City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #مجموعه-ورزشي-شمشيري

 • اسکيت مجموعه ورزشي شمشيري

  مجموعه ورزشی شمشیری از ورزشگاه های واقع در منطقه 9 تهران است؛ رشته اسکیت از رشته های فعال این مجموعه ورزشی بشمار می رود.

  0 دیدگاه 3234 بازدید
 • بدنسازي مجموعه ورزشي شمشيري

  سالن بدنسازی شمشیری در مجموعه ورزشی شمشیری قرار دارد. رشته بدنسازی و ایروبیک از رشته های فعال این مجموعه ورزشی است.

  0 دیدگاه 4581 بازدید
 • واليبال مجموعه ورزشي شمشيري

  سالن والیبال شمشیری در مجموعه ورزشی شمشیری قرار دارد. رشته والیبال از رشته های فعال این مجموعه ورزشی است.

  0 دیدگاه 6741 بازدید
 • بسکتبال مجموعه ورزشي شمشيري

  سالن بسکتبال شمشیری در مجموعه ورزشی شمشیری قرار دارد. رشته بسکتبال از رشته های فعال این مجموعه ورزشی است.

  0 دیدگاه 3166 بازدید
 • بدمينتون مجموعه ورزشي شمشيري

  سالن بدمینتون شمشیری در مجموعه ورزشی شمشیری قرار دارد. رشته بدمینتون از رشته های فعال این مجموعه ورزشی است.

  0 دیدگاه 12530 بازدید
 • سالن رزمي مجموعه ورزشي شمشيري

  سالن رزمی شمشیری در مجموعه ورزشی شمشیری قرار دارد. رشته های کاراته، تکواندو و کونگ فو از رشته های فعال رزمی این مجموعه ورزشی است.

  0 دیدگاه 1991 بازدید
 • ژيمناستيک مجموعه ورزشي شمشيري

  مجموعه ورزشی شمشیری از ورزشگاه های واقع در منطقه 9 تهران است. رشته ژیمناستیک از رشته های فعال این مجموعه ورزشی بشمار می رود.

  0 دیدگاه 4814 بازدید