City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #تهران-مسجد-قندي

  • مسجد قندي

    مسجد قندی یکی از آثار ثبت شده ملی تهران است که در جنوب پایتخت واقع شده و دارای دو محراب کاشی کاری و شبستانی با 9 ستون سنگی حجاری است.

    0 دیدگاه 4921 بازدید