City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

مردم تابستان راباچه کتابهايي شروع کردند (1395/05/11)

بررسي کتاب هاي پرفروش اولين ماه تابستان، در ميان ناشران حوزه هاي مختلف از آثار ادبي تا مديريت و پزشکي مي تواند برآيندي قابل اعتنا از بازار نشر در مقابل ما قرار دهد.
مردم تابستان راباچه کتابهايي شروع کردند

به گزارش بزنيم بيرون ، ين اهالي کتاب و مراجعان به بازار کتاب معروف است که اين بازار، پس از نمايشگاه کتاب تهران دچار رخوت و رکود مي شود. فارغ از رکود و کاهش خريد کتاب، قصد داريم در قالب يک گزارش، ذائقه بازار نشر را مورد سنجش قرار دهيم.

براي بررسي ذائقه مخاطبان بازار نشر، به سراغ ۲۰ ناشر رفته و درباره عناوين پرفروش شان در ابتداي تابستان و تيرماه امسال، به پرس و جو پرداختيم. اين ناشران از بين ناشران فعال تهران و مشهد انتخاب شدند که بعضي از آن ها صاحب کتابفروشي نيز هستند. نکته ديگري که سعي شد در انتخاب ناشران براي اين گزارش مد نظر قرار گيرد، تنوع موضوعي آثار اين ناشران بود. به اين ترتيب به سراغ ناشران آثار ادبي، هنري، پزشکي، حوزه انقلاب و دفاع مقدس، مديريت و اقتصاد، علوم انساني از جمله فلسفه و عرفان و ديگر حوزه هاي علوم اجتماعي رفته ايم.

نام ناشران در متن و جدول جمع بندي گزارش، به ترتيب حروف الفبا منظم شده و نام هايي که در گزارش مطرح شده اند، خود به بهترين نحو نشان دهنده زاويه نگاه در خريد و انتخاب کتاب توسط مخاطبان بازار نشر در ابتداي تابستان هستند اما به طور اجمالي مي توان حضور پررنگ کتاب هاي داستاني و ادبي را در اين ميان مشاهده کرد. در ادامه وارد متن گزارش و کتاب هاي پرفروش ناشران مي شويم:

«فلسفه براي نوآموزان» نوشته شارون ام.کاي و پل تامسون با ترجمه حوريه هوشيدري فراهاني، رمان «الاي افسون شده» نوشته گايل کارسن ليواين با ترجمه محبوبه نجف‌خاني و «سه گانه صعود» کتاب هاي پرفروش انتشارات آفرينگان در مدت مورد نظر هستند که بيشتر به چاپ ترجمه کتاب هاي ادبيات کودک و نوجوان شناخته مي شود. «فلسفه براي نوآموزان» يک مجموعه دو جلدي است که براي معلمان و مدرسان فلسفه در مدارسي نوشته شده که با دانش آموزان دبيرستاني سر و کار دارند. «الاي افسون شده» هم رماني تخيلي و پرياني است که در سال ۲۰۰۴ فيلمي براساس آن، با بازي آن هاتوي ساخته و پخش شد. نسخه اصلي اين کتاب با عنوان «Ella Enchanted»، با ۳۰ فصل و در سال ۱۹۹۷ به چاپ رسيده است. کتاب در سال ۹۸ ديپلم افتخار نيوبري و چند جايزه ديگر را از آن خود کرد.

يکي از ناشران فعال در شهر مشهد، انتشارات آهنگ قلم است که به چاپ کتاب هاي تاريخي و داستاني اشتغال دارد. اين ناشر، دو کتاب «بازگشت به سياره ترا» و جلد ششم «تاريخ لشگر خراسان» را به عنوان پرفروش هاي خود در اين مدت معرفي مي کند. «بازگشت به سياره ترا» يک داستان بلند علمي تخيلي نوشته ايرج فاضل بخششي است. جلد ششم تاريخ لشگر خراسان نيز درباره فرماندهان اين لشگر است.

نشر افق يکي از ناشران شناخته شده آثار داستاني ادبيات ايران و جهان است که مخاطبان خود را دارد و يک کتابفروشي هم در خيابان انقلاب دارد. گفتگو با مسئولان اين انتشارات درباره پرفروش هايش در ماه گذشته به نام دو کتاب ايراني و يک اثر ترجمه منتهي مي شود. رمان هاي «منِ او» نوشته رضا اميرخاني و «سرزمين نوچ» نوشته کيوان ارزاقي دو کتاب ايراني و «ماجراي عجيب سگي در شب» نوشته مارک هادون با ترجمه شيلا ساساني نيا، هم رمان خارجي اين فهرست است.

ديگر ناشر مشهدي که کتاب هاي شعر و داستان چاپ مي کند و همچنين به چاپ کتاب هاي تحليلي و پژوهشي حوزه نقد و ادبيات مي پردازد، انتشارات بوتيمار است. صحبت با مدير اين انتشارات به اين نتيجه مي شود که از ۳ کتاب اول پرفروش ها، ۲ کتاب مربوط به حوزه نقد و بررسي ادبيات و يک اثر هم در حوزه رمان خارجي است. کتاب «شاعران آزادي» با تاليف و گردآوري محمدعلي سپانلو، شامل زندگي نامه و  مرور شاعران آزادي خواه ايران، يکي از عناوين پرفروش اين ناشر است. «جادوي جن کشي» شامل نقد و بررسي آثار هوشنگ گلشيري به قلم قهرمان شيري و ترجمه گلبرگ درويشيان از رمان «پرسش هاي بي پايان» نوشته پرل اس باک هم دو کتاب ديگر پرفروش بوتيمار در تيرماه هستند.

يکي از ناشران کتاب هاي فانتزي و معمايي براي نوجوانان، انتشارات پريان است که بيشتر به چاپ ترجمه آثار اين حوزه ها اشتغال دارد. مدير اين انتشارات از کتاب «من افسانه ام» به عنوان پرفروش ترين عنوان اين ناشر در تيرماه نام مي برد. «من افسانه ام» همان طور که طرفداران هنر سينما و ويل اسميت بازيگر هاليوودي مي دانند، به دليل ساخت اقتباس سينمايي اش، کتابي شناخته شده است. اين رمان نوشته ريچارد ماتيسن است و توسط پريسا کاروند ترجمه شده است. «افسانه اسليپي هالو» نوشته ايروينگ واشينگتن با ترجمه شيوا مقانلو و ترجمه نامار ناصرقصري سه گانه «بنگاه کارآگاهي لاسه و مايا» اثر مارتين ويدمارک ديگر پرفروش هاي اين ناشر در تيرماه هستند.

انتشارات تيسا از جمله ناشراني است که به چاپ آثار ترجمه و تاليف در زمينه علوم انساني، مديريت و مسائل شهري مي پردازد. يکي از کتاب هاي مشهور اين ناشر طي چند سال گذشته که چاپ بيستم را هم پشت سر گذاشته، «بيشعوري» نوشته خاوير کرمنت با ترجمه محمود فرجامي است که يک اثر فلسفي است و در بازار نشر کشور، به يک اثر شناخته شده تبديل شده است. کتاب «ايران و آمريکا» نوشته سيد حسين موسويان عضو سابق تيم مذاکرات هسته اي با عنوان فرعي «گذشته شکست خورده و مسير آشتي» هم ديگر کتاب پرفروش اين ناشر در روزهاي تيرماه است. کتاب «تصوير، صدا، سياست» نوشته عباس سهراب زاده هم با عنوان فرعي (تأملي بر تأثير رسانه‌هاي جديد بر فضاي سياسي ايران در دهه هشتاد خورشيدي) ديگر کتابي است که اين ناشر در مدت مذکور، در فروشش توفيق داشته است.

نشر ثالث  هم يکي از ناشران شناخته شده تهراني است که مرکزيت آن در خيابان کريم خان زند قرار دارد و عابران و مخاطبان کتاب که مشغول قدم زدن و عبور از اين خيابان باشند، سري به فروشگاه اين ناشر خواهند زد. يک کتاب داستاني و دو اثر مستندنگاري، کتاب هاي پرفروش اين ناشر در تيرماه هستند. «تيغ و تارو پود» شامل گفتگوي ليلي گلستان و ندا رضوي پور، «بر تارک طوفان» (ملا مصطفي بارزاني به روايت مطبوعات ايران) اثر بهرام ولدبيگي و ترجمه مهدي غبرايي از رمان «لعنت به داستايوسکي» ۳ عنواني هستند که مسئولان ثالث به عنوان پرفروش هايشان معرفي مي کنند.

يکي از ناشران و کتابفروشان شناخته شده تهراني که در حال حاضر چند کتابفروشي دارد، نشر چشمه است که در حوزه هاي مختلف از جمله ادبيات، هنر، سينما و ... فعاليت دارد. ۳ کتاب پرفروش اين ناشر در تيرماه امسال عبارت اند از: «هنر شفاف انديشيدن» که ترجمه اش توسط عادل فردوسي پور انجام شده است، رمان «پاييز فصل آخر سال است» نوشته نسيم مرعشي و کتاب «زنان، دشتان و جنون ماهانه» نوشته شهلا زرلکي.

يکي از ناشراني که به چاپ کتاب هاي گفتمان انقلاب و دفاع مقدس اشتغال دارد، انتشارات خاکريز است. بين کتاب هاي پرفروش اين ناشر هم مي توان نام کتاب هاي «اقتصاد مقاومتي، سکوي پيشرفت و عدالت»، «تاريخ مستطاب آمريکا» و مجموعه داستان «آينه» را به عنوان پرفروش ترين هاي تيرماه مشاهده کرد. «اقتصاد مقاومتي، سکوي پيشرفت و عدالت»، بيانات مقام معظم رهبري را در جلسه تبيين سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال ۹۲ در بر مي گيرد. «تاريخ مستطاب آمريکا» نيز اثري مشترک به قلم محمدصادق کوشکي و مازيار ميري کاريکاتوريست است. مجموعه داستان «آينه» نيز ۸ داستان از ابراهيم حسن بيگي، اکبر صحرايي، منيژه آرمين، علي‌اکبر والايي، شيرين اسحاقي، سهيلا عبدالحسيني و بيژن کيا را شامل مي شود. اين داستان ها، درباره برهه­‌هايي از زندگي برخي افراد حاضر در حادثه عاشورا هستند.

دو انتشاراتي روزگار و روزگار نو، با همکاري نزديک با يکديگر پيش مي روند و روزگار به چاپ کتاب هاي داستاني کلاسيک و مدرن در قالب آثار ايراني و خارجي اشتغال دارد. اما روزگار نو آثار داستاني را در قالب مجموعه هاي مختلف به چاپ مي رساند. جالب است که با بررسي کتاب هاي پرفروش نشر روزگار در تيرماه، نام دو کتاب کلاسيک ايراني و خارجي و يک اثر مدرن از ادبيات آمريکا به چشم مي خورد. روزگار در تيرماه موفق شده مجموعه ۳ جلدي شاهنامه فردوسي به نثر پارسي سره و ترجمه مرضيه خسروي از رمان «ويلت» نوشته شارلوت برونته را در کنار ترجمه معصومه عسگري از رمان معروف «گتسبي بزرگ» را بيشتر از ديگر کتاب هايش به فروش برساند.

از طرف ديگر با گفتگو با مديرمسئول انتشارات روزگار نو، نام اين ۳ کتاب را در صدر فهرست پرفروش هاي اين ناشر در ماه گذشته مي بينيم: «اعترافات يک گناهکار» نوشته سنت آگوستين باترجمه مرضيه خسروي، «تمدن و ناکامي هايش» نوشته زيگموند فرويد با ترجمه بنفشه جعفر و «سخنراني هاي ابراهام لينکن» با ترجمه اسماعيل قهرماني پور.

انتشارات سفير اردهال از ناشراني است که به چاپ کتاب هاي پزشکي سنتي ايران و اسلام و همچنين نسخه هاي تصحيح شده خطي تاريخي مبادرت دارد. حسين عابديني مدير اين انتشارات درباره کتاب هاي پرفروش اين ناشر در تيرماه مي گويد: در ماه گذشته و روزهاي ابتدايي تابستان، ۳ عنوان پرفروشمان، دو نسخه خطي و يک کتاب پزشکي هستند. «۳۶۵ روز آشپزي گياهي ايراني» نوشته محمد دريايي، «ذخيره خوارزمشاهي» در ۶ جلد و مجموعه ۲ جلدي «دقايق العلاج»، سه کتاب پرفروش ما در اين ماه هستند.

انتشارات سوره مهر هم از جمله ناشران شناخته شده بين اهالي کتاب و علاقه مندان به کتابخواني در کشور است و به چاپ کتاب هاي داستاني، شعر و مستند گفتمان انقلاب اسلامي مشغول است. مجموعه شعر «کتاب» اثر فاضل نظري، «آن بيست و سه نفر» و «دختر شينا» ۳ کتابي هستند که در صدر پرفروش هاي سوره مهر در تيرماه امسال قرار گرفته اند. «کتاب» آخرين مجموعه شعر فاضل نظري غزلسراي معاصر است که پيش از اين، سه گانه شعري اش توسط سوره مهر به چاپ رسيده و «آن بيست و سه نفر» هم شامل خاطرات خودنوشت احمد يوسف زاده از رزمندگان دوران دفاع مقدس است. «دختر شينا» هم که به واسطه ساخت تيزر تصويري اش، نيازي به معرفي ندارد و اشاره اي کوتاه به اين که خاطرات زندگي قدم خير محمدي کنعان، همسر سردار شهيد حاج ستار ابراهيمي هژير را در بر مي گيرد و به قلم بهناز ضرابي زاده نوشته و تدوين شده است.

انتشارات فاتحان يکي از ناشران فعال در زمينه دفاع مقدس است که بيشتر به چاپ کتاب هاي مستند و گاهي رمان و اثر داستاني در حوزه جنگ و دفاع مقدس مي پردازد. «بچه هاي حاج قاسم»، «عباس دست طلا» و «خط تماس» سه کتاب پرفروشي هستند که در فهرست پرفروش هاي فاتحان در تيرماه قرار گرفته اند. «بچه هاي حاج قاسم» در بر گيرنده خاطرات سردار حسين معروفي است که به قلم افسر فاضلي شهربابکي ثبت شده اند. کتاب «عباس دست طلا» هم که طي چند سال گذشته به واسطه توجه ويژه رهبر انقلاب به آن و تجديد چاپ چندباره اش، از جمله کتاب هاي شناخته شده در بازار کتب دفاع مقدسي است. «خط تماس» نيز رمان جنگي محمدرضا بايرامي است که مخاطبان اين نويسنده را به سمت خود جذب مي کند.

نسبت به ديگر ناشران اين گزارش، نشر قاف ناشري جوان تر است که سال گذشته با رونمايي از ۱۰ عنوان کتاب طنز، حضورش را در بازار نشر اعلام کرد و براي نمايشگاه کتاب امسال هم ۷ عنوان کتاب جديد با خود به شهر آفتاب آورد. ۳ کتاب پرفروش اين نشر در تيرماه، جزو همان ۷ عنواني هستند که ارديبهشت ماه امسال در نمايشگاه عرضه شدند. «شاقلوس» نوشته اميد مهدي نژاد، «فيضاله» اثر ناصر فيض و «بر لايک رفته» اثر حسام الدين مقامي کيا، سه کتاب پرفروش اين ناشر در اولين ماه تابستان ۹۵ هستند.

گروه انتشاراتي ققنوس يکي از ناشران بزرگ کشور است که علاوه بر نشر، يکي از پخشي هاي بزرگ کتاب نيز هست و تابستان را با فروش بالاي دو رمان «ملت عشق» نوشته الف شفق با ترجمه ارسلا فصيحي و «سمفوني مردگان» نوشته عباس معروفي در کنار ترجمه نازي اکبري از کتاب «انسان موجودي يک روزه» نوشته اروين د.يالوم، آغاز کرده است.

بين کتاب هاي انتشارات کتابسراي تنديس، مجموعه کامل هري پاتر در رتبه اول پرفروش ها قرار گرفته اند. اين ناشر که به چاپ ترجمه رمان ها و داستان هاي ادبيات جهان اشتغال دارد، ترجمه مهوش خرمي از رمان «دختر پرتقالي» يوستين گاردر، ترجمه آفاق زرگريان از رمان «بلبل» نوشته کريستين هانا و ترجمه محمد عباس آبادي از رمان «يک شليک» نوشته لي چايلد را به عنوان کتاب هاي بعدي پرفروش خود معرفي مي کند.

انتشارات مولي يکي از ناشران و کتابفروشان قديمي کشور است که به چاپ کتاب هاي فلسفي و عرفاني مشغول است و به ويژه در حوزه عرفان اسلامي و فلسفه شرق و غرب اشتغال دارد. «دانشنامه علايي» نوشته ابن سينا، ترجمه «شواهدالربوبيه» و «شرح قيصري بر فصوص الحکم ابن عربي» ۳ کتاب پرفروش اين ناشر در تيرماه هستند.

يکي از ناشران قديمي کشور که فعاليت خود را از سال هاي ابتدايي دهه ۵۰ شروع کرده، انتشارات نگاه است که در تهيه اين گزارش سري هم به عناوين پرفروش آن زده ايم. نگاه را با مجموعه آثاري که از شاعران معاصر کشور، رمان و داستان هاي کوتاه نويسندگاني چون بزرگ علوي، علي محمد افغاني و ديگر نويسندگان ادبيات معاصر چاپ کرده، مي شناسيم. با بررسي فهرست پرفروش هاي نگاه در تيرماه، در جايگاه ۳ کتاب اول فهرست، دو رمان و يک مجموعه شعر مي بينيم که يکي از آن ها ترجمه و دو اثر ديگر، تاليفي هستند. اين ۳ کتاب به اين ترتيب هستند: مجموعه ترانه هاي زويا زاکاريان با عنوان «پاکت بي تمبر تاريخ»، رمان «شوهر آهو خانم» نوشته علي محمد افغاني و رمان «شازده کوچولو» نوشته آنتوان سنت اگزوپري با ترجمه احمد شاملو.

انتشارات هيلا هم در فروش ۳ کتاب «شبهاي کوش آداسي»، «شهرزاد چاي» و «چند داستان کوتاه به همراه تحليل» توفيق داشته است. «شبهاي کوش آداسي» يک رمان طنز به قلم رويا صدر است که نام نويسنده اش به صورت مستعار م. مالمير آبادي در کتاب چاپ شده است؛ «شهرزاد چاه» رماني به قلم مژده ساجدين است و «چند داستان کوتاه همراه با تحليل» هم يک مجموعه ۳ جلدي است که داستان هاي کوتاه نويسندگان مطرح دنيا را با تحليل و نقدشان در بر مي گيرد.

در پايان و جمع بندي، اگر بخواهيم بدون توضيحات و فقط با اکتفا به نام کتاب ها و ناشرانشان، اين گزارش را خلاصه کنيم، به جدول پايين مي رسيم.

توضيح آن که در اين جدول، نام کتاب ها با ويرگول از يکديگر جداشده و همچنين، عناوين کتاب هايي که در نامشان از ويرگول استفاده شده، در پرانتز قرار گرفته اند.

نام ناشر کتاب هاي پرفروش در تيرماه ۹۵
آفرينگان الاي افسون شده، سه گانه صعود، فلسفه براي نوآموزان
آهنگ قلم بازگشت به سياره ترا، تاريخ لشگر خراسان،
افق منِ او، سرزمين نوچ، ماجراي عجيب سگي در شب
بوتيمار شاعران آزادي، جادوي جن کشي، پرسش هاي بي پايان
پريان من افسانه ام، افسانه اسليپي هالو، بنگاه کارآگاهي لاسه و مايا
تيسا بيشعوري، ايران و آمريکا، (تصوير، صدا، سياست)
ثالث تيغ و تارو پود، بر تارک طوفان، لعنت به داستايوسکي
چشمه هنر شفاف انديشيدن، پاييز فصل آخر سال است، (زنان، دشتان و جنون ماهانه)
خاکريز (اقتصاد مقاومتي، سکوي پيشرفت و عدالت)، تاريخ مستطاب آمريکا، آينه
روزگار شاهنامه فردوسي به نثر پارسي سره، ويلت، گتسبي بزرگ
روزگارنو اعترافات يک گناهکار، تمدن و ناکامي هايش، سخنراني هاي ابراهام لينکن
سفير اردهال ۳۶۵ روز آشپزي گياهي ايراني، ذخيره خوارزمشاهي، دقايق العلاج
سوره مهر کتاب، آن بيست و سه نفر، دختر شينا
فاتحان بچه هاي حاج قاسم، عباس دست طلا، خط تماس
قاف شاقلوس، فيضاله، بر لايک رفته
ققنوس ملت عشق، سمفوني مردگان، انسان موجودي يک روزه
کتابسراي تنديس دختر پرتقالي، بلبل، يک شليک
مولي دانشنامه علايي، شواهدالربوبيه، شرح قيصري بر فصوص الحکم ابن عربي
نگاه پاکت بي تمبر تاريخ، شوهر آهو خانم، شازده کوچولو
هيلا شبهاي کوش آداسي، شهرزاد چاي، چند داستان کوتاه به همراه تحليل

منبع : خبرگزاري مهر

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها