City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

سفرنامه کوير مصر، فرحزاد، جندق و آشتيان (1395/10/03)

شايد براي آنهايي که اولين بار اسم کوير مصر به گوششان بخورد يکراست حواسشان برود سمت قاهره و اهرام ثلاثه؛ اما لازم نيست راه دوري برويم. روستاي مصر در 40 كيلومتري شرق جندق قرار دارد؛ حالا جندق کجا است؟ جندق شهر کويري کوچکي است که درست در ميانه ي راه دامغان به نائين و اصفهان قراردارد.آدرس دقيق تر از اين مي خواهيد؟

سفرنامه کوير مصر، فرحزاد، جندق و آشتيان

کوير مصر کجا است؟

مصر دهکده ايست جدا افتاده از جاده ي اصلي که بيشتر به آوردگاهي مي ماند که درآن درختان کهن و راست قامت نخل به همراه سازه هاي خشتي و بادگيرهاي آفتاب خورده اش، مدتهاست مشغول زورآزمايي با تپه هاي لغزان شن هستند. آباد بومي با نزديکترين فاصله باميانه ي ساحلي جنوبي کويرنمک با دو روستاي بسيار کوچک ديگر به نامهاي اميرآباد و فرحزاد. تعداد خانوارهاي ساکن در فرحزاد کمتر از انگشتان يک دست است و اميرآباد نيز فقط محلي است براي کشاورزي اهالي مصر. آنجاست که آدمي پي به سخت کوشي مردمان کوير مي برد.

آب کشاورزي و شرب روستا از طريق يک قنات که سرمنشا آن تا روستا نزديک 25 کيلومتر فاصله دارد، تامين مي شود که آب نسبتا شيرين و گوارايي است. خانه هاي روستا در طرف خيابان اصلي که آب قنات ازميانشان مي گذرد، قرارگرفته اند.

اهميت اين روستا به دليل قرار گرفتن آن در دل منطقه کويري مرکز ايران است. در واقع اين روستا يکي از آخرين نقاط متمدن در منطقه است که با داشتن آب، تمدني در اين منطقه خشک ايجاد کرده است. طي سالهاي اخير نيز چند نفر از افراد با ذوق با احداث خانه هايي، اقامت گاهي مناسب را براي مسافران منطقه ايجاد کرده اند.

 

تخت عروسچيه؟

در اصطلاح جغرافيايي تخت هاي مناطق کويري، به نقاطي اتلاق مي شود که نسبت به زمينهاي اطراف داراي ارتفاع زيادتري باشند و بلندترين نقطه آنها مانند يک تخت صاف و هموار باشد. وجود بادهاي شديد در مناطق کويري و فرسايش بادي باعث شده که قله اين تپه ها در اثر مرور زمان صاف و هموار شوند . همچنين باد خاک نرم را با خود حمل کرده و قلوه سنگها و سنگريزها را به جا گذاشته است.

در زمانهاي گذشته از تختها به عنوان عوارض طبيعي راهنما استفاده مي شده است. وجود علامتهاي نشاندهنده مسير بر بالاي تخت عروس بيانگر اين مطلب است. تختها به علت وسعت و ارتفاع قابل توجه در مناطق کويري عوارض طبيعي مناسبي براي جهت يابي و تعيين مسير بوده اند.علت نامگذاري اين منطقه به تخت عروس وجود مناظر زيبا بر بالاي اين تخت مي باشد. در فرهنگ کوير نشينان، عروس نماد زيبايي و وجاهت است. مردمان حاشيه کوير به مناطق زيبا لقب عروس ميداده اند. نامهايي چون روستاي عروسان در شرق مصر و تخت عروس از جمله اين نامگذاري ها مي باشند.

تخت عروس يکي از زيباترين مناطق کويري ايران است. در بالاي تخت عروس در منظره جنوبي تپه هاي شن روان ، چال سلکنون و روستاي مصر قابل رويت هستند. در منظره شمالي نيز تپه هاي وسيع شنهاي روان، تخت شورو در شمال غربي، کوههاي دامغان، در صورت صاف بودن هوا و باتلاقهاي کوير مرکزي قابل رويت هستند. در قسمت غربي تخت عروس تپه شني بسيار بلندي قرار دارد.

 

برنامه سفر

بعد از اطلاعات کلي، مي رسيم سراغ برنامه سفر به کوير مصر و روستاي فرحزاد. با وجود آنکه مشغله هاي کاري به اوج خودش رسيده بود و مثل خيلي از اوقات وقتي براي سر خاراندن وجود نداشت، اما لذت قدم زدن روي رمل هاي کوير و شب ماني زير سقف پرستاره آسمان بيشتر از هر چيزي آدم را وسوسه مي کرد.

در نهايت دل به کوير زديم و راهي جندق شديم؛ مثل هميشه حرکت را ساعت 11 شب چهارشنبه از تهران آغاز کرديم و خستگي مان را با خواب شبانه در اتوبوس تقسيم کرديم؛ صبح پنجشنبه به جندق رسيديم و بعد از صرف صبحانه  بسوي کوير مصر راهي شديم؛ البته پاي کوبان و شاد.

پس از توقفي کوتاه در آن به سمت روستاي فرحزاد رفتيم. در فرحزاد هم با خيالي خوش از پيرمردي بظاهر از جنس کوير، براي محل کمپ راهنمايي خواستيم اما هيچ کدام از همسفران ما معني برق نگاه پيرمرد را نفهمييييد تا خود شب!

کوله ها را از ميدل باس بار وانت کرديم تا با همراهي دو نفر از همسفران راهي محل کمپ شوند و خودمان به سمت چال اسکندرون يا همان چال سيلکنون راهي شديم. اولين قدم ها در کوير حس آرامش را القا مي کرد...

محل کمپ ما دره اي وسيع و صاف در ميان تپه هاي رمل کوتاه و بلند بود؛ البته هنوز گوشه اي از آن آثار رطوبت سيلاب ها را داشت. چادرها را سرپا کرديم و بعد از صرف نهار، عده اي از مهندسان و معماران به گوشه اي دورتر رفتند تا دستشويي صحرايي را سرپا کنند! چيزي که بعد از ناهار اسمش را گذاشته بودند حياتي ترين قسمت سفر

از همينجا بود که لذت تفريح در کوير شروع شد؛ تعدادي از بچه ها راهي رمل هاي اطراف و خلق صحنه هاي اکشن شدند و عده اي هم به استراحت در زير آفتاب نيمه گرم پاييزي کوير بسنده کردند. با فرارسيدن غروب، آتش ما هم برپا شد و با چاي گرم دوستان پذيرايي شديم؛ برپا شدن آتش براي ما به معني آغاز آشپزي براي شام هاي خوشمزه بود

عده اي مشغول آشپزي بودند و بعضي هم سرگرم مشاعره دور آتش که ناگهان سايه برادران نيروي انتظامي را بالاي سرمان حس کرديم که حرفشان فقط و فقط يک چيز بود : «چادر زدن ممنوع»!

مکالمات ما با برادران نيروي انتظامي پاي آتش به نتيجه نرسيد، به همين خاطر به مدد انواع طرفه الحيل برادران را از کمپ به فرحزاد همراهي کرديم تا به لطف پير فرحزاد ايشان را از تصميم قاطعشان منصرف کنيم، غافل از اينکه دود از خود کنده بلند شده بود؛ همان پيرمرد با برق نگاهش ...

در نهايت تا ساعت 11 شب مهلت گرفتيم تا خانه اي را براي شب ماني بيابيم. پس از جستن خانه اي و آواره کردن آقاي راننده براي جابجايي هيئت شکست خورده، به کمپ بازگشتيم و خبر را به سايرين رسانديم. شکست خوردگان پس از صرف شام مشغول برچيدن چادرها شدند که با کنجکاوي بجاي محمدرضا، متوجه حضور پايدار کمپ مجاور بدون هيچ محدوديتي از طرف برادران محترم شديم.شاکيانه به فرحزاد بازگشتيم اما ديگر خبري از برادران نبود. به روستاي مصر رفتيم جهت اعلام انصراف به صاحب خانه که متوجه اصل ماجرا و دسيسه چيني پيرمرد شديم ...

بعد از کلي راي زني و مباحثات و نظر سنجي ها از همسفران، در حالي که عقربه هاي ساعت به وقت کوير از نيمه شب گذشته بود تصميم گرفتيم جلوتر برويم و چادرهايمان را برقرار کنيم؛ اين يعني «چادر زدن براي ما لا ممنوع» با وجود آنکه خستگي در صورت بچه ها موج مي زد اما نمي شد در تاريکي و سرماي جانسوز کوير، آتش روشن نکرد و سوژه هايي براي خنده با صرف چاي آتيشي به دست نياورد ...

شب را به صبح رسانديم و با سرک کشيدن آفتاب، در صف دستشويي صحرايي منتظر مانديم!  بعد از خوردن صبحانه اي مبسوط، چادرهايمان رو با سرعتي مثال زدني جمع کرديم تا راهي رمل هاي پي در پي کوير مصر بسمت تخت عروس شويم. دويدن روي رمل ها انقدر احساس روح نوازي دارد که متوجه گذر زمان نمي شويد! اما اتفاق بدتر براي ما آن بود که نه تنها گذر ساعت ها را حس نکرديم، که هواسمان به تمام شدن ذخيره آب هم نبود!  در انتهاي مسير رسيدن به تخت عروس کم آورده بوديم و نگران راه بازگشت و کمبود آب!  با رسيدن به تخت عروس مقداري استراحت کرديم و البته بساط ناهار را برپا ساختيم. مسير بازگشت را اما از کنار رمل ها در مسيري مسطح تر پيموديم تا بتوانيم کلي آب صرفه جويي کنيم و البته سريع تر به روستاي مصر برسيم.

بعد از تجديد قوا و خالي کردن انبار غذايي بقالي روستا! با ميدل باس راهي روستاي آشتيان شديم؛ با مردمي با مرام و مثال زدني. حرکتمان مقداري به طول کشيد، به همين خاطر با تاريکي شب به روستا رسيديم؛ در فکر تلاش هاي مذبوحانه چادر زدن بود که پيشنهاد اقامت در مسجد را پيش رويمان ديديم و اين شد که همگي راهي مسجد شديم.

البته هيچ وقت نمي شود پيشنهاد قدم زدن در سکوت کوير و البته آتشوني در سرماي ريگ جن را رد کرد! به همين خاطر بود که بعد از استراحت کوتاهي در مسجد، بساط آشپزي و شام را فراهم کرديم و بلافاصه با چند نفر از همسفران جان سخت، راهي کوير شديم. مشاعره و مباحثه پاي آتش و ديگر هيچ ...

صبح روز بعد بچه ها همه انرژي از دست رفته شان را باز يافته بودند؛ به همين خاطر فرصت را مغتنم شمردند تا از فضاهاي زيباي روستا عکس بگيرند؛ بالاخره با سلام و صلوات سوار ماشين شديم و عازم تهران.

مسير برگشت هم هميشه ماجراي خودش را دارد، از انواع و اقسام بازي هاي دسته جمعي تا شادي و نشاط همسفران؛ اما به جرات مي توانم بگويم اين سفر يکي از عجيب ترين برگشت ها را داشت چرا که در طول مسير بچه ها همه استعدادهايشان عمرشان از کودکي تا ميانسالي را به نمايش گذاشتند و ...

بازي پانتوميم نيمه کاره، صرف ناهار در رستوران و ادامه بروز استعدادها ادامه داشت تا ميدل باس ما آخر هاي شب در ميدان ونک تهران توقف کرد؛ جايي که مثل هميشه تيتراژ پاياني براي خاطره هاي خوب سفرمان بود.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

 • کویر مصر

  مصر نام روستایی است از توابع شهرستان خور و بیابانک در استان اصفهان. این روستا در دشت کویر ایران و در 45 کیلومتری شرق جندق و در 60 کیلومتری شمال خور قرار دارد. روستای مصر یا کویر مصر درست در میانه راه دامغان به نائین و اصفهان قرار دارد. کویر مصر در نزدیکی همین روستا است که در سال های گذشته مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 3934 بازدید
 • کوير ريگ جن

  کوير ريگ جن به عنوان اسرار آميز ترين و يکي از ترسناک ترين منطقه هاي ايران شناخته مي شود و در جنوب غربي و غرب دشت کوير واقع شده است.  در منطقه کويري ريگ جن که به مثلث برموداي ايران نيز شهرت دارد تا چشم کار مي کند تپه هاي شني و باتلاق هاي نمک وجود دارد.

  0 دیدگاه 76 بازدید
 • کوير جندق

  کوير جندق، کويري بياباني در غرب شهرستان جندق است و يکي از کوير هاي معروف استان اصفهان به شمار مي رود. کوير جندق در واقع از توابع شهرستان خور وبيابانک محسوب مي شود  که داراي تنگه ها و باتلاقهاي نمکي است و در همسايگي ريگ جن واقع شده است. کويرهاي پراکنده و باتلاقهاي نمک در اين منطقه به وفور به چشم مي خورند. 

  0 دیدگاه 1568 بازدید


تگ ها