City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جايگاه توريسم زيارتي و مذهبي كجاست؟ (1393/11/03)

نياز هر انسان به معنويات در زندگي امري انكارناپذير است و مذهب يكي از مهمترين اركان در روحيات معنوي انسان است. ما براي تقويت توريسم زيارتي مي توانيم تورهاي چند روزه از بقاع متبركه را در دستور كار آژانسهاي مسافرتي قرار دهيم و حتي در بعد تقويت توريسم مذهبي مي توانيم از كشورهايي كه فرهنگي نزديك به دين ما دارند استفاده نماييم.
جايگاه توريسم زيارتي و مذهبي كجاست؟

به گزارش بزنيم بيرون ، از آنجايي كه اعتقادات هر سرزمين براي مردم آن ديار از اهميت فوق العاده اي برخوردار است، نوع نگرش به مذهب نيز داراي ريشه اي كهن در جوامع به حساب مي آيد، نگرش به توريسم زيارتي و مذهبي در برخي مواقع در جاي يكديگر استفاده مي شوند و اين دو مقوله كه تعاريف مخصوص به خود را دارند نمي تواند در همه جا باعث جذب توريست شود.

موقعي كه ما از يك اثر تاريخي بازديد مي كنيم در واقع از نظر تيپ شناسي گردشگري در نمودار توريسم تاريخي جاي مي گيريم و حتي در برخي مواقع به اشتباه به اين نوع كلمه توريست تاريخي اطلاق مي شود كه با توجه به اينكه توريست يا انسان عامل تقاضا در گردشگري محسوب مي شود نبايد از تيپ شناسي گردشگري نامي براي آن قايل شد. زيرا انواع توريسم و همينطور اكوتوريسم در سطح جهان بسيار زياد است و اين فراواني خود داراي شاخه هاي فرعي بسيار زيادي است كه از ۲۰۰۰ نوع تجاوز مي كند.

ضمن اينكه كلمات مذهب و زيارت تفاوت بسياري با هم دارند در اينجا سعي بر اين است تفكيك اين دو از هم مشخص شود. وقتي يك شهروند شهر رشت به مسجد اكبريه لاهيجان مي رود تا از آثار تاريخي آن بازديد كند در نوع تيپ شناسي، توريسم مذهبي گفته مي شود و در زيرشاخه گردشگري مذهبي قرار مي گيرد. هر گاه يك شهروند رشتي به بقعه شيخ زاهد گيلاني در لاهيجان برود و از آن بقعه بازديد كند در چارت توريسم زيارتي قرار گرفته و نوع گردشگري زيارتي را شكل مي بخشد.

اما در اين دو مثال فوق به نكته ديگري نيز بايد توجه نمود و آن اين است كه وقتي در داخل استان اين تحرك جمعيتي از رشت به لاهيجان انجام مي شود در واقع به ما مي گويد كه قطب محلي توريسم زيارتي و توريسم مذهبي در استان فعال است؛ آيا قطب ملي و بين المللي اين دو نوع از توريسم نيز به همين منوال است؟

همانطور كه مي دانيد بقاع متبركه تا حد زيادي در بعد محلي داراي طرفدار مي باشند و اين مسئله به راحتي قابل لمس است يعني ما نمي توانيم توريست هاي آلماني و پرتغالي را مجبور به بازديد از بقاع متبركه خود نماييم. اما در مورد مساجد وضع فرق مي كند به طوري كه اگر مسجدي در استان گيلان داراي معماري زيبا و قديمي باشد براي توريستهاي كشورهاي مختلف بسيار جالب خواهد بود و آنها با جان و دل استقبال خواهند كرد. وقتي وارد بحث تخصصي توريسم مذهبي مي شويم بايد توجه داشته باشيم كه مذهب براي هر ملتي بسيار حايز اهميت است در واقع توريسم مذهبي بسياري از اعتقادات يك ملت را نشان مي دهد و جالب اينكه حتي در برخي مواقع موجب جلب طرفداراني از ديگر نقاط مي شود.

نياز هر انسان به معنويات در زندگي امري انكارناپذير است و مذهب يكي از مهمترين اركان در روحيات معنوي انسان است. ما براي تقويت توريسم زيارتي مي توانيم تورهاي چند روزه از بقاع متبركه را در دستور كار آژانسهاي مسافرتي قرار دهيم و حتي در بعد تقويت توريسم مذهبي مي توانيم از كشورهايي كه فرهنگي نزديك به دين ما دارند استفاده نماييم.


نویسنده : روشن بابائی همتی

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذاریدتگ ها