City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

چگونه از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع شويم؟ (1395/06/24)

خروج چه کساني از کشور ممنوع است و در چه صورتي حکم ممنوع‌الخروج بودن فرد لغو مي‌شود؟ اين سؤالات ممکن است ذهن برخي از شهروندان را درگير کند که براي اطلاع از ممنوع‌الخروجي بايد به کجا رجوع کنند؟
چگونه از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع شويم؟

به گزارش بزنيم بيرون ، «ميزان» افزوده است: ماده 17 قانون گذرنامه مي‌گويد «دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي که در آئين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري کند.»

بر اساس اين ماده، به دولت يا قوه مجريه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرايي از کشور را بنا به تقاضاي طلبکار تجويز کرده و تا زماني که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهي فراهم نشود يا رضايت طلبکار دريافت نشود، نمي‌توان نسبت به رفع ممنوع‌الخروجي اقدام کرد، مصطفي سرخيل، يک حقوقدان درباره اينکه چگونه مي‏‌توان از ممنوع‌الخروج بودن يا نبودن خود مطلع شويم، مطالبي را تنظيم کرده که به شرح زير است:

شما مي‌توانيد شخصاً با مراجعه به اداره گذرنامه مرکز و ارائه اصل پاسپورت از وضعيت ممنوع‌الخروجي خود مطلع شوند.

به موجب ماده 133 قانون آئين دادرسي کيفري با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي‌تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار اين قرار شش ماه يکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يکبار آن را تمديد کند.

اين قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز در دادگاه تجديدنظر استان قابل اعتراض است.

ممنون‌الخروجي افراد، پنج علت دارد و تنها پنج گروه از افراد براي خروج از مرزهاي کشور دچار مشکل مي‌شوند:

- بدهکاران قطعي مالياتي؛

- بدهکاراني که به موجب صدور حکم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهي آنها محرز شده؛

- افرادي که در خارج از ايران به خاطر تکدي ولگردي،سرقت،کلاهبرداري و هرعنوان ديگري داراي سوءشهرت باشند؛

- کساني که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد، کساني که به موجب اعلام کتبي مقامات قصايي حق خروج از کشور را ندارند.

- افرادي که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد ديگري مانند (پدر، شوهر و...) محول شده است.


منبع : خبرگزاري ميزان

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها