City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #برج-ميلاد-تهران-پارک-دلفين-ها-شير-دريايي

  • دلفيناريوم برج ميلاد ( پارک دلفين ها)

    دلفیناریوم(پارک دلفین ها) نخستین دلفیناریوم غیرساحلی خاورمیانه ومرتفع ترین دلفیناریوم جهان است که میزبان شهروندان تهرانی در برج میلاد است.

    1 دیدگاه 73792 بازدید