City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #لوازم-محرم-ناصرخسرو-راسته-پرچم-فروشي

  • راسته لوازم محرم ناصرخسرو

    با شروع ماه محرم، خیابان ناصرخسرو رنگ و بویی دیگر می گیرد؛ اکثر مغازه های این راسته در ایام ماه محرم و صفر به عرضه انواع لوازم هیات ها و ملزومات ماه محرم همچون لباس تعزیه، پرچم، علامت، پیراهن سیاه و ... می پردازند.

    0 دیدگاه 28454 بازدید