City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #مسجد-ثبت-ملي

 • مسجد سلمان

  مسجد سلمان مربوط به دوره پهلوی است و در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۱۶۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 1687 بازدید
 • مسجد مجدالدوله

  مسجد مجدالدوله مربوط به دوره قاجار است و در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 5332 بازدید
 • مسجد معمارباشي

  مسجد معمارباشی مربوط به دوره قاجار است و در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۱۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 4212 بازدید
 • مسجد فيلسوف الدوله

  مسجد فیلسوف الدوله مربوط به دوره قاجار است و در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۱۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  0 دیدگاه 1321 بازدید
 • مسجد قندي

  مسجد قندی یکی از آثار ثبت شده ملی تهران است که در جنوب پایتخت واقع شده و دارای دو محراب کاشی کاری و شبستانی با 9 ستون سنگی حجاری است.

  0 دیدگاه 4921 بازدید