City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #افسريه-تهران

 • استخر مجموعه ورزشي تختي

  ورزشگاه تختی تهران پنجمین ورزشگاه بزرگ ایران می‌باشد که در شرق تهران جای گرفته است.

  1 دیدگاه 5829 بازدید
 • دو و ميداني مجموعه ورزشي تختي

  ورزشگاه تختی تهران پنجمین ورزشگاه بزرگ ایران است که در شرق تهران جای گرفته است و با معماری الهام گرفته از ورزش کشتی، توسط معماران آلمانی طراحی و ساخته شده است‌.

  0 دیدگاه 7237 بازدید
 • واليبال مجموعه ورزشي تختي

  ورزشگاه تختی تهران پنجمین ورزشگاه بزرگ ایران است که در شرق تهران جای گرفته است .

  0 دیدگاه 6064 بازدید
 • فوتبال مجموعه ورزشي تختي

  ورزشگاه تختی تهران پنجمین ورزشگاه بزرگ ایران است که در شرق تهران جای گرفته و با طراحی هم‌چون کشتی، توسط معماران آلمانی طراحی و ساخته شده است‌.

  0 دیدگاه 1707 بازدید
 • ژيمناستيک مجموعه ورزشي تختي

  ورزشگاه تختی تهران پنجمین ورزشگاه بزرگ ایران است که در شرق تهران جای گرفته است و با طراحی هم‌چون کشتی، توسط معماران آلمانی طراحی و ساخته شده است‌.

  0 دیدگاه 5251 بازدید
 • قنادي غفاريان

  شیرینی فروشی غفاریان یکی از قنادی های محله افسریه تهران است که در منطقه 15 واقع شده است.

  0 دیدگاه 2293 بازدید
 • قنادي مهمان دوست

  قنادی مهمان دوست در محدوده افسریه واقع شده است و از جمله شیرینی فروشی های معروف این منطقه به شمار می رود.

  0 دیدگاه 2848 بازدید
 • قنادي چهار فصل

  قنادی چهار فصل یکی از شیرینی فروشی های واقع در محدوده جنوب تهران است که در منطقه 15 واقع شده است.

  0 دیدگاه 4721 بازدید
 • قنادي نانک

  اگر در محله افسریه هستید و به دنبال یک شیرینی فروشی در نزدیکی خود می گردید می توانید به قنادی نانک سری بزنید.

  0 دیدگاه 4779 بازدید
 • قنادي گل شعبه 2

  اگر در محله افسریه هستید و به دنبال یک شیرینی فروشی در نزدیکی خود می گردید می توانید به قنادی گل سری بزنید.

  0 دیدگاه 2607 بازدید
 • قنادي بلوط

  قنادی بلوط در محدوده افسریه واقع شده است و از جمله شیرینی فروشی های معروف این منطقه به شمار می رود.

  0 دیدگاه 4395 بازدید