City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #بوشهري-خانه-خليج-فارس

  • خانه معين التجار بوشهري (خليج فارس)

    خانه معین التجار بوشهری نماینده دوره اول و سوم مجلس شورای ملی بعد از مشروطه، پدر معنوی خلیج فارس، یکی از تنها خانه های قاجاری خیابان لاله زار و آخرین اثر ثبتی شهر تهران به شمار می رود.

    0 دیدگاه 5201 بازدید