City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

ايراني ها چقدر براي تفريح هزينه مي کنند؟ (1395/06/19)

ايراني‌ها معادل دو درصد ارزش کار خود(توليد ناخالص) براي تفريح خود هزينه مي‌کنند.
سلامت نيوز: ايراني‌ها چقدر تفريح مي‌کنند؟
ايراني ها چقدر براي تفريح هزينه مي کنند؟

به گزارش بزنيم بيرون ،  ميليون خانوار ايراني سالانه 13.8 هزار ميليارد تومان معادل ارزش پنج روز کاري خود در سال، براي تفريحات خود هزينه مي‌کنند. ايرانيان در حالي در سال گذشته بيش از 13.8 هزار ميليارد تومان صرف تفريح خود کرده‌اند که با احتساب توليد ناخالص داخلي 679 هزار ميليارد تومان و 235 روز کاري در سال 91  مي‌توان گفت ايرانيان سال گذشته روزانه 2.8 هزار ميليارد تومان توليد داشته‌اند. در واقع هزينه خانوار ايراني در سال گذشته معادل دو درصد توليد ناخالص داخلي کشور بوده است.

آن طور که آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد در سال گذشته هر خانوار ايراني به صورت ميانگين 661 هزار تومان براي تفريح خود صرف کرده است. اين در حالي است که هزينه تفريح خانوار در سال گذشته نسبت به سال 90 بيش از 41 درصد افزايش يافته بود. تورم 41 درصدي براي تفريح خانوار در سال گذشته بيشترين ميزان تورم اين بخش طي دهه 1380 بوده است.

کاهش سهم هزينه تفريح

از سوي ديگر در شرايطي که طي 11 سال اخير هزينه تفريح خانوار ايرانيان به صورت ميانگين بيش از 17 درصد رشد داشته، خانوار ايراني درصد هزينه تفريح خود را کاهش داده‌اند. در واقع در اين سال‌ها به دليل تورم، خانوار مجبور شده‌اند از سهم هزينه تفريح خود کاسته و اين پول‌ها را در بخش‌هاي ديگر هزينه کنند. اين در حالي است که طي سال‌هاي 84 تا سال گذشته نسبت هزينه تفريح خانوار دهک دهم نسبت به اين ميزان در دهک اول افزايش قابل توجهي يافته است. بر اين اساس در سال گذشته پولدارترين خانوار ايراني 35 برابر بيشتر از ضعيف‌ترين خانوار ايراني صرف تفريحات خود هزينه کرده‌اند.

با وجود اين، به دليل افزايش بيش از نيم ميليون توماني متوسط هزينه تفريح خانوار طي ابتداي دهه 80 تا سال گذشته، سهم هزينه تفريح از کل هزينه خانوار طي اين دهه حدود يک درصد کاهش يافته است.

در سال 1390 سهم هزينه تفريح از کل هزينه خانوار در حالي به 2.7 درصد رسيد که اين ميزان در سال 1381 معادل 3.6 درصد بود.

موضوع قابل توجه اين است که طي اين سال‌ها تنها در سال 83 هزينه تفريح خانوار افزايش نداشته و کمتر از يک درصد نيز کاهش يافت. اما در بقيه سال‌ها هميشه نرخ هزينه تفريح خانوار ايراني روند صعودي داشته است.هزينه 35 برابري تفريح پولدارها نسبت به فقرا

اما در اين سال‌ها که خانوار ايراني به دليل افزايش هزينه‌ها مجبور به کاهش سهم هزينه‌هاي تفريح خود شده‌اند نسبت هزينه تفريح دهک دهم نسبت به دهک اول افزايش قابل توجهي يافته است. طي سال 1390 پولدارترين خانوار ايراني 35 برابر ضعيف‌ترين خانوار ايراني براي تفريح خود هزينه کرده است. اين ميزان در شروع فعاليت دولت نهم در سال 1384 معادل 28 برابر بود. اما در سال‌هاي 1385 تا 1389 اين ميزان 11 درصد رشد کرد و به 39 درصد رسيد.

در سال 1389 هزينه سالانه تفريح دهک اول خانوار 34 هزار تومان و هزينه تفريح دهک دهم خانوار يک ميليون و 340 هزار تومان بود. با وجود اين، در سال 1390 وضعيت کمي بهبود يافت و نسبت هزينه تفريح دهک دهم به هزينه تفريح دهک اول به 35 درصد رسيد. در سال 1390 در حالي دهک دهم براي تفريح خود در مجموع بيش از يک ميليون و 507 هزار تومان صرف کرد که دهک اول خانوار بيش از 42 هزار تومان نتوانست براي تفريح خود هزينه کند.
 


منبع : خبرآنلاين

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها