City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

دانستنيهايي از استان خراسان شمالي (1395/05/01)

استان خراسان شمالى ۲۸۴۳۴ كيلومتر مربع مساحت دارد . آشخانه، اسفراين، بجنورد، جاجرم، شيروان و فاروج مجموع شهرستان‏هاى اين استان هستند. مركز استان خراسان شمالى، شهرستان بجنورد است.
 دانستنيهايي از استان خراسان شمالي

به گزارش بزنيم بيرون ، استان خراسان شمالى در سال 1375، حدود ۷۰۰۰۰۰ نفر جمعيت داشته است. از اين تعداد حدود 56 درصد در نقاط شهرى و 43 درصد در نقاط روستايى سكونت داشته و بقيه غير ساكن يا عشاير بوده ‏اند. استان خراسان شمالى از نظر موقعيت طبيعى به دو بخش شمالى و جنوبى تقسيم مي‏شود. بخش شمالى كوهستانى است كه در نواحى پست آن، دشت‏هاى حاصلخيزى ايجاد شده و شرايط مناسبى براى توسعه كشاورزى و دامدارى فراهم آمده است. بخش جنوبى آن از دشت‏هاو تپه‏هاى كم ارتفاع تشكيل شده كه با فقر پوشش گياهى مواجه است.

 

آب و هوا  -خراسان شمالي
استان خراسان شمالى در ناحيه معتدل شمالى قرار گرفته و بطور كلى آب و هوايى متغير دارد. دماى هواى استان از سمت شمال به سمت جنوب افزايش مي‏ يابد، ولى از ميزان بارش سالانه آن كاسته مي‏شود. نواحى مرتفع استان آب و هواى سرد كوهستانى دارند. برخى مناطق بجنورد، شيروان و نواحى جنوب آلاداغ و قسمت‏هايى از شهرستان‏هاى اسفراين و جاجرم داراى آب و هواى معتدل است.
 
تاريخ و فرهنگ-  خراسان شمالي
استان خراسان شمالى، كه در گذشته بخشى از خراسان بزرگ بود، همواره عرصه دايمى ظهور و سقوط قدرت‏ها و حكومت‏ها در تاريخ گذشته ايران بوده است. در اين سرزمين پهناور اقوام و حكومت‏هاى ترك و تازى و تاتار، غز و قجر و قبچان، مغول، تركمن و افغان حوادثى بى شمار آفريده ‏اند. جغرافيدانان قديم، سرزمين ايران بزرگ (ايرانشهر) را به هشت اقليم تقسيم كرده بودند كه خراسان بزرگترين و آبادترين اقليم آن بوده است. اين استان در زمان ساسانيان بوسيله يك اسپهبد اداره مي‏شد كه به او «پادگوسبان» مي‏گفتند و چهار تن مرزبان تحت فرمان وى بودند كه هركدام يكى از چهار قسمت خراسان آن روز را اداره مي‏كردند. خراسان در دوران اسلامى به چهار قسمت تقسيم مي‏شد كه هر قسمت آن بنام يكى از چهار شهر بزرگ نيشابور، مرو، هرات و بلخ ناميده مي‏شد. در سال 31 ه.ق اعراب روانه خراسان شدند و طى همين دوره ساكنين ‏خراسان به دين اسلام گرويدند. سرزمين خراسان تا سال 205ه.ق در تصرف خاندان بني ‏عباس بود.
ولى در سال 283 ه.ق سال 283ه.ق بدست طاهريان، استقلال يافت و در سال 287 ه.ق جزو قلمرو سامانيان گرديد. در سال 384 ه.ق سلطان محمود غزنوى خراسان را متصرف شد و در سال 429 ه.ق طغرل اول سلجوقى نيشابور را تصرف كرد. سلطان محمود غزنوى چندين بار با سلجوقيان جنگيد و تركان غزنوى، سلطان سنجر سلجوقى را به سختى شكست دادند. در سال 552 خراسان به تصرف خوارزمشاهيان درآمد و در قرن هفتم هجرى قمرى بر اثر حملات مغول‏ها، اين سرزمين ضميمه متصرفات ايلخانان مغول گرديد. در قرن هشتم هجرى، سربداران پرچم استقلال را در سبزوار برافراشتند و در سال 873 ه.ق خراسان به تصرف امير تيمور گوركانى درآمد و شهر هرات نيز پايتخت اعلام شد. در سال 913 ه.ق خراسان به تصرف ازبكان درآمد. پس از مرگ نادرشاه افشار (1160 ه.ق)، خراسان به تصرف افاغنه درآمد و در دوران قاجاريه با دخالت و حمايت استعمار انگليس از افاغنه به منظور حفظ سرحدات هندوستان، سرانجام عهدنامه پاريس (1273 ه.ق) منعقد گرديد و ايران متعهد گرديد كه در امور داخلى افغانستان دخالتى نداشته باشد و در همين دوره خراسان به دو قسمت تقسيم شد: قسمت شرقى در افغانستان تحت الحمايه انگليس شد و قسمت غربى در تصرف ايران باقى ماند. به عبارت ديگر، پرجمعيت‏ترين نواحى خراسان از ايران جدا شد.
استان خراسان شمالى امروز از نظر جاذبه‏ هاى طبيعى يكى از مناطق ديدنى ايران است. درياچه ‏هاى كوچك چشمه‏هاى طبيعى و آب معدنى، تفرجگاه‏ها، مناطق حفاظت شده، ارتفاعات و قله ‏ها و ... از جاذبه ‏هاى اين منطقه به شمار مي ‏روند.
 
صنعت ومعدن
مجتمع عظيم پتروشيمي، کارخانه سيمان وکارخانه‌هاي پلاستيک بجنورد، مجتمع فولاداسفراين، کارخانه آلوميناي جاجرم، نيروگاه برق کارخانه قند وکارخانه الياف شيروان، کارخانه‌هاي متعدد پنبه پاک کني، صنايع غذايي ،کشاورزي ،ساختماني و... نشانگر جايگاه ويژه اين استان درصنعت منطقه شمال شرق کشور است.
براساس نتايج سرشماري کارگاه‌هاي صنعتي ۱۳۸۱ کشور، خراسان شمالي داراي ۳۶۰۰ کارگاه صنعتي با ۱۲۵۴۵ شاغل است که داراي ۸۷۳۶۱۰ ميليون ريال ارزش افزوده مي‌‌باشد. تعداد۱۰۷ واحد صنعتي با ۱۰نفر کارکن وبيشتر درسطح استان فعال است. درحال حاضر ۳۰معدن فعال ازجمله معادن اکسيدآلومينيوم، کلسيت، بنتونيت، باريت، ماسه سيليسي، سنگهاي تزئيني و.... درسطح استان بهره برداري مي‌شود و به عبارتي۸۹/۰معادن فعال کشور دراين استان واقع مي‌‌باشد.
 
آموزش وپرورش
ميزان باسوادي که مهترين شاخص آموزشي بشمار مي‌آيد دراستان نسبت پايين تري را از متوسط کشور نشان مي‌‌دهد بطوريکه در مقابل ميزان با سوادي ۸۰ درصدي کشور باسوادي استان ۵/۷۶ درصد مي‌‌باشد که از عمده‌ترين دلايل آن بايد به ميزان جمعيت بالاي روستانشين و محروميت برخي از اين روستاها بويژه در نوار مرزي اشاره کرد. در سال تحصيلي ۸۳-۸۲ تعداد کل دانش آموزا ن مقاطع مختلف تحصيلي درسطح استان ۱۷۴۳۳۳ نفر بوده است .که از اين تعداد ۴۶٫۸ درصد در مقطع ابتدايي و ۲۷درصد در مقطع راهنمايي و ۱۵٫۹درصد در مقطع متوسطه و۶٫۷درصد در مقطع متوسه رشته‌هاي فني و حرفه‌اي مشغول تحصيل هستند.
شاخص تراکم دانش آموز درکلاس دردو مقطع ابتدائي وراهنمايي وضعيت مطلوبتري را از متوسط کشور نشان مي‌‌دهد اما در مقطع متوسطه درمقابل متوسط ۵/۲۵ نفر درکلاس وضعيت دراستان ۲۷ نفر مي‌‌باشد. نسبت دانش آموز به معلم نيز وضعيت مطلوبتري را ازمتوسط کشور نشان مي‌‌دهد. درموردضريب بهره مندي از کلاس فقط وضعيت دردوره راهنمايي نامناسب تر از متوسط کشور مي‌‌باشد. اما معضل درخصوص آموزش عمومي، کمبود کلاس ووجود مدارس وکلاسهائي با بافت وعمر زياد (تخريبي) مي‌‌باشد بطوريکه درحال حاضر تراکم درکلاس فيزيکي درمقاطع ابتدائي، راهنمائي ومتوسطه بترتيب ۲۶، ۴۰و ۳۹ نفر مي‌‌باشد و۵۸۴ کلاس درس نيز استيجاري مي‌‌باشد.


منبع : بزنيم بيرون

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها