City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #تهران-مسافرخانه

 • مسافرخانه جلالي تبريز

  مهمانپذیر جلالی از معدود مسافرخانه های واقع در جنوب شرق تهران است که در محدوده منطقه 14 واقع شده و دسترسی خوبی به سامانه اتوبوس های تندرو دارد.

  0 دیدگاه 8393 بازدید
 • مسافرخانه جمشيد

  مسافرخانه جمشیدی با مدیریت آقای لولوعی یکی از مهمانپذیرهای نزدیک ایستگاه راه آهن تهران است.

  0 دیدگاه 5097 بازدید
 • مسافرخانه شهريار

  مسافرخانه شهریار از جمله مراکز اقامتی موجود در محدوده میدان رازی تهران است.

  0 دیدگاه 6300 بازدید
 • اتو خراسان

  اتو خراسان از جمله مهمانپذیر های مرکزی شهر تهران است که در خیابان ری واقع شده است.

  0 دیدگاه 3424 بازدید
 • مسافرخانه اطلس

  مسافرخانه اطلس یکی از مهمانپذیرهای محدوده جنوب تهران است که در خیابان شوش واقع شده است.

  0 دیدگاه 1295 بازدید
 • مسافرخانه شجاعي فرد

  مهمانپذیر شجاعی فرد از جمله مراکز اقامتی واقع در محدوده مرکزی شهر تهران است که در خیابان سعدی واقع شده و از دسترسی خوبی نیز با مترو و وسایل حمل و نقل عمومی برخوردار است.

  0 دیدگاه 1507 بازدید
 • مسافرخانه فردوسي

  مسافرخانه فردوسی یکی از مسافرخانه های محدوده مرکزی شهر تهران است که در محدوده منطقه 11 واقع شده است.

  0 دیدگاه 2281 بازدید
 • مسافرخانه تمدن

  مسافرخانه تمدن با مدیریت آقای غلامعلی فتحی یکی از مهمانپذیرهای محدوده مرکزی تهران به شمار می رود.

  0 دیدگاه 2270 بازدید
 • بحر خزر

  مسافرخانه بحر خزر از جمله مهمانپذیرهای واقع در محدوده مرکزی تهران است که در خیابان امیر کبیر تهران قرار دارد.

  0 دیدگاه 3653 بازدید
 • مسافرخانه ميثاق

  مهمانپذیر میثاق در محدوده بازار تهران قرار دارد و از موقعیت فوق العاده ای برای دسترسی به محدوده مرکزی شهر، مترو و مراکز خرید برخوردار است.

  0 دیدگاه 3561 بازدید
 • مسافرخانه سيادت

  مهمانپذیر سیادت از جمله مسافرخانه های موجود در شهر تهران است که در محدوده مرکزی پایتخت قرار گرفته است.

  0 دیدگاه 1985 بازدید
 • مسافرخانه ياس

  مسافرخانه یاس یکی از مراکز اقامتی و مهمانپذیر های محدوده مرکزی شهر است که از دسترسی خوبی به سایر نقاط پایتخت برخوردار است.

  0 دیدگاه 5170 بازدید
 • مسافرخانه صبا

  مسافرخانه صبا یکی از مهمانپذیرهای واقع در محدوده جنوبی تهران است که می توانید با قیمتی ارزان در آن اقامت داشته باشید.

  0 دیدگاه 5333 بازدید
 • مسافرخانه مهران

  مسافرخانه مهران یکی از مهمانپذیر های واقع در محدوده مرکزی شهر تهران است که از دسترسی خوبی برای تردد در شهر برخوردار است.

  0 دیدگاه 5176 بازدید
 • مسافرخانه مقدسي

  مسافرخانه مقدسی از جمله مراکز اقامتی شهر تهران است که در نزدیکی ایستگاه راه آهن واقع شده است.

  0 دیدگاه 1657 بازدید