City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

۱۸ درصد فارس جنگل است (1395/05/02)

۱۸ دصد از مساحت فارس را جنگل پوشانده است، جنگل‌هايي که نه تنها در کاهش فرسايش خاک موثر است بلکه تاثير قابل توجهي در جلوگيري از رانش زمين دارند.
۱۸ درصد فارس جنگل است

به گزارش بزنيم بيرون ، مدير کل منابع طبيعي استان فارس در خصوص جنگل‌هاي فارس به خبرنگار مهر گفت: استان فارس با مساحت ۱۲.۴ميليون هکتار، ۷.۵درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.

مهرزاد بوستاني افزود: از کل مساحت استان فارس سطحي معادل ۲.۲ ميليون هکتار(۱۸درصد سطح استان) را جنگل تشکيل مي‌دهد.

وي ادامه داد: استان فارس داراي سه ناحيه رويشي زاگرسي، ايران- توراني و خليجي – عماني از پنج ناحيه رويشي کشور است که از ميان ۸۳۶ هزار هکتار از جنگل‌هاي آن واقع درناحيه رويشي زاگرس، ۱.۲۵۵ميليون هکتار در ناحيه رويشي ايران- توراني و ۱۵۷ هزار هکتار از جنگل‌هاي استان در ناحيه رويشي خليجي - عماني واقع شده است.

مدير کل منابع طبيعي استان فارس در خصوص گونه هاي گياهي جنگل‌هاي فارس بيان کرد: گونه‌هاي بلوط، بادام، ارس، شن، ارژن، جغجغک و شير خشت از جمله گونه‌هاي شاخص در منطقه زاگرس، بنه، بادام، زالزالک، تنگرس، ارژن، و زبان گنجشک از گونه‌هاي بارز در منطقه ايران-توراني و کنار، کهور ايراني و استبرق از مهمترين گونه‌هاي جنگلي موجود در ناحيه رويشي خليجي – عماني استان هستند.

وي با اشاره به اينکه ۳۷ درصد از سطح جنگل‌هاي فارس را جنگل‌هاي زاگرسي به خود اختصاص داده ، گفت: اين جنگلها حائز کارکردها و ويژگي‌هاي قابل توجهي نظير، کنترل آبهاي سطحي و تغذيه آبهاي زيرزميني به گونه اي که ميزان آب نفوذي بر حسب نوع جنگل ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمکعب در سال در هر هکتار برآورد مي‌شود که اين مقدار به مراتب بيشتر از اراضي غير جنگلي است.

بوستاني کاهش آلودگي هوا را از ديگر کاردکردهاي جنگل عنوان کرد و ادامه داد: اين جنگلها در جلوگيري و کاهش آلودگي هوا نقش اساسي دارند و سالانه مي‌توانند مقادير قابل توجهي گرد و غبار را در خود رسوب دهند.

 وي افزود: کاهش فرسايش، حفظ و توليد خاک از ديگر مزاياي جنگل هاست به گونه اي که پوشش جنگلي مزبور به کمک شاخ و برگ درختان، از سرعت باد مي‌کاهد و با ريشه گياهان، خاک را حفظ مي‌کند و مانع ايجاد فرسايش مي‌شود و به علت آرام بودن هواي داخل جنگل تبخير ناچيز بوده و خطر خشک شدن خاک که از شرايط مهم آغاز فرسايش است از بين مي‌رود.

وي نقش جنگل در تعديل آب و هواي منطقه را تاثيرگذار عنوان کرد و افزود: وجود جنگلها در تعديل حرارت محيط مؤثر است و حرارت فصلي و روزانه سطح زمين را متعادل مي‌کند و باعث اعتدال آب و هوا مي شود.

مدير کل منابع طبيعي استان فارس با اشاره به اثر جنگل‌هاي زاگرس در تلطيف هواي استان بيان کرد: جنگل‌ها در نتيجه عمل کربن‌گيري به طور مرتب گاز کربنيک هوا را که در اثر تنفس حيوانات و انسان و فعل و انفعالات شيميايي و آلودگي‌هاي محيط زيست وارد هوا مي‌شوند جذب کرده و اکسيژن پس مي‌دهد.

وي گفت: هنگام کربن‌گيري درختان از ۲۶۴ گرم انيدريد کربنيک هوا مقدار ۱۹۲ گرم اکسيژن آزاد مي‌شود از اين نظر بر اساس بررسيهاي صورت گرفته هر هکتار از اين جنگل ها قادر است سالانه ۵.۲ تن اکسيژن (اکسيژن لازم براي ۱۰ نفر در سال) را آزاد کند.

بوستاني اظهار داشت: جنگلها در جلوگيري از رانش زمين نقش موثري دارند و مطالعات نشان مي‌دهد که ضريب اطمينان در برابر لغزش، در دامنه‌هاي جنگلي پوشيده از درخت ۹ برابر بيشتر از دامنه‌هاي بدون درخت است.

مدير کل منابع طبيعي استان فارس پيرامون نقش اقتصادي جنگل افزود:بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد استفاده اصولي از جنگل هاي مذکور مي تواند در توليد مواد دارويي و صنعتي و حفظ ذخاير ژنتيک گياهي و جانوري، تأمين غذا و مأمن براي وحوش و پرندگان و بالاخره اکوتوريسم نقش مهمي را ايفا کند که در اين راستا اقدامات مفيدي نيز در سنوات اخير صورت گرفته است.

دبير موسسه ۱۳ فروردين در خصوص جنگل‌هاي زاگرس به خبرنگار مهر گفت: بزرگترين نقشي که جنگل‌هاي زاگرس در استان فارس ايفا مي کنند نقش سيستم آبخيزداري است به گونه اي که آبهاي روان را مديريت مي کند.

علي اکبر کاظميني با اشاره به اينکه جنگل‌هاي زاگرس از فرسايش خاک جلوگيري مي کنند، افز.د: با توجه به کوهستاني بودن استان فارس اين جنگلها در شيب کوه ها از فرسايش خاک جلوگيري مي کنند و اين مسئله بسيار حايز اهميت است زيرا يکي از مشکلات کشور طي چند سال گذشته فرسايش خاک بوده است

وي ادامه داد: جلوگيري از افزايش ريزگردها، افزايش رطوبت زايي، تثبيت کربن و... از ديگرمزاياي جنگل‌هاي زاگرس است.

اين فعال حوزه محيط زيست با اشاره به اينکه در حال حاضر جنگل‌هاي زاگرس در فارس حال روز خوبي ندارند، بيان کرد: محيط زيست در حال حاضر ارزش يک درخت بلوط را ۲۰۰ هزار دلار برآورد مي کند اما در حال حاضر ما تعداد زيادي از اين درختان را با شخم زدن از بين مي بريم  تا ۱.۵ تن گندم در يک هکتار برداشت کنيم.

کاظميني ادامه داد: با توجه به اينکه استان فارس نزديک منطقه عماني- خليجي واقع شده اگر روند تخريب جنگل‌هاي زاگرس به همين شکل ادامه داشته باشند در آينده فارس به سمت بياباني شدن پيش مي رود و آن وقت نمي توان براي جلوگيري از ورود کوير به استان اقدامي انجام داد.

وي تاکيد کرد: در اين راستا ضروري است مسئولان امر براي حفظ و نگهداري از اين جنگل ها در استان چاره انديشي کنند زيرا در صورت ادامه اين روند از جنگل‌هاي فارس چيزي باقي نمي ماند.
 


منبع : خبرگزاري مهر

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها