City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #توچال-تهران

  • بانجي جامپينگ توچال

    بانجی جامپینگ توچال، اولین باشگاه جامپینگ در ایران به شمار می رود که در شمالی ترین نقطه تهران و در محدوده بام تهران قرار دارد.

    7 دیدگاه 42140 بازدید
  • تله کابين توچال

    تله کابین توچال در انتهای خیابان ولنجک و منطقه معروف به «بام تهران» قرار دارد. با استفاده از این تله کابین می توانید از فراز کوه های شمالی پایتخت به نظاره شهر تهران بنشنید و لذت استفاده از تله کابین در کنار خانواده خود را تجربه کنید.

    1 دیدگاه 9420 بازدید