City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #آبشار-جنگلک

  • آبشار جنگلک

    آبشار جنگلک با ارتفاع حدود 35 متر یکی از آبشارهای بزرگ اطراف شهرستان دماوند است که در محله رودافزا قرار دارد. این آبشار به همراه دره گروبار و سایر آبشارهای این محدوده می توانند پیشنهادات خوبی برای یک سفر یک روزه طبیعت گردی به اطراف پایتخت باشند.

    0 دیدگاه 3424 بازدید