City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #تهران-اکباتان

 • استخر باغ شرافت اکباتان

  استخر باغ شرافت واقع در اکباتان تهران ویژه بانوان بوده و دارای امکانات و محیط زیبایی است.

  1 دیدگاه 10842 بازدید
 • تيراندازي مجموعه ورزشي دستگردي (پاس)

  مجموعه ورزشی دستگردی در منطقه 5 تهران است و برای ساکنان اکباتان و محدوده‌های اطراف آن به لحاظ مکانی بسیار در دسترس است.

  1 دیدگاه 5518 بازدید
 • زمين فوتبال مجموعه ورزشي دستگردي (پاس)

  مجموعه ورزشی دستگردی در منطقه 5 تهران است و برای ساکنان اکباتان و محدوده‌های اطراف آن به لحاظ مکانی بسیار در دسترس است.

  0 دیدگاه 3313 بازدید
 • قنادي صدف

  شیرینی فروشی صدف یکی از قنادی های محله اکباتان تهران است که در منطقه 5 واقع شده است.

  0 دیدگاه 6479 بازدید
 • کشتي مجموعه ورزشي دستگردي(پاس)

  مجموعه ورزشی دستگردی در منطقه 5 تهران است و برای ساکنان اکباتان و محدوده‌های اطراف آن به لحاظ مکانی بسیار در دسترس است.

  0 دیدگاه 3324 بازدید
 • استخر مجموعه ورزشي دستگردي(پاس)

  مجموعه ورزشی دستگردی در منطقه 5 تهران است و برای ساکنان اکباتان و محدوده‌های اطراف آن به لحاظ مکانی بسیار در دسترس است.

  0 دیدگاه 24187 بازدید
 • رزمي مجموعه ورزشي دستگردي (پاس)

  مجموعه ورزشی دستگردی در منطقه 5 تهران واقع شده و برای ساکنان اکباتان و محدوده‌های اطراف به لحاظ مکانی بسیار مناسب است.

  0 دیدگاه 2779 بازدید
 • بسکتبال مجموعه ورزشي دستگردي (پاس)

  مجموعه ورزشی دستگردی در منطقه 5 تهران واقع شده و برای ساکنان اکباتان و محدوده‌های اطراف آن به لحاظ مکانی بسیار در دسترس است.

  0 دیدگاه 4658 بازدید
 • واليبال مجموعه ورزشي دستگردي(پاس)

  مجموعه ورزشی دستگردی در منطقه 5 تهران است و برای ساکنان اکباتان و محدوده‌های اطراف آن به لحاظ مکانی بسیار در دسترس است.

  0 دیدگاه 3576 بازدید
 • دو و ميداني مجموعه ورزشي دستگردي (پاس)

  مجموعه ورزشی دستگردی در منطقه 5 تهران است و برای ساکنان اکباتان و محدوده‌های اطراف آن به لحاظ مکانی بسیار در دسترس است.

  0 دیدگاه 3120 بازدید
 • استخر مجموعه ورزشي راه آهن

  استخر راه آهن در منطقه اکباتان تهران واقع شده و پیش از این آموزش شنا برای سنین مختلف زیر نظر مربیان مجرب شنا و نجات غریق در این مجموعه انجام می گرفت اما متاسفانه مدتی است که این استخر تعطیل شده است.

  2 دیدگاه 20318 بازدید