City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

رابطه بازارگردي و اوقات فراغت در شهر ها (1395/06/19)

گشت و گذار هاي بسيار در طبقات مختلف پاساژها يا همان « پاساژگردي هاي افراطي » در سال هاي اخير به عنوان يکي از شيوه هاي گذران اوقات فراغت در ميان مردم به ويژه جوانان رواج پيدا کرده است. رويه اي که پس از مدتي تبديل به عادتي مخرب مي شود
رابطه بازارگردي و اوقات فراغت در شهر ها

به گزارش بزنيم بيرون ، برخي کارشناسان معتقدند: اين پديده ممکن است واکنشي رواني به خلاء هاي مهم در زندگي باشد که بخش اجتماعي آن مصرف گرايي و بخش فردي آن رفتاري است که يک سيستم دفاعي آن را ايجاد مي کند ، يعني فرد به دليل فشارهاي عصبي که به سن هم مربوط نيست ، براي ابراز وجود از لحاظ فردي به سيستمي پناه مي برد که موضوع را براي چند ساعتي فراموش کند .
ايرنا در گفت وگويي با دکتر مهرداد فلاطوني روانشناس در پي يافتن دلايل اين رويکرد است ؟ و اينکه آيا رواج پاساژ گردي تغيير در سبک زندگي و نوعي بي برنامه بودن زندگي، به ويژه زندگي جوانان تلقي مي شود ؟

**س : دلايل پاساژگردي افراطي را ازبعد روانشناختي چگونه تحليل مي کنيد ؟
-موضوعاتي مثل « پاساژگردي افراطي » به ضمير ناخود آگاه ونگرش شخصيتي انسان مربوط مي شود . ذهن ناهشيار يا ضمير ناخودآگاه يا ناآگاه دربرگيرنده پديده هاي رواني و فرآيندهاي زندگي است که به وسيله شناسايي ادراک نشده و فاقد کيفيت آگاهي اند. ناخودآگاه انباري است پر از تمايل ها،آرزوها، و خاطرات خارج از دسترس که بر انديشه ها و اعمال تاثير دارند.
اگر ضمير ناخود آگاه به ضمير خود آگاه تبديل شود بايد تغيير شکل دهد به عنوان مثال شخصي که دچار بيماري وسواس است ممکن است اين بيماري تبديل به پاساژگردي وخريد افراطي شود و يا در ضمير ناخود آگاه يک انسان ممکن است تمايلات و انديشه هايي باشد که در سطح جامعه و هويت ملي و قومي موردنکوهش باشد، مثل فردي که دردرون خود نسبت به مادرخود خشمي دارد اما مجبور است در ظاهر اين خشم را به صورت يک دوست داشتن افراطي نشان دهد .
افراط نوعي وسواس ، اختلال و نوعي ناهنجاري محسوب مي شود ، زيرا در حالت طبيعي هر فردي بر رفع نياز خود خريد مي کند و اين مؤلفه را مي توان « احترام به خود ناميد » واين خريد شادي ونشاط براي انسان دارد.
بنابر اين مسئله پاساژگردي هم به ضمير ناخود آگاه و هم به نگرش شخصيتي يک انسان برمي گردد که او با اين نگرش سعي مي کند در سطح جامعه براي خود ماسکي انتخاب کند؛ به عنوان مثال برخي ازمردم فکر مي کنند ، زيبايي در اين است که دائم لباس عوض کنند يا اين افراد فکر مي کنند که هر چقدر متفاوت باشند بهترند در حالي که اين رفتارها طبيعي نيست .

**س : برخي کارشناسان اجتماعي رواج پاساژ گردي را تغيير در سبک زندگي و نوعي بي هدف و بي برنامه بودن زندگي ، به ويژه زندگي جوانان تلقي مي کنند . نظر شما چيست ؟
- اغلب جوانان ايراني ناهنجار نيستند بلکه به دليل نبود اشتغال وبراي گذران اوقات خود به گشت وگذار در پاساژها مي پردازند اما اين پاساژگردي ممکن است تبعات ديگري هم داشته باشد . جوانان در پاساژگردي افراطي و با يک سرگشتگي هويت ، با ديدن تيپ هاي شخصيتي و ظواهر متفاوت در پاساژ ، هرقدر هم يک جوان هويت فردي قوي داشته باشد تصور مي کند طرز لباس پوشيدن او اشکالي دارد و درهر صورت تحت تأثير محيط قرار مي گيرد و اين تبعات منفي است که در پي دارد .
بنابر اين با برنامه ريزي منسجم براي جوانان و ايجاد مراکزي فرهنگي و هنري در پاساژها ، آنان مي توانند اوقات فراغت خود را بهينه بگذرانند و اين يک اصل است که اگر قرار است يک تفريحي از جوانان گرفته شود جايگزين مناسبي براي آن فراهم شود. اين اتفاق خوب در حوزه موسيقي رخ داده است چنانکه جوانان به موسيقي ايراني علاقه مند شده اند و با بر پايي کنسرت هاي متفاوت ، هيجان جوانان تخليه مي شود و در اين فرايند جوانان الگوي مناسب موسيقي را کسب مي کنند .
جوانان ايراني بسيار فهيم اند و آنان نياز به حمايت خانواده و سازمان هاي مردم نهاد . . . دارند تا آن هويت فردي ، اجتماعي و ملي خود را درک کنند .
متأسفانه با وجود فرهنگسراها در مناطق مختلف شهرها آنها توانسته اند بيشتر سالمندان را جذب کنند و در جذب جوانان ناموفق بود ه اند اما به عنوان مثال اگر در فرهنگ سرايي دوره فيلم شناختي کارگردانان شهير ايراني را برگزار کند و يا اين که جوانان بتوانند چهره هاي محبوب خود را در اين مکان ها ببيننداين چنين برنامه هايي مي تواند در جذب جوانان بسيار مؤثر باشند .
برنامه هايي مثل خندوانه يا دورهمي، به دليل ژانر اجتماعي آن پربيننده شده است زيرا در اين برنامه ها مخاطبان را به تشکيل کمپين هاي اجتماعي تشويق مي کنند و اين مؤلفه ها درپاسخگويي به هيجانات جوانان بسيار مؤثر است .
بنابر اين اگربراساس فرهنگ ودين غني که داريم به جوانان يک الگوي جمعي ومناسب داده شود در اين صورت است که جوانان آن هويت فردي خودرا مي يابد .

**س : آيا پاساژگردي درميان پايگاه اجتماعي خاصي رخ مي دهد ؟
- اين پديده در طبقات اجتماعي خاصي اتفاق مي افتد که قابليت خريد نسبي دارند البته نمي توان اين پديده را مختص طبقات مرفه دانست چنانکه در پاساژهاي مناطق فرودست هم به همان ميزان پاساژهاي مناطق فرادست شلوغ مي باشد با اين تفاوت اساسي که در اين دومنطقه تقابل فرهنگي وجود دارد .
درحقيقت بايد به افراد آموزش داده شود که همه يک سطح آرزوهاي آرماني و يک سطح آرزوهاي واقعي دارند و کساني در دنيا موفق اند که بدون در نظر گرفتن هرگونه طبقه اجتماعي اين دوسطح آرزوها را به هم نزديک کنند.
نکته مهم اين است که بايد جايگاهي تعبيه شود که همه طبقات اجتماعي در آن مکان حضور يابند و به نوعي گروه درماني انجام شود . در اين پايگاه ها افراد در کنارهم متوجه مي شوند که تنها مشکلات برا ي آنان نيست و ديگران هم مشکلاتي دارند و در اين فرايند هرفردي متوجه قابليت هاي خود در جمع مي شود يعني اينکه فرد متوجه مي شود در جمع به راحتي مي تواند فردي شاد و مثبت . . . باشد .
بنابر اين ضروري است با کمک و هم انديشي جامعه شناسان ، روانشناسان ، مسئولان ذيربط به ويژه شهرداري به جاي پاساژگردي الگوهاي جايگزين مناسبي ارائه شود که حتي مخاطب خاص هم از آن الگو استقبال کند .


منبع : خبرگزاري ايرنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها