City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

نگاهي به همه خوب و بد پاساژگردي تو شهر (1395/06/19)

اين روزها حرف هاي زيادي درباره خوب و بد هاي پاساژگردي و بازار گردي توي شهرها مطرح مي شه, نظراتي که طيف گسترده از مخالفان و موافقان رو در بي مي گيره. در همين زمينه يک پژوهشگر گفت: عواقب ادامه پاساژسازي بدون آگاهي و نبود بسترهاي اجتماعي بيشتر از منافع آن است.
نگاهي به همه خوب و بد پاساژگردي تو شهر

به گزارش بزنيم بيرون ،  محمدعلي ناجي‌نيا با اشاره به مفهوم تفريح که اساساً در سبک زندگي سالم و در مقوله روانشناسي سلامت به آن پرداخته مي‌شود، اظهار کرد: تفريح مجموعه فعاليت‌هايي است که افراد در زمان بيکاري انجام مي‌دهند و جنبه شوخي و سرگرمي دارد.

اين روانشناس با بيان اينکه به طور معمول تفريح براي افراد سود يا منفعت اجتماعي ندارد، افزود: در فرهنگ غني اسلام تفريح از مراحل و اجزاء سير تکاملي و رشد شخصيت فردي و اجتماعي انسان به حساب مي‌آيد، به گونه‌اي که هر فردي تفريح نکند، در بُعدي از ابعاد تکاملي شخصيت خود کوتاهي کرده است و اين قصور باعث کند شدن سير رشد و تکامل ابعاد ديگر شخصيت او مي‌شود.

ناجي‌نيا افزود: وقتي مراکز تفريحي به قدر کافي وجود نداشته باشد و افراد گزينه‌هاي تفريحي متعددي نداشته باشند، باالاجبار از گزينه‌هاي موازي استفاده مي‌کنند، گزينه‌هايي که اغلب نمي‌تواند در يک سبک زندگي سالم به عنوان تفريح درست و منطقي به حساب بيايد، براي مثال استعمال قليان يا الکل که امروزه متاسفانه شاهد افزايش ميزان مصرف و کم‌تر شدن سن مصرف آن در بين افراد جامعه هستيم بي‌شک به دليل کمبود و يا نبود امکانات تفريحي است.

وي ادامه داد: يکي ديگر از رفتارهايي که جايگزين تفريح شده، پديده‌اي است به نام پاساژگردي، که در سال‌هاي اخير به عنوان يک تفريح در بين اقشار مختلف جامعه و خصوصاً جوانان و نوجوانان رايج شده است.

اين پژوهشگر با اشاره به تأثير رواني تأسيس مراکز تجاري بر جامعه گفت: تاسيس فروشگاه‌هاي بزرگ در کنار اهداف کلان اقتصادي و تجاري‌، به عنوان کاربري رسمي، يک کاربري غير رسمي نيز يافته‌ است و فروشگاه‌هاي بزرگ و هايپراستارها وسيله‌اي براي تخليه هيجان و در واقع نوعي ابزار تفريح محسوب مي‌شود.

ناجي‌نيا ادامه داد: در حقيقت فروشگاه‌هاي بزرگ در نوع کاربري رسمي وسيله‌اي نيز دو نوع هدف وابسته و موازي به هم را دنبال مي‌کنند؛ هدف اول فروش کالاهاي مورد نياز مردم با هدف پنهان، نيازسازي و ترغيب مردم به مصرف‌گرايي و خريد بيشتر و ايجاد يک رقابت مصرف در بين بازديدکنندگان است؛ اما در کاربري غير رسمي فروشگاه‌هاي بزرگ، به عنوان يک مرکز تفريحي محسوب مي‌شوند و بخشي از افراد علاقمند به پاساژگردي را در خود جاي مي‌دهند.

وي با تأکيد بر اينکه کارکرد مؤسسات تجاري، خانواده‌ها را مورد هدف قرار مي‌دهند، افزود: در واقع سيستم‌هاي تجاري بزرگ در هر جاي دنيا نوعي الگوي تجاري براي نيازسازي در ميان کاربران دارد؛ به اين معنا که سياست‌هايي را براي ايجاد، توليد و يا بازتوليد احساس نياز و تمايل به مصرف و خريد در مخاطب‌هايشان ايجاد مي‌کنند که در کل به سياست مصرف گرايي و رقابت مصرفي مي‌انجامد؛ اين سياست، پول سرشاري را به جيب توليدکنندگان کالاهاي مصرفي سرازير و مديريت اقتصادي خانواوارها را متزلزل مي‌کند.

اين روانشناس تصريح کرد: مکان‌هاي اجتماعي جايگاه فکرسازي و توليد الگوهاي فکري مؤثر براي افراد است؛ سابقه تاريخي در بسياري از کشورهاي جهان نشان داده است که کثرت مکان‌هاي اجتماعي پويا رابطه‌اي مستقيم با تعالي اجتماعي و فکري افراد آن جامعه داشته است چرا که بي‌شک در بستر يک مکان اجتماعي پويا است که فرايند رشد فکري محقق مي‌شود و افراد قادر به بازنگري عقايد و ساخت مفاهيم فکري کارآمد مي‌شوند.

ناجي‌نيا با بيان اينکه پاساژها افراد را به دو دسته خريدار و پاساژگرد تقسيم مي‌کنند، تصريح کرد: پاساژگردي به عنوان يک تفريح معمول در بين اقشار مختلف جامعه، خصوصا جوانان و نوجوانان بسيار رايج و معمول است، پاساژگردها را نيز مي‌توان به دو دسته اصلي تقسيم کرد؛ گروه اول افرادي که وسواس خريد دارند و براي خريد مراجعه کردند اما شک و ترديد براي خريد؛ آن‌ها را به نحوي تبديل به يک پاساژگرد کرده است و گروه دوم کساني هستند که به قصد تفريح و خوش گذراني و يا گذراندن وقت به بازارگردي مي‌پردازند.

وي افزود: پاساژگردي و بازارگردي، در ذات خود به عنوان يک تفريح در درازمدت اثرات خوب و بدي را به‌ همراه دارد؛ از يک طرف به آرام شدن ضمني و کوتاه مدت افراد و رها شدن آن‌ها از تنش‌ها و افکار اضطراب آور کمک مي‌کند و از سوي ديگر در بازه‌هاي زماني طولاني در معرض کالاهاي مختلف بودن حس مصرف‌گرايي و تجمل گرايي را بيشتر و نوعي نياز به خريد و اجبار براي خريد را ايجاد مي‌کند.


منبع : خبرگزاري ايسنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها