City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #مازندران-حمام

 • حمام لمراسک

  حمام لمراسک در شهرستان گلوگاه استان مازندران در روستایی به همین نام واقع شده است.

  0 دیدگاه 2059 بازدید
 • حمام قديم ميرزا يوسف

  حمام قدیم میرزا یوسف از آثار تاریخی شهرستان بابل بوده که متاسفانه در حال حاضر این حمام تخریب شده است.

  0 دیدگاه 1510 بازدید
 • حمام درويشعلي خان (حمام خويي)

  حمام درویشعلی خان (حمام خویی) از گرمابه های تاریخی استان مازندران به شمار می رود که قدمت آن به دوران قاجاریه بر می گردد.

  0 دیدگاه 1395 بازدید
 • حمام افراکتي

  حمام افراکتی از آثار تاریخی استان مازندران است که در شهرستان قائم شهر قرار دارد. قدمت حمام افراکتی به دوران قاجاریه بر می گردد.

  0 دیدگاه 582 بازدید
 • حمام شاه عباسي آمل

  حمام شاه عباسی با معماری دوره قاجاریه، از آثار تاریخی شهرستان آمل به شمار می رود.

  0 دیدگاه 3718 بازدید
 • حمام مير صفي

  حمام میر صفی از آثار تاریخی روستای امین آباد شهرستان آمل است.

  0 دیدگاه 1476 بازدید
 • حمام گاوزن محله

  حمام گاوزن محله از گرمابه های تاریخی واقع در شهرستان بابل و روستایی به همین نام است.

  0 دیدگاه 1958 بازدید
 • حمام طاهر و مطهر

  حمام طاهر و مطهر از حمام های شهرستان نوشهر استان مازندران به شمار می رود که در فهرست آثار ملی کشور نیز به عنوان یک اثر تاریخی به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 2465 بازدید
 • حمام کندلوس

  حمام کندلوس از گرمابه های قدیمی استان مازندران است که در شهرستان نوشهر قرار دارد.

  0 دیدگاه 1786 بازدید
 • حمام مکرود

  حمام سنگی مکرود از پربیننده ترین مکانهای واقع در شهرستان تنکابن است.

  0 دیدگاه 1927 بازدید
 • حمام صادق خان

  حمام صادق خان از آثار دوره قاجاریه در شهرستان ساری استان مازندران است.

  0 دیدگاه 1519 بازدید