City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #سمنان-سرا-و-کاروانسرا-در-سمنان-کاروانسراي-قصر-بهرام-

  • کاروانسراي قصر بهرام

    کاروانسرای شاه عباسی قصر بهرام ، یکی از رصدگاه های استان سمنان است ، که در سالیان اخیر منجمان زیادی را برای رصد به حاشیه کویر مرکزی ایران کشانده است.

    0 دیدگاه 5793 بازدید