City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

در پانسيون‌ها چه خبر است؟ (1395/10/25)

ديگر هيچ پانسيون جديدي با مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ساخته نمي‌شود.
در پانسيون‌ها چه خبر است؟

به گزارش بزنيم بيرون ، سال ۹۴ وقتي آيين‌نامه «ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها» تصويب شد، عبارت «پانسيون»‌ هم از شمول تاسيسات گردشگري خارج شد. در بند ج ماده يک فصل اول اين آيين‌نامه که تاسيسات گردشگري را تعريف کرده و انواع آن‌ها را برشمرده، هيچ اشاره‌اي به اين نوع اقامتگاه‌ها نشده است، درحالي‌که تا پيش از اين، مجوز اين واحدها را سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صادر مي‌کرد، اما حالا آن‌ها مانده‌اند و يک قلم‌خوردگي بزرگ قانوني.

 
هرچند ولي تيموري ـ مدير کل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري ـ به ايسنا مي‌گويد که «پيشنهاد اصلاح اين جا افتادگي به دولت ارائه شده و اين مساله باعث نمي‌شود پانسيون‌هايي که در گذشته از اين سازمان مجوز گرفته‌اند، رها شوند»، اما موضوع اصلي اين جريان همانطور که تيموري هم تاکيد مي‌کند، آن است که «اين جا افتادن از آيين‌نامه، ساخت پانسيون‌هاي جديد با مجوز سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را محدود خواهد کرد. »
 
پانسيون‌ها همان مهمانکده‌هاي شبانه‌روزي هستند که از مسافران يا مشتريان خود به طور کامل يا نيمه کامل پذيرايي مي‌کنند و در جهان قدمت طولاني دارند که گاه با عنوان «هاستل» و يا همان «پانسيون» شناخته مي‌شوند، در ايران اما قوانين پانسيون‌ها متفاوت است، آن‌ها مجوز تاسيس‌شان را از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و اتحاديه‌هاي هتلداري مي‌گيرند، اما به جاي اسکان مسافر و گردشگر؛ دانشجو، کارمند، کارآموز، مهاجر و کارگران را مي‌پذيرند و در اصل با مجوز اقامتگاه گردشگري تاسيس مي‌شوند تا بخشي از مشکل مسکن قشر کم درآمد را در ازاي گرفتن هزينه‌هاي گزاف، به شکلي موقتي حل کنند!
 
در تمام اين سال‌ها کنار گذاشتن پانسيون‌ها از ضوابط و قواعد اقامتگاه‌هاي گردشگري، نوعي مديريت خودمختار را در ميان مجموعه‌اي از آن‌ها پديد آورده که معلوم نيست بر اساس چه الگو و قانون نوشته شده‌اي، پيش مي‌روند و ضابط و ناظر کيفيت خدماتشان کجاست و مطابق با چه اصولي اجاره بها تعيين مي‌کنند؟
 
اجاره‌ي ماهانه يک تخت در برخي از اين پانسيون‌ها که البته صاحب آن اجازه‌ي استفاده از امکانات مشترکي چون سرويس بهداشتي، حمام، آشپزخانه و در مواقعي اينترنت را دارد گاه تا يک ميليون تومان مي‌رسد. البته ارزان‌تر از اين هم پيدا مي‌شود، اما با پايين‌ترين کيفيت خدمات براي يک زندگي موقتي.
 
هرچند تيموري اين موضوع را رد مي‌کند و مي‌گويد که همه‌ي آن‌ها چنين وضعيتي ندارند و برخي قائل به اصول و ضوابط سازمان هستند و نرخ‌گذاري آن‌ها هم کنترل مي‌شود.
 
اما مدير کل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري، شرايط پانسيون‌هاي گردشگري را در شرايطي قابل دفاع مي‌داند که در زمان تصويب آيين‌نامه در دولت، متولي گردشگري چشمانش را به روي پانسيون‌ها بست. تيموري درباره‌ي علت حذف پانسيون‌ها از آيين‌نامه‌اي که ۹۴/۶/۴ در دولت مصوب شد، به ايسنا توضيح مي‌دهد: پانسيون در گذشته از مصاديق تاسيسات گردشگري بود. اختلاف نظري بين وزارت علوم و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري وجود داشت از اين نظر که پانسيون‌ها به خوابگاه دانشجويي تبديل شده بودند، درصورتي‌که شاخصي وجود دارد که طول مدت اقامت در اين اماکن را مشخص مي‌کند و اگر بيشتر از آن باشد از تعريف پانسيون خارج و به خوابگاه دانشجويي يا کارمندي تبديل مي‌شود.
 
وي اضافه مي‌کند: متاسفانه درحال حاضر اين هويت در پانسيون‌هاي ما شکل گرفته، درحالي‌که به آن دقت نمي‌شود. پانسيون‌هايي هستند که صد در صد در اختيار دانشجويان قرار دارد که بايد آن‌ها را خوابگاه دانشجويي دانست، نه اقامتگاه موقت گردشگران و مسافران.
 
 
 
تيموري "جا افتادن" پانسيون‌ها را از آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها را تاييد مي‌کند و مي‌گويد: متاسفانه به دليل اشتباهي که در تعريف پانسيون پيش آمده از مصوبه دولت کنار گذاشته شد، ضمن آن‌که وزارت علوم هم به اين واحدها مجوز مي‌دهد. ما آن زمان مي‌خواستيم اول تکليف اين وضعيت را روشن کنيم؛ اگر اين واحدهاي اقامتي درحال پذيرش دانشجو هستند، که ديگر پانسيون نيستند و بايد به عنوان خوابگاه دانشجويي تعريف شوند. ما حتي سال ۹۴ ضوابطي براي پانسيون‌ها آماده کرديم که در زماني نهايي شدن مصوبه، وقتي از آيين‌نامه جا افتاد ديگر کار را ادامه نداديم.
 
او ادامه مي‌دهد: البته پيشنهاد شده عنوان پانسيون بار ديگر به آن آيين‌نامه اضافه شود، همزمان گزارشي هم تهيه شده و اين موضوع در حال بررسي است.
 
مدير کل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري سپس درباره‌ي تکليف پانسيون‌هايي که قبلا از اين سازمان مجوز گرفته‌اند، مي‌گويد: آن‌ها همچنان تحت نظارت و جزو مجموعه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هستند و تمديد مجوزها را از اين طريق مي‌توانند انجام دهند.
 
تيموري اظهار مي‌کند: حتي اگر پيشنهاد بازگشت پانسيون به مجموعه تاسيسات گردشگري در آيين‌نامه دولت پذيرفته نشود، همچنان پانسيون‌هاي قديمي که از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجوز گرفته‌اند به عنوان يکي از «واحدهاي خودپذيرايي» پذيرفته خواهند شد، ولي بايد در قالب استاندارد و ضوابط واحدهاي اقامتي تحت نظارت اين سازمان قرار گيرند.
 
وي همچنين درباره اين که آيا تا کنون براي پانسيون‌ها ضوابطي نوشته شده که حدود وظايف، اختيارات و خدمات آن‌ها را تعيين کند و ناظر بر آن اساس ارزيابي‌ها را انجام دهد، مي‌گويد: براي پانسيون‌ها تا کنون ضوابطي وجود نداشته است. ولي پانسيون‌هايي که وجود دارند و از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجوز گرفته‌اند، واحد اقامتي مجاز به شمار مي‌آيند.
 
تيموري تاکيد مي‌کند: اداره‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري استاني الزام دارند مجوزها و مطالبات پانسيون‌هاي قديمي را به عنوان مصاديقي از تاسيسات گردشگري بررسي و تمديد کنند. از طرف ديگر اين واحدها به رعايت ضوابط واحدهاي اقامتي تحت نظارت سازمان نيز موظفند.
 
به گزارش ايسنا، مدير کل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري مهرماه امسال در نامه‌اي خطاب به برخي مديران استاني نيز نوشته بود: «استحضار داريد مستند قانوني صدور مجوز ايجاد تاسيسات گردشگري، ماده‌ي يک آيين نامه ايجاد اصلاح، تکميل و درجه بندي، نرخگذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آن‌ها مصوب ۹۴/۶/۴ هيات وزيران است. نظر به اين‌که در آيين نامه جديد عبارت پانسيون از مصاديق تاسيسات گردشگري حذف شده، لذا درحال حاضر صدور مجوز با اين عنوان ميسر نيست. البته پيشنهاد اصلاحي اين اداره براي گنجاندن عناوين «پانسيون و مراکز اقامتي جوانان» در آيين‌نامه فوق‌الذکر مورد تاييد رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري (مسعود سلطاني‌فر) قرار نگرفت و مقرر شد اين موضوع در قالب يکي از مصاديق تاسيسات گردشگري مشابه چاره‌انديشي شود.
 
آنچه مسلم است درحال حاضر تاسيس يا صدور پروانه‌ي بهره برداري جديد با عنوان پانسيون فاقد وجاهت قانوني بوده. با اين حال نظر به تشابهات ماهوي موجود ميان پانسيون و مهمان‌پذير پيشنهاد مي‌شود تا تعيين تکليف نهايي موضوع و رفع مشکل متقاضيان درخواست‌هاي واصله براي ايجاد پانسيون در قالب مهمانپذير مورد بررسي قرار گيرد. »

منبع : ايسنا

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها