City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #تئاتر-تهران-استاد-فني-زاده-منشور-هنر

  • سالن منشور هنر

    سالن منشور هنر از اجراهای گروه های نمایش مختلف میزبانی می کند.

    0 دیدگاه 4534 بازدید