City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

بوم گردي ايران، جامانده از قافله جهاني (1395/10/23)

گردشگري و بوم گردي صنعتي است که نقش مهمي در اقتصاد جهاني بازي مي کند و اکثر کشورها درصدد رشد گردشگري هستند اما، ايران با وجود مزيت هاي متعدد در اين حوزه فاصله زيادي دارد.
بوم گردي ايران، جامانده از قافله جهاني
به گزارش بزنيم بيرون ، گردشگري به عنوان يکي از کانون هاي محرک در رشد اقتصادي کشور به شمار مي رود و دولت ها همواره به نقش و اثربخشي اين صنعت در اقتصاد کشور اذعان داشته اند اما، با وجود تمامي تلاش ها هنوز توسعه گردشگري و رشد ارزش افزوده اين بخش با نقشه راه هدفمند و تعاريف جامع به بار ننشسته است. 
 
براساس آمار هاي موجود، ايران دهمين کشور برتر دنيا از نظر بهره مندي از آثار تاريخي، طبيعي و فرهنگي است اما، نقشه راه اصولي متناسب با اين ظرفيت ها در توسعه بسترهاي گردشگري، اشتغالزايي و توليد ثروت ندارد. 
بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال 2015، ايران به لحاظ جايگاه قدرت رقابت در جذب گردشگر در بين 141 کشور رتبه 97 را دارد که تلاش براي بهبود آن امري اجتناب ناپذير است و ايجاد و توسعه بوم گردي مي تواند در جبران عقب ماندگي اين بخش فصلي کارگشا باشد. 
شواهد موجود بيانگر آن است که در سال هاي قبل ايران در جذب گردشگران خارجي کارنامه موفقي نداشته و البته گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال 2016 منتشر نشده است و توسعه گردشگري داخلي کشور نيز هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
ايران با وجود برخورداري از جاذبه هاي متعدد تاريخي، طبيعي، فرهنگي و مذهبي، اما برخي هموطنان به طور کامل از اين مزيت ها خبر ندارند و کشورهاي ديگر را به عنوان مقصد گردشگري خود انتخاب مي کنند که اين مساله در زمره کاستي هاي فرهنگي است و توسعه هدفمند بوم گردي مي تواند بخشي از اين کاستي را رفع کند. 
صنعت گردشگري يکي از پول ساز ترين صنايع در کشورهاي ديگر به شمار مي رود اما، ايران همچنان چشم به اقتصاد نفتي دوخته است تا بتوان رونقي را رقم زند بر طرف کننده اين معضل پرداختن عملي به مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در بارئري ارزش هاي گردشگري است. 
در نگاه گذرا به وضعيت ايران و ترکيه که شايد در 30 سال اخير از ابعاد مختلف روند رو به رشدي را پشت سر گذاشته و حتي در برخي موارد گوي سبقت را از ايران ربوده است مي توان به اين رسيد که در زمينه توسعه گردشگري با وجود پتانسيل ها و جاذبه هاي ويژه در ايران، ترکيه به کشوري توسعه يافته بدل شده است؛ کشوري که شايد در 40 سال اخير در مقايسه با ايران کشوري توسعه نيافته قلمداد مي شد. 
طبق گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري( WTTC) در سال 2015 ترکيه در زمينه ميزان مشارکت مستقيم بخش سفر و گردشگري در توليد ناخالص داخلي به رقم 32 ميليارد دلار دست يافت و طبق پيش بيني هاي صورت گرفته گمان مي رود در سال 2026 به رقم 48 ميليارد دلار برسد در صورتي که اين شاخص در ايران 2015 به رقم 7 ميليارد دلار رسيد و پيش بيني مي شود در سال 2026 به عدد 14 ميليارد دلار برسد. 
اين اختلاف فاحش با کشوري همسايه که شايد از نظر تاريخي قدمتي به بلنداي تاريخ ايران نداشته و همچنين بسياري از طبيعت بکر ايران به خود نديده باشد به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست و نشان از ناکارآمدي برنامه ها در حوزه گردشگري است. 
ظرفيت گردشگري ايران به قدري بالاست که مي توان ابعاد و گونه هاي مختلف را به صورت تجميع شده در يک منطقه تجربه کرد، اما همين ظرفيت تاکنون مغفول باقي مانده است. 
بوم گردي يکي از ابعاد گردشگري است که به تازگي بر سر زبان ها افتاده است و هنوز بخش قابل توجهي از مردم آن را با طبيعت گردي يکسان مي دانند درصورتي که بوم گردي مي تواند تجربه همه جانبه را براي گردشگر به ارمغان آورد و از سوي ديگر اقتصاد کشور با تکاني اثربخش مواجه کند. 
 
*** دولت با ابلاغ آيين نامه ساخت و تجهيز و تاسيس اقامتگاه بوم گردي توسعه صنعت گردشگري را تسهيل کرد 
مسئول هماهنگي و برنامه ريزي گروه کاري تشکل هاي حامي گردشگري و توسعه پايدار کشور نيز در گفت وگو با ايرنا گفت: اکوتوريسم در زبان پارسي بهترين ترجمان از واژه بوم گردي است که البته با واژه طبيعت گردي تفاوت دارد چراکه طبيعت گردي تنها طبيعت را هدف قرار مي دهد، اما بوم گردي گردشگري از توجه به بوم زيست، فرهنگ، طبيعت، آيين هاي يک منطقه، محيط زيست، منابع طبيعي و همه آنچه که شالوده يک زندگي و شرايط محيطي را مي سازد، نشات مي گيرد. 
بابک مغازه اي طبيعت گردي را يکي از انواع بوم گردي دانست و گفت: بوم گردي در محيط طبيعي روستايي و فولکلور رقم مي خورد و مهمترين زمينه توسعه گردشگري مباحث و اشکال مرتبط با گردشگري است. 
وي عنوان کرد: بوم گردي در محيط هاي مختلف به صورت مسئولانه و با توجه به اصول گردشگري پايدار و متوازن در محيط طبيعي و فرهنگي شکل مي گيرد و تا سال هاي اخير توجه کمتري به آن صورت مي گرفت و اغلب بر گردشگري تاريخي و مذهبي تاکيد مي شد که به طور قطع اين تاکيد فشار بالاي گردشگري را روي محيط هاي تاريخي منجر شد و به تبع آن آسيب هاي خاص خود را بر جاي گذاشت. 
مغازه اي گفت: امروز زمينه هاي مختلف گردشگري کشاورزي، ادبي، غذايي در حال رشد است که در قالب بوم گردي تعريف مي شود و اين زمينه نو گردشگري را به شکل درست همراه با توازن توزيع جغرافيايي گردشگر و درآمد حاصل از آن برقرار و البته توازن بر انواع گردشگري را برقرار مي کند. 
وي افزود: بوم گردي در کنار رعايت اصول گردشگري پايدار زمينه اقتصاد پايدار و معيشتي خاص در جوامع محلي و حداقل آسيب ها را به همراه دارد. 
مشاور شوراهاي هماهنگي شبکه تشکل هاي محيط زيست کشور اظهار کرد: عمده تمرکز و کار بر ساخت هتل هاي پنج ستاره است و با توجه به هزينه ساخت آن ها، ميزان اشتغالزايي و ميزان استقبال گردشگران خارجي صرفه اقتصادي بالايي ندارد درصورتي که توسعه بوم گردي مي تواند اثربخشي خود را بيشتر نشان دهد و با سرمايه گذاري کمتر اقامتگاه هاي بومي را ايجاد کند. 
وي افزود: بيش از 300 اقامتگاه هاي بومي با هزينه پايين ساخت و به بهره برداري رسيده است و اشتغالزايي، آشنايي با بقايا و خصوصيات فرهنگ بومي و حفظ و احياي ميراث ناملموس را ميسر کرده است و مردمان روستا نيز مي توانند بهره برداري پايدار از آن داشته باشند. 
مغازه اي بيان کرد: يزد، کرمان، اصفهان و فارس از استان هاي کويري است که در ايجاد اقامتگاه هاي بومي موفق و پيش قدم بوده اند، بيشترين گردشگر را به خود جذب کرده است و تا به امروز 14 استان کشور درراستاي ترويج گردشگري پايدار تلاش کرده اند که آينده روشني به واسطه اين تلاش مي توان انتظار داشت. 
وي گفت: بسياري از مردم خاصه روستائيان از گردشگري بهره مند و به عنوان مکمل معيشت خود در نظر گرفته اند و مشاغل محلي، پخت غذاهاي بومي، اقامتگاه هاي محلي، کشت و توليد و توزيع گياهان دارويي، افزايش راهنمايان محلي، حمل و نقل محلي را توسعه بخشند. 
مسئول هماهنگي و برنامه ريزي گروه کاري تشکل هاي حامي گردشگري و توسعه پايدار کشور عنوان کرد: يکي از اتفاق هاي مهم در يک سال و نيم اخير در دولت تدبير و اميد براي نخستين بار ابلاغ آيين نامه احداث و تجهيز و تاسيس اقامتگاه بومگردي بود و امروز در حال اجراست که ايجاد اقامتگاه ها با مجوز و با اختصاص تسهيلات کم بهره 100 ميليون توماني از سوي صندوق کارآفريني تسهيل کرد و نيمي از 300 اقامتگاه بوم گردي فعلي کشور به واسطه اين حمايت هاي دولتي مجوز و وام دريافت کردند و توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي کشور را رقم زدند. 
وي، آموزش دهياران و بخشداران روستاهاي هدف گردشگري به منظور آشنايي با زمينه هاي توسعه بوم گردي و احياء ميراث ناملموس را از ديگران اقدامات انجام شده توسط دولت دانست. 
مغازه اي افزود: معاونان گردشگري استان ها نيز مسير فعاليت سازمان هاي غير دولتي نيز تسهيل کردند و حتي محيط زيست همسو با نهادهاي غيردولتي به بهره برداري خردمندانه از فضاهاي روستايي هدف گردشگري و بوم گردي کمک شاياني داشتند به طوري که به جاي سوازندن درخت و شکار، گردشگري را به عنوان معيشت جايگزين و ترويج بوم گردي ترويج ، همچنين ايجاد اشتغال و حفظ ميراث ناملموس را محقق کردند. 
 
***انعکاس مسائل اجتماعي همچون آلودگي هواي اراک جذب گردشگر را مختل کرده است 
مديرعامل موسسه گردشگري طلوع سفر زاگرس استان مرکزي اظهار کرد: بوم گردي در باور عام طبيعت گردي تصور مي شود در صورت اين دو واژه تفاوت هاي اساسي با يکديگر دارند. معادل فارسي واژه اکوتوريسم است که با طبيعت گردي تفاوت زيادي دارد بوم به هر چيزي که در يک منطقه همچون طبيعت، فرهنگ، تاريخ و معماري وجود دارد و به طور ذاتي مربوط به آن است اطلاق مي شود. 
وي تصريح کرد: در طول زمان اين مفهوم گستردگي بيشتري پيدا کرد و با توجه به تاثيرات حضور انسان در مناطق طبيعي و تخريب هاي صورت گرفته، در تعريف بوم گردي(اکوتوريسم) به جنبه پايداري بوم گردي به معناي گردشگري اي که با هدف لذت بردن و ستايش سيماي طبيعي و مشاهده تنوع زيستي و آشنايي با ويژگي هاي فرهنگي جوامع محلي در گذشته و حال صورت مي گيرد اشاره دارد به طوري که در اين نوع گردشگري به طبيعت و جامعه ميزبان بايد احترام گذاشته و براي حفظ آن تلاش شود. 
احمدي بيان کرد: گردشگري روستايي با توجه به حضور در يک جامعه و نيز مشاهده جذابيت هاي فرهنگي روستا، مورد بحث است و با اين استدلال براي ديدن طبيعت در روستاها حاضر مي شويم گردشگري روستايي به طور خاص و با تأکيد بيشتر، به عنوان يکي از انواع اکوتوريسم و يا مقاصد بوم گردي تلقي شده است. 
وي افزود: بوم گردي سفري است که به منظور مطالعه، تحسين، کسب لذت از سيماي طبيعي و تنوع زيستي و ويژگي هاي فرهنگي جوامع محلي انجام مي گيرد و گستردگي فرهنگ به نحوي است که سنن، آداب، رسوم، معماري، بافت منطقه، پوشش و نوع رفتار را در بر مي گيرد. 
اين فعال گردشگري در استان مرکزي تاکيد کرد: برخورد از نزديک با فرهنگ يک جامعه محلي بايد همراه با مسئوليت پذيري و تعهد صورت گيرد و با نگاهي مسئولانه فرهنگ و طبيعت يک منطقه را رصد کرد. 
وي، طبيعت گردي را شامل انواعي همچون کوهنودي و صخره نوردي، گشت در دامنه و دشت، حضور در سواحل و کناره ي رودها و درياها، بيابان گردي، برف نوردي و بازي هاي زمستاني، غار نوردي، طبيعت درماني و گردش در روستاها دانست که اين ظرفيت ها به صورت معمول در کنار روستاها وجود دارد که واژه بوم گردي را تکميل مي کند. 
احمدي گفت: در مناطق روستايي امکان دسترسي به همه انواع طبيعت گردي وجود دارد و حضور گردشگر در اين نقاط فرهنگ روستاها و جوامع محلي را مي تواند دستخوش تغييرات کند البته در صورت غني بودن فرهنگ يک روستا مي توان گردشگران و بوم گردان ر ا تحت تاثير قرار داد؛ امروز ابيانه داراي فرهنگي غني است که با وجود قطب گردشگري فرهنگ و پيشينه تاريخي خود را دستخوش تغييرات نديده است اما، درست در نقطه مقابل در برخي روستاهاي استان مرکزي افراد در مقابل حضور گردشگران به دليل احتمال وجود تغييرات وآسيب هاي فرهنگي مقاومت ديده مي شود. 
وي تصريح کرد: اگر اين باور در بين جوامع محلي حاکم شود و نوع تعهد و نگاه مسئولانه گردشگران را نسبت به فرهنگ، اعتقادات و طبيعت خود ببيند به طور قطع پذيراي آنان هستند و اين حضور گردشگران فرصتي را براي تبليغ و انتقال فرهنگي روستاييان به شمار مي رود. 
مديرعامل موسسه گردشگري طلوع سفر زاگرس استان مرکزي عنوان کرد: با اين فرض که تمامي ظرفيت ها و حداقل ها براي توسعه بوم گردي در استان وجود دارد، نکته مهم مجهز بودن به برنامه است که اين امر همراه کردن جوامع محلي را ميسر مي کند و در کنار تدوين برنامه لازم است آژانس هاي مسافرتي، تورگردانان، راهنمايان گردشگري متخصص و تشکل هاي مردمي را همراه کرد. 
وي بيان کرد: بسياري از روستاهاي استان ميزبان گردشگران و بوم گردان هستند اما، به دليل آگاهي اندک نسبت به اثرگذاري اين نوع گردشگري و تاثير مثبت در اقتصاد روستا تعامل خوبي از سوي جوامع محلي صورت نمي گيرد، امکانات در اختيار نمي گذارند و کمتر اعتماد ميک نند و بايد اين نگاه فرهنگي نادرست تغيير کند. 
احمدي تاکيد کرد: به منظور توسعه و تعامل روستائيان با گردشگران لازم است که تورگردانان و حتي سرمايه گذاران از بدنه روستا براي توسعه گردشگري بهره مند شوند. 
وي، با بيان اينکه اصول بوم گردي بايد از چهار بخش و کانال دولت، راهنمايان گردشگري، گردشگران و جوامع محلي مورد بررسي قرار گيرد، گفت: در سطح نخست توسعه گردشگري و بوم گردي بايد دولت و حاکميت وارد عمل شود. 
اين فعال گردشگري افزود: دولت و متوليان امر گردشگري و نيز گروه ها و افراد صاحب قدرت اجرايي و تصميم گيري شامل کابينه دولت، مجلس شوراي اسلامي، استدانداران، فرمانداران، دهياران، شوراهاي شهري و روستايي و ادارات در حلقه نخست تشکيل زنجيره بوم گردي قرار دارند و با ايجاد قوانين، تسهيل فرآيندها، تأمين زيرساخت ها، هدف گذاري ها، روشن کردن برنامه هاي بلند مدت و کوتاه مدت در منطقه محلي و يا کشور، نخستين افراد و گروه هايي هستند که مي توانند سبب رشد گردشگري در يک منطقه يا يک شهر شوند. 
وي گفت: دولت مي تواند با شناسايي دقيق جاذبه هاي طبيعي، آموزش و تربيت نيروهاي کارآمد بوم، تدوين طرح کلي توسعه و تعيين چشم اندازها بر اساس معيارهاي واقعي و با تأکيد بر کارآفريني از طريق تعريف نقش تسهيل گري براي خود و ديگر دستگاه هاي حاکميتي و دولتي با حضور افراد آموزش ديده ي محلي و بومي، تعريف قوانين تسهيل کننده دستيابي به اهداف و چشم اندازها، هدايت طرح ها و ايده ها، واگذاري امور به نيروهاي متخصص بومي و نظارت بر عملکرد، مشخص کردن ظرفيت اکولوژيک مناطق و زون بندي و تعريف کاربري هاي مناسب براي هر منطقه توسعه بوم گردي را رقم بزند. 
احمدي ادامه داد: در سطح دوم تورگردانان و برگزارکنندگان تورهاي گردشگري با تعريف برنامه هاي متناسب با ظرفيت اکولوژيک منطقه، توجه به آموزش افراد و گردشگران، قبل از انجام سفر و حضور در مقصد، استفاده از راهنمايان محلي و يا متخصص غير بومي (در صورت نبود راهنماي بومي)، استفاده ي حداکثري از خدمات گردشگري موجود در منطقه مقصد اقامت، خوراک و خريد، توجه به ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي ميزبان و انتقال اين اطلاعات به گردشگران و پرهيز از برگزاري تورهاي انبوه به مناطق طبيعت گردي تاثير موثري در توسعه اين نوع گردشگري دارند. 
وي، با اشاره به گردشگران و تاثير حضور آنان در مناطق، کسب دانش در خصوص جامعه ميزبان، حذف استفاده از ابزار و امکاناتي که مخرب محيط زيست هستند، توجه ويژه به اقتصاد و فرهنگ جامعه محلي و استفاده از خدمات موجود در منطقه مقصد، برقراري ارتباط مثبت با ساکنين محلي، رعايت آموزه هايي که توسط آژانس يا تورگذار به آن ها منتقل شده است، توجه به اين نکته که طبيعت گردي، در مفهوم کلي به معناي سازگاري با طبيعت و منطقه مقصد است و اين نوع سفر قرار نيست مثل تورهاي لوکس و فرهنگي، تاريخ و تجاري از امکانات فوق العاده بهره مند باشد و تخريب نشدن زيبايي ها و نيز جلوگيري از افرادي که قصد تخريب دارند از اصول و الزامات بوم گردي و نگاه متعهدانه آنان عنوان کرد. 
مديرعامل موسسه گردشگري طلوع سفر زاگرس استان مرکزي اضافه کرد: در اين راستا جوامع محلي نيز بايد خود به برجسته سازي و انتقال فرهنگ بومي خود تلاش کند و براي صدورآن همکاري لازم با دولت گروه هاي اجرايي به منظور توسعه امکانات فرهنگ و تامين نيازهاي گردشگران داشته باشند. 
وي اظهار کرد: بوم گردي در استان مرکزي وجود دارد، اما به صورت مستمر و مداوم شاهد حضور بوم گردان نيستيم و استان مرکزي از ظرفيت بوم گردي بالايي بهره مندي است که تاکنون مغفول مانده است در صورتي که مي توان به عنوان مثال با توجه به کوه هاي بسيار استان، همچنين گروه هاي تخصصي کوه نوردي تورهاي تخصصي آموزشي کوهنوردي را در استان داشته باشيم در کنار آن از ظرفيت فرهنگي، طبيعي و تاريخي روستاهاي اطراف مناطق کوهستاني استفاده کرد. 
احمدي يادآور شد: تبليغ کافي به منظور ايجاد شناخت از جاذبه هاي گردشگري استان تاکنون انجام نشده است از طرفي شناختي وجود ندارد برنامه اي تدوين نشده است که اين بزرگترين چالش استان به شمار مي رود در صورتي که مي توان برنامه اي به منظور تعيين چشم انداز توسعه بوم گردي و گردشگري در استان زمانبندي تعريف کرد. 
وي ادامه داد: با وجود کم و کاستي هاي مذکور ميزان مشارکت مردم نيز کم است و با کمبود نيروي متخصص براي توسعه بوم گردي در داخل استان مواجه هستيم و تاکنون توجهي نيز به اين کاستي ها نشده است و آژانس هاي مسافرتي نيز براي اين منظور وارد نمي شوند و اهتمامي براي توسعه گردشگري استان وجود ندارد. 
اين فعال گردشگري به تشريح علل تمايل کمرنگ گردشگران براي سفر به استان مرکزي عنوان کرد: استان مرکزي يکي از استان هاي مهاجرپذير کشور است که اين امر تفاوت هاي فرهنگي را رقم زده است از طرفي يکي از استان هاي درگير آلوده هوا هستيم که اين موضوع همواره تيتر اخبار است گردشگران به دنبال گردشگري امن هستند و با شنيدن چنين اخباري تمايلي به سفر نخواهند داشت. 
 
***راهنمايان بوم گردي استان مرکزي فعاليت در استان هاي ديگر را ترجيح مي دهند 
راهنماي بوم گردي استان مرکزي گفت:اين صنعت موضوعي است که در دو سال اخير به خوبي در کشور گسترش يافته است و در برخي استان هاي مانند يزد به موفقيت هايي بالايي حاصل شده است و باوجود اينکه در استان مرکزي تاکنون از اين ظرفيت بکر به خوبي بهره برده نشده اما روند رو به رشدي مشاهده مي شود. 
رامين حميديان گفت: بوم گردي به دليل نوع گردشگري که به علاقه مندان ارائه مي دهد بيشتر مورد توجه گردشگران خارجي است چراکه آنان به دليل داشتن زندگي مدرن از بوم گردي و آشنايي با طبيعت فرهنگ و آيين روستائيان استقبال بيشتري مي کنند و از اين نظر، بوم گردي در سال هاي اخير در کشور رشد و توسعه مطلوبي داشته است و از طرفي حمايت هاي مناسبي نيز اين نوع گردشگري مي شود که هنوز کامل نيست. 
وي افزود: بوم گردي نيز بايد مانند انواع ديگر گردشگري در بين مردم با هدفمندي بيشتر و آگاه سازي پيش برود، در بازه اي از زمان شمار روستاهاي هدف گردشگري افزايش يافت اما، به تبع آن توسعه گردشگري رقم نخورد و امروز اين روستاها محدود مي شوند تا بتوان معرفي مطلوب تري ويژه از روستاهاي نمونه گردشگري انجام گيرد. 
حميديان تاکيد کرد: توسعه بوم گردي نيازمند الزاماتي همچون تعريف اقامتگاه هاي مسير گردشگري و بوم گردي است. استان مرکزي ظرفيت بالايي درزمينه جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و فرهنگي دارد که بايد مسير آن براي بوم گردان و گردشگران تعريف شود و اين امر مستلزم تلاش بيشتر فعالان گردشگري و راهنمايان بوم گردي و البته سازمان ميراث فرهنگي است. 
وي، با بيان اينکه نخستين برخورد گردشگران با راهنمايان گردشگري است و انتظار دارند که از همه امور و مقاصد گردشگري مطلع باشند، گفت: تحقق اين انتظار منوط به تخصصي شدن فعاليت راهنمايان گردشگري است، اما به طور قطع اين امر نيازمند زمان بندي است و بايد راهنماي گردشگري اهل مطالعه و به روز باشد، نسبت به همه اتفاقات و وقايع گذشته، حال اشراف داشته باشد، فردي برون گرا و داراي روابط عمومي و تعامل مناسبي به ويژه با گردشگران خارجي داشته باشد. 
اين راهنماي گردشگري تصريح کرد: استان مرکزي از اين نظر در مقايسه با استان هاي ديگر ضعيف است حتي در بعد جذب گردشگران داخلي نيز قدرتمند عمل نکرده است و تنها به استاني براي گذر مسافران و گردشگران بدل شده است درصورتي که وجود جاذبه هاي ويژه اي همچون تالاب ميقان، غار چال نخجير، شهر نراق روستاهاي بکر شهرستان تفرش مي تواند تحول بزرگي در گردشگري اين استان ايجاد کند حتي با توجه به صنعتي بودن استان نيز مي توان گردشگري صنعتي را توسعه بخشيد. 
وي بيان کرد: با وجود همه ظرفيت ها تاکنون در صدد آموزش، افزايش و رشد علمي و شغلي راهنمايان گردشگري در استان برنامه و اقدامي تدوين نشده است، راهنمايان بايد با تخصص عمل کنند، اما راهنماي گردشگري که به صورت صرف در يک حوزه همچون کوير نوردي، غارنوردي متخصص باشند در اختيار نداريم. 
حميديان با تاکيد بر اينکه نبايد مقصر همه کاستي ها را مسئولان دانست، گفت: مشارکت بخش خصوصي و تلاش تشکل هاي مردمي و مردم را بايد تقويت کرد و بسته و مجموعه هاي مناسبي براي جذب سرمايه گذاران در نظرگرفت. 
وي ادامه داد: در سال هاي اخير انجمن راهنمايان گردشگري استان تشکيل شد اما، تاکنون نتيجه اي از آن حاصل نشده است، استان مرکزي حدود 40 راهنماي گردشگري دارد که اغلب در استان هاي ديگر فعاليت دارند و مردم استان و علاقه مندان به بوم گردي از تورهاي گردشگري تهران استفاده مي کنند و حتي مبالغ بيشتري مي پردازند و اين تنها به آگاهي اندک برمي گردد و اصلاح اين امر منوط به فرهنگ سازي و آگاهي بخشي نسبت به ظرفيت هاي استان است. 
اين راهنماي گردشگري تاکيد کرد: مردم بايد ياد بگيرند که خود سفر نروند چراکه ممکن است اتفاقات پيش بيني نشده اي رخ دهد آشنا نبودن نسبت به محيط، تخريب و خطرات احتمالي جز عوامل تنها سفر کردن است درصورتي که سفر و ديدن جاذبه هاي طبيعي تاريخي و فرهنگي همراه با تور که اشراف زيادي نسبت به مناطق دارند و مي تواند مسير گردشگري بکري را تعريف کند، لذت بخشي گردشگري را دوچندان مي کند. 
حميديان افزود: سه تور به صورت قانوني در استان فعاليت دارند اما باتوجه به ظرفيت هاي غني استان اين تعداد توجيه پذير نيست و بايد همزمان با توسعه گردشگري و بوم گردي در استان و برنامه ريزي در اين راستا تلاشي براي توسعه و افزايش فعاليت تورهاي گردشگري نيز صورت گيرد. 
 
***22 مجوز اقامتگاه بوم گردي در استان مرکزي صادر شد 
معاون گردشگري استان مرکزي گفت: صدور مجوز اقامتگاه بوم گردي در استان دنبال مي شود که تاکنون از 22 مجوز صادر شده، 6 مجوز براي اخذ تسهيلات کم بهره به بانک هاي عامل معرفي شده اند واين مجوزها با حداقل ها براي روستائيان به منظور تبديل بنا به اقامتگاه و يا تامين سرمايه براي ساخت اقامتگاه بوم گردي است. 
سيد حسن حسيني گفت: در زمينه بوم گردي در روستاهاي هدف ،تبديل منازل سنتي و قديمي به اقامتگاه بوم گردي دنبال مي شود و تاکيد براين است که بيمه شخص ثالث ملک و استحکام بنا نيز در نظر گرفته شود و براي منازل جديد بوم گردي نيز با نظر ناظر بنياد مسکن ساخت بنا انجام گيرد. 
وي افزود: در کل روستاهاي هدف گردشگري شهرستان هاي استان همچون هزاوه، انجدان، ده نمک اراک، آبگرم محلات، خان آباد خمين، شهر نراق مجوز ايجاد اقامتگاه هاي بوم گردي صادر شده است و در هر نقطه ديگري از استان که ظرفيت لازم و متقاضي داشته باشد مجوزهاي لازم طبق قانون صادر خواهد شد. 
حسيني اظهار کرد: 25 روستاي استان مرکزي هدف گردشگري است و خارج از نمونه هاي مدنظر که فرهنگ و آيين خاص خود را دارند طبيعت اين مناطق همچون روستاي ده نمک بحث کويرنوردي و پرنده نگري مي تواند ترويج دهد و به طور قطع مجموع کاملي از انواع گردشگري را در قالب بوم گردي مي توان در اين روستاها شاهد بود. 
 
*** شوراي پژوهش روستايي به منظور توسعه بوم گردي در استان فعال است 
مديرکل دفتر امور روستايي استانداري مرکزي عنوان کرد: استفاده از ظرفيت بوم گردي و گردشگري روستاها همواره در اولويت کار بوده است به همين دليل روستاي هدف و نمونه گردشگري انتخاب شد و اين انتخاب با همکاري ميراث فرهنگي انجام و روستاهاي واجد شرايط شناسايي شدند. 
سعيد فائض پور افزود: به منظور توسعه بوم گردي در روستاهاي شاخص آموزش دهياران و تبيين انواع بوم گردي و کارکردها و خروجي آن نيز انجام گرفت و به تازگي سه تور تخصصي انجام شد و از اين جهت از صندوق کارآفريني اميد نيز بابرگزاري نشست هايي در موضوع توسعه بوم گردي کمک گرفته شد. 
وي تصريح کرد: مراحل جذب منابع براي توسعه بوم گردي از طريق سازمان هاي شهرداري ها و دهياري در دست انجام است تا به واسطه آن طرح توسعه روستاهاي هدف گردشگري همچون هزاوه دريافت شود اما، به دليل محدوديت منابع ميراث فرهنگي خود وارد شده است، همچنين فرمانداري ها، معاونت عمراني استانداري، دهياري و بخش داري نيز در اين امر مشارکت دارند که نمونه آن بازسازي منزل اميرکبير در روستاي هزاوه و منزل نظامي يا روستاي طاد است. 
مديرکل دفتر امور ورستايي استانداري مرکزي افزود: معاونت عمراني استانداري 100 ميليون تومان به منظور بازسازي منزل اميرکبير تخصيص داد و از طرفي منابعي از جانب دهياري و دفتر امور روستايي نيز اختصاص يافت که کار بازسازي آغاز شد. 
وي تاکيد کرد: بازسازي منازل مفاخر استان با رويکرد حفظ و احياء آن از نظر هويتي و معماري انجام مي شود، همچنين رويکرد اقتصادي نيز مورد توجه است تا براساس اين بازسازي توسعه گردشگري و بازتوليد فرهنگي و تعاملات روستايي نيز رقم بخورد. 
فائض پور عنوان کرد: شوراي پژوهش روستايي به منظور توسعه بوم گردي به عنوان يک صنعت تاثير گذار در اقتصاد کشور استان و مهمتر از همه روستاها فعال است به تازگي طرح ارزشمندي به منظور توسعه بوم گردي در روستاي بالقلو بخش نوبران ساوه ارائه کرده است که مي تواند به همراه توسعه بوم گردي در روستاهاي هزاوه، انجدان، طاد، باران نيز اين صنعت را در استان رشد دهد. 
ايران کشوري چهار فصل داراي شهرت بي نظيردر موضوعات فرهنگي و تاريخي و طبيعي است اما تاکنون اين اندوخته عظيم نتوانسته است به طور کامل به منصه ظهور برسد. 
استان مرکزي فرصت هاي گردشگري بالقوه اي را در خود جاي داده است که شايد بخشي از آن ها حتي به گوش برخي از اهالي استان نرسيده باشد واين امر ناشي از عملکرد ضعيف در معرفي ظرفيت هاي استان است از طرفي به واسطه وجود فعالان عرصه گردشگري و راهنمايان بوم گردي مي توان تحولي بنيادين در جذب گردشگر در استان مرکزي رقم زد، اتفاقي که شايد اگر مورد توجه قرار نگيرد و برنامه اي مدون براي آن تدوين نشود از رقابت گردشگري کشور باز بماند. 
اين استان بيشترين شمار روستاها را به تعداد يک هزار و 648 آبادي دارد که توجه به اين ظرفيت که هر کدام شاخصه و ويژگي خاصي را در خود جاي داده اند مي تواند ارزش افزوده غيرقابل احتسابي را روانه اقتصاد استان کند. 
کارشناسان و دست اندرکاران امور فرهنگي و گردشگري بر اين باورند که زمان آن فر رسيده تا تمرکز مديران استان با اتکا به اهداف اقتصاد مقاومتي از بستر هاي محرک اقتصادي وابسته به نفت و محورهاي اشتغالزاي آلاينده و هزينه بر برداشته شود و با سرمايه گذاري بر ظرفيت هاي گردشگري زنجيره کاريابي و توليد ثروت و نشاط اجتماعي روز به روز در استان مرکزي تقويت شود. 

منبع : خبرگزاري ايرنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها