City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بالاخره پاساژ گردي خوبه يا بد؟ / نظر روانشاسان درباره پاساژگردي (1395/06/19)

عواقب ادامه پاساژسازي بدون آگاهي و نبود بسترهاي اجتماعي بيشتر از منافع آن است؛ اين نظري است که يک روانشناس درباره پديده اي که اين روزها با نام پاساژگردي مرسوم شده، مي دهد. در ادامه با بزنيم بيرون همراه باشيد:
بالاخره پاساژ گردي خوبه يا بد؟ / نظر روانشاسان درباره پاساژگردي

به گزارش بزنيم بيرون ، محمدعلي ناجي‌نيا پژوهشگر با اشاره به مفهوم تفريح که اساساً در سبک زندگي سالم و در مقوله روانشناسي سلامت به آن پرداخته مي‌شود، اظهار کرد: تفريح مجموعه فعاليت‌هايي است که افراد در زمان بيکاري انجام مي‌دهند و جنبه شوخي و سرگرمي دارد.

اين روانشناس با بيان اينکه به طور معمول تفريح براي افراد سود يا منفعت اجتماعي ندارد، افزود: در فرهنگ غني اسلام تفريح از مراحل و اجزاء سير تکاملي و رشد شخصيت فردي و اجتماعي انسان به حساب مي‌آيد، به گونه‌اي که هر فردي تفريح نکند، در بعدي از ابعاد تکاملي شخصيت خود کوتاهي کرده است و اين قصور باعث کند شدن سير رشد و تکامل ابعاد ديگر شخصيت او مي‌شود.

ناجي‌نيا افزود: وقتي مراکز تفريحي به قدر کافي وجود نداشته باشد و افراد گزينه‌هاي تفريحي متعددي نداشته باشند، بالاجبار از گزينه‌هاي موازي استفاده مي‌کنند، گزينه‌هايي که اغلب در يک سبک زندگي سالم به عنوان تفريح درست و منطقي به حساب نمي‌آيد، براي مثال استعمال قليان يا الکل که امروزه متأسفانه شاهد افزايش ميزان مصرف و کم‌تر شدن سن مصرف آن در بين افراد جامعه هستيم بي‌شک به دليل کمبود و يا نبود امکانات تفريحي است.
وي ادامه داد: يکي ديگر از رفتارهايي که جايگزين تفريح شده، پديده‌اي است به نام پاساژگردي، که در سال‌هاي اخير به عنوان يک تفريح در بين اقشار مختلف جامعه و خصوصاً جوانان و نوجوانان رايج شده است.
اين پژوهشگر با اشاره به تأثير رواني تأسيس مراکز تجاري بر جامعه گفت: تأسيس فروشگاه‌هاي بزرگ در کنار اهداف کلان اقتصادي و تجاري‌، به عنوان کاربري رسمي، يک کاربري غير رسمي نيز يافته‌ است و فروشگاه‌هاي بزرگ و هايپراستارها وسيله‌اي براي تخليه هيجان و در واقع نوعي ابزار تفريح محسوب مي‌شود.

ناجي‌نيا ادامه داد: در حقيقت فروشگاه‌هاي بزرگ در نوع کاربري رسمي وسيله‌اي نيز دو نوع هدف وابسته و موازي به هم را دنبال مي‌کنند؛ هدف اول فروش کالاهاي مورد نياز مردم با هدف پنهان، نيازسازي و ترغيب مردم به مصرف‌گرايي و خريد بيشتر و ايجاد يک رقابت مصرف در بين بازديدکنندگان است؛ اما در کاربري غير رسمي فروشگاه‌هاي بزرگ، به عنوان يک مرکز تفريحي محسوب مي‌شوند و بخشي از افراد علاقه‌مند به پاساژگردي را در خود جاي مي‌دهند.

وي با تأکيد بر اينکه کارکرد مؤسسات تجاري، خانواده‌ها را مورد هدف قرار مي‌دهند، افزود: در واقع سيستم‌هاي تجاري بزرگ در هر جاي دنيا نوعي الگوي تجاري براي نيازسازي در ميان کاربران دارد؛ به اين معنا که سياست‌هايي را براي ايجاد، توليد و يا بازتوليد احساس نياز و تمايل به مصرف و خريد در مخاطب‌هايشان ايجاد مي‌کنند که در کل به سياست مصرف گرايي و رقابت مصرفي مي‌انجامد؛ اين سياست، پول سرشاري را به جيب توليدکنندگان کالاهاي مصرفي سرازير و مديريت اقتصادي خانواده ها را متزلزل مي‌کند.

اين روانشناس تصريح کرد: مکان‌هاي اجتماعي جايگاه فکرسازي و توليد الگوهاي فکري مؤثر براي افراد است؛ سابقه تاريخي در بسياري از کشورهاي جهان نشان داده است که کثرت مکان‌هاي اجتماعي پويا رابطه‌اي مستقيم با تعالي اجتماعي و فکري افراد آن جامعه داشته است چرا که بي‌شک در بستر يک مکان اجتماعي پويا است که فرايند رشد فکري محقق مي‌شود و افراد قادر به بازنگري عقايد و ساخت مفاهيم فکري کارآمد مي‌شوند.

ناجي‌نيا با بيان اينکه پاساژها افراد را به دو دسته خريدار و پاساژگرد تقسيم مي‌کنند، تصريح کرد: پاساژگردي به عنوان يک تفريح معمول در بين اقشار مختلف جامعه، خصوصاً جوانان و نوجوانان بسيار رايج و معمول است، پاساژگردها را نيز مي‌توان به دو دسته اصلي تقسيم کرد؛ گروه اول افرادي که وسواس خريد دارند و براي خريد مراجعه کردند اما شک و ترديد براي خريد؛ آنها را به نحوي تبديل به يک پاساژگرد کرده است و گروه دوم کساني هستند که به قصد تفريح و خوش گذراني و يا گذراندن وقت به بازارگردي مي‌پردازند.

وي افزود: پاساژگردي و بازارگردي، در ذات خود به عنوان يک تفريح در درازمدت اثرات خوب و بدي را به‌ همراه دارد؛ از يک طرف به آرام شدن ضمني و کوتاه مدت افراد و رها شدن آنها از تنش‌ها و افکار اضطراب آور کمک مي‌کند و از سوي ديگر در بازه‌هاي زماني طولاني در معرض کالاهاي مختلف بودن حس مصرف‌گرايي و تجمل گرايي را بيشتر و نوعي نياز به خريد و اجبار براي خريد را ايجاد مي‌کند.


منبع : روزنامه ايران

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها