City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #تکيه-مازندران

 • بي سر تکيه بابل

  بی سر تکیه در شهرستان بابل در محله بی سر تکیه که نام قدیم آن خسرویه بود، واقع شده است.

  0 دیدگاه 551 بازدید
 • تکيه حصير فروشان

  تکیه حصیر فروشان در محله پنج شنبه بازار شهرستان بابل قرار دارد.

  0 دیدگاه 3407 بازدید
 • تکيه روستاي فيروزکلا

  تکیه روستای فیروزکلا واقع در روستایی به همین نام در آمل، به عنوان یکی از قدیمی ترین تکیه های مازندران می باشد.

  0 دیدگاه 1003 بازدید
 • تکيه علي‌آباد

  تکیه علی‌آباد در روستای علی آباد شهرستان بابلسر واقع شده است.

  0 دیدگاه 2389 بازدید
 • تکيه شاهاندشت

  تکیه شاهاندشت در روستای شاهاندشت شهرستان آمل واقع شده و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  1 دیدگاه 796 بازدید
 • تکيه روستاي مقريکلا

  تکیه روستای مقریکلا از تکیه های دوره قاجار و زندیه در شهرستان بابلسر به شمار می رود که یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. تکیه مقریکلا با نقاشیها و کنده کاریها و گچ بریهای ظریف، دارای اطاقها و تالار بزرگی در وسط است.

  0 دیدگاه 54200 بازدید
 • تکيه اوجابن بابل

  تکیه اوجابن از تکایای دوران قاجار در شهرستان بابل است که به عنوان یکی از آثار میراثی ایران در به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 6707 بازدید
 • تکيه قريشي بابل

  تکیه قریشی روبروی امامزاده قاسم شهرستان بابل قرار دارد.

  0 دیدگاه 914 بازدید
 • تکيه کاظم بيک بابل

  تکیه کاظم بیک در محله ای به همین نام در شهرستان بابل واقع شده است.

  0 دیدگاه 1175 بازدید
 • تکيه بيزکي

  تکیه بیزکی از تکایای تاریخی در شهرستان جویبار واقع در بخش مرکزی آن می باشد.

  0 دیدگاه 1891 بازدید
 • پيرتکيه سيد ابوصالح

  پیرتکیه سید ابوصالح در شهرستان قائم شهر استان مازندران قرار دارد.

  0 دیدگاه 1677 بازدید