي رويه جمعيت اين گونه و مشکلات ناشي از آن هستيم.

وي ادامه داد: افزايش بي رويه جمعيت اين گونه در برخي استان ها مشکلات متعددي همچون آسيب رساني به اراضي کشاورزي، باغ ها و نهالستان ها، برهم زدن تعادل اکولوژيکي در زيستگاه ها، کاهش منابع مورد تغذيه ساير گونه ها به دليل همه چيز خوار بودن گراز، تصرف منابع آبي محدود موجود در برخي از زيستگاه ها و استفاده از آن به عنوان استخر گل و ممانعت از نزديک شدن ساير گونه ها به منابع مذکور که با توجه به خشکسالي گسترده موجود در سطح زيستگاه ها خطري بزرگ براي ساير گونه ها محسوب مي شود را در پي داشته است.

به گفته مديرکل دفتر حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست، وجود منابع غذايي سهل الوصول از جمله ميوه و محصولات زراعي در اراضي و باغ ها، منجر به حضور گله هاي گراز به منظور رفع نيازهاي غذايي در اطراف اين اراضي و حتي حمله و خسارت به مزارع و باغ ها شده و از اين رو به خصوص در مناطقي که با رشد بي رويه جمعيت گراز مواجه هستيم، اين گونه در ميان مردم، به عنوان گونه اي آسيب رسان شناخته مي شود.

پيش بيني صدور پروانه رايگان شکار براي گراز در قانون شکار و صيد

تيموري خاطرنشان کرد: به همين دليل در بند (ب) ماده 8 قانون شکار و صيد، به منظور کاهش و کنترل خسارت هاي وارده به منابع ياد شده، اجازه صدور پروانه رايگان شکار اين گونه نيز پيش بيني شده است.

وي با تاکيد بر اينکه عدم اقدام سازمان حفاظت محيط زيست در کنترل جمعيت گونه ياد شده و استمرار خسارت هاي وارده به اشخاص که جبران آن هزينه هاي مالي بسيار زيادي را براي کشور به همراه خواهد داشت، مي تواند موجب تنش در جوامع بومي و محلي و اقدامات غير اصولي و غيرکارشناسانه و خودجوش اين جوامع در دفع و کشتار بي رويه اين گونه گردد، تصريح کرد: يقيناً آسيب هاي غيرقابل کنترل و تبعات نامطلوبي را براي حيات وحش و مشخصاً جمعيت هاي گراز وحشي به همراه خواهد داشت.

اين مقام مسئول ضمن اشاره به اين موضوع که طغيان جمعيت گراز و خسارت هاي ناشي از آن گاهي به اندازه اي است که ادارات کل محيط زيست استان ها را ناگزير مي سازد علاوه بر فروش پروانه به اقليت ها که تعداد متقاضيان بسيار محدودي دارد، بر اساس مقررات، درخواست تعديل جمعيت گونه را با روش هايي نظير ميرشکاري ارائه نمايند، گفت: به طور نمونه مي توان از زيستگاه هاي استان خوزستان، خراسان رضوي، فارس و کرمان نام برد که هم اکنون با افزايش بي رويه جمعيت گرازها و ضرورت تعديل جميعت اين گونه مواجه هستند.

اعمال مديريت مستقيم جمعيت گراز با صدور پروانه شکار

به گفته مديرکل دفتر حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست، اعمال مديريت مستقيم جمعيت گراز با صدور پروانه شکار به منظور تعديل و متناسب سازي جمعيت آن با ظرفيت ها و شرايط زيستگاه ها و در نتيجه کاهش مخاطرات و آسيب ها، همچنين کمک به حفظ منابع زيستگاه ها، برقراري تعادل اکولوژيک و در عين حال پيشگيري از تهديد حيات اين گونه در زيستگاه هاي مربوطه، از جمله سياست هايي است که سازمان حفاظت محيط زيست در دستور کار دارد.

وي خاطرنشان کرد: گراز به دلايلي که گفته شد و جمعيت قابل ملاحظه، تنوع و گستردگي زيستگاه ها و پهنه زيستي قابل ملاحظه آن در کل کشور، وضعيتي متفاوت با ساير چهارپايان که صدور پروانه شکار براي آنها تابع ملاحظات فني و کارشناسي بسيار سختگيرانه تر و پيچيده تر است، دارد.

اين مقام مسئول افزود: با توجه به توضيحات ارائه شده، سازمان حفاظت محيط زيست همه ساله ضمن استعلام از کليه استان ها، نظرات آن ها را در خصوص وضعيت گراز و خسارت هاي اين گونه، همچنين چگونگي دستورالعمل شکار گراز جمع بندي و سپس دستورالعمل سالانه شکار گراز را که منجر به صدور تعداد معدودي پروانه در هر استان مي شود، براي استان هاي متقاضي تنظيم و ابلاغ مي کند.

تيموري اظهار کرد: البته اين نظرات مبتني بر برآورد جمعيت گونه و جمعيت هاي آسيب رسان، همچنين ميزان خسارت هاي وارده توسط آن ها به اشخاص، مزارع و باغ ها است.

مديرکل دفتر حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در سال جاري نيز همچون سنوات پيشين، دستورالعمل شکار گراز براي اتباع داخلي و خارجي پس از اخذ نظرات ادارت کل حفاظت محيط زيست استان ها درخصوص وضعيت و جمعيت گراز در زيستگاه ها، ميزان خسارات وارده به مزارع، باغ ها و منابع طبيعي، همچنين ميزان جمعيت پيشنهادي براي تعديل، تدوين و جهت اجرا به استان ها ابلاغ شد.


منبع : خبرگزاري ايلنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها