City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #سرخ-آباد-زنجان

  • منطقه حفاظت شده سرخ آباد

    منطقه حفاظت شده سرخ آباد در 18 كيلومتري شمال غرب زنجان واقع شده است. آهوی ایرانی زیباترین و بارزترین پستاندار این منطقه‌ به شمار می رود.

    0 دیدگاه 3081 بازدید
  • منطقه حفاظت شده سرخ آباد

    منطقه حفاظت شده سرخ آباد واقع در استان زنجان دارای مساحت 120010 هكتار است.

    0 دیدگاه 1823 بازدید