City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #تاکستان-قزوين-عمارت

  • عمارت شاهي تاکستان

    عمارت شاهي تاکستان از بناهای تاریخی شهر قزوین است و در حال حاضر بنای فعلی بانک ملی به حساب می آید.

    0 دیدگاه 3698 بازدید