City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #تهران-افسريه

 • مجموعه شهربانو منطقه 15

  مجموعه شهربانو منطقه 15، در جنوب تهران محدوده افسریه واقع شده است و همه روزه در اختیار بانوان است.

  1 دیدگاه 10125 بازدید
 • قنادي آناناس

  قنادی اآناناس یکی از شیرینی فروشی های واقع در محدوده جنوب تهران است که در منطقه 15 واقع شده است.

  0 دیدگاه 5307 بازدید
 • بدنسازي مجموعه ورزشي شهداي افسريه

  مجموعه ورزشی شهدای افسریه، در محله افسریه تهران قرار دارد و شهروندان منطقه 15 همه روزه می توانند از امکانات این مجموعه استفاده کنند.

  1 دیدگاه 6453 بازدید
 • قنادي رضا

  قنادی رضا یکی از شیرینی فروشی های واقع در محدوده جنوب تهران است که در منطقه 15 واقع شده است.

  0 دیدگاه 3836 بازدید
 • قنادي خانه شيريني رز

  اگر در محله افسریه هستید و به دنبال یک شیرینی فروشی در نزدیکی خود می گردید می توانید به قنادی خانه شیرینی رز سری بزنید.

  0 دیدگاه 3427 بازدید
 • ژيمناستيک مجموعه ورزشي شهداي افسريه

  مجموعه ورزشی شهدای افسریه، در محله افسریه تهران قرار دارد و شهروندان منطقه 15 همه روزه می توانند از امکانات این مجموعه استفاده کنند.

  0 دیدگاه 4395 بازدید
 • فوتسال مجموعه ورزشي شهداي افسريه

  مجموعه ورزشی شهدای افسریه، در محله افسریه تهران قرار دارد و شهروندان منطقه 15 همه روزه می توانند از امکانات این مجموعه استفاده کنند.

  1 دیدگاه 6573 بازدید
 • واليبال مجموعه ورزشي شهداي افسريه

  مجموعه ورزشی شهدای افسریه، در محله افسریه تهران قرار دارد و شهروندان منطقه 15 همه روزه می توانند از امکانات این مجموعه استفاده کنند.

  0 دیدگاه 5826 بازدید
 • رزمي مجموعه ورزشي حسنين

  مجموعه ورزشی حسنین از اماکن ورزشی خصوصی در جنوب شرقی تهران بوده که دارای رشته های ورزشی متنوعی است.

  0 دیدگاه 1620 بازدید
 • مجموعه ورزشي الزهرا (س) 51

  مجموعه ورزشی الزهرا (س) 51، از سالنهای ورزشی مخصوص بانوان است و در منطقه 15 تهران در پارک فجر قرار دارد.

  0 دیدگاه 5491 بازدید
 • سالن رزمي ورزشگاه شهداي افسريه

  مجموعه ورزشی شهدای افسریه، در محله افسریه تهران قرار دارد و شهروندان منطقه 15 همه روزه می توانند از امکانات این مجموعه استفاده کنند.

  0 دیدگاه 1678 بازدید
 • قنادي نانسي

  قنادی نانسی یکی از شیرینی فروشی های واقع در خیابان افسریه ( محدوده شرق) تهران است که در منطقه 15 واقع شده است.

  0 دیدگاه 6135 بازدید
 • قنادي غفاريان

  شیرینی فروشی غفاریان یکی از قنادی های محله افسریه تهران است که در منطقه 15 واقع شده است.

  0 دیدگاه 2293 بازدید
 • قنادي مهمان دوست

  قنادی مهمان دوست در محدوده افسریه واقع شده است و از جمله شیرینی فروشی های معروف این منطقه به شمار می رود.

  0 دیدگاه 2848 بازدید
 • قنادي چهار فصل

  قنادی چهار فصل یکی از شیرینی فروشی های واقع در محدوده جنوب تهران است که در منطقه 15 واقع شده است.

  0 دیدگاه 4721 بازدید