City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #خانه-هاي-تاريخي-عليزاده-تهران

  • خانه مهندس عليزاده

    خانه تاریخی علیزاده یکی از آثار فرهنگی تاریخی در خیابان آفریقای تهران است که توسط مهندس علیزاده از بهترین معماران تهران در دوره پهلوی دوم به پیچیده ترین شکل ممکن آن هم روی تپه های خیابان الهیه ساخته شده است.

    0 دیدگاه 4465 بازدید