City Id =8

انتخاب استان

برنامه ریز

چقدر میخوای خرج کنی؟! (قیمت ها به تومان است) چیکار می خوای بکنی ؟ چقدر وقت داری؟!

جستجوی #ميدان-شهدا

 • واليبال مجموعه ورزشي برق تهران

  مجموعه ورزشی فرهنگی برق تهران با به كارگيري مجرب ترين مربيان استان تهران در هر رشته، در جنوب شرق تهران فعالیت دارد.

  3 دیدگاه 12411 بازدید
 • بستني نعمت - شعبه ميدان شهدا

  شعبه میدان شهدای بستنی نعمت در واقع هفتاد و دومین شعبه از این فروشگاه زنجیره است که در خیابان 17 شهریور و پائین تر از پیاده راه میدان امام حسین ( ع) تا میدان شهدا واقع شده است.

  0 دیدگاه 7286 بازدید
 • پرديس سينمايي شکوفه

  پردیس سینمایی شکوفه یکی از پردیس های سینمایی نسبتا چدید شهر تهران است که در محدوده میدان شهدا واقع شده و به خوبی توانسته است خلا کمبود سالن های سینمایی در محدوده شرق و جنوب شرقی پایتخت را پر کند.

  0 دیدگاه 4905 بازدید
 • زمين فوتبال مجموعه ورزشي برق تهران

  زمین فوتبال مجموعه ورزشی فرهنگی برق تهران یکی از زمین های استاندارد برای برگزاری تمرین ها و مسابقات پایه به شمار می رود که در محدوده میدان شهدای تهران قرار دارد.

  1 دیدگاه 8561 بازدید
 • هندبال مجموعه ورزشي برق تهران

  مجموعه ورزشی فرهنگی برق تهران با به كارگيري مجرب ترين مربيان استان تهران در هر رشته، در جنوب شرق تهران فعالیت دارد.

  0 دیدگاه 4915 بازدید
 • حسينيه آيت الله حق شناس

  حسینیه آیت الله حق شناس که مرحوم حق شناس در این محل مجلس برگزار می کرد در مناسبت های مذهبی بصورت فعال، مجلس ذکر اهل بیت برگزار می کند.

  0 دیدگاه 3997 بازدید
 • استخر مجموعه ورزشي برق تهران

  مجموعه ورزشی فرهنگی برق تهران با به كارگيري مجرب ترين مربيان استان تهران در هر رشته، در جنوب شرق تهران فعالیت دارد.

  0 دیدگاه 6058 بازدید
 • تيراندازي مجموعه ورزشي برق تهران

  مجموعه ورزشی فرهنگی برق تهران با به كارگيري مجرب ترين مربيان استان تهران در هر رشته، خصوصا تیرانداری در جنوب شرق تهران فعالیت دارد.

  0 دیدگاه 8217 بازدید
 • فوتسال مجموعه ورزشي برق تهران

  مجموعه ورزشی فرهنگی برق تهران با به كارگيري مجرب ترين مربيان استان تهران در هر رشته، در جنوب شرق تهران فعالیت دارد.

  0 دیدگاه 12791 بازدید
 • هيئت انصارالمهدي (عج)

  هیئت انصارالمهدی (عج) یکی از هیئت های شرق تهران است که شب های یکشنبه هر هفته و در مناسبت های مذهبی مراسم ذکر اهل بیت برگزار می کند.

  0 دیدگاه 2217 بازدید
 • هيئت روضت العباس (بيت الرضا)

  هیئت روضت العباس (ع) شب شنبه هر هفته و در مناسب های مذهبی مراسم ذکر اهل بیت برگزار می کند.

  0 دیدگاه 6052 بازدید
 • قنادي خوشه

  قنادی خوشه در محدوده میدان شهدا واقع شده است و از جمله شیرینی فروشی های معروف این منطقه به شمار می رود.

  0 دیدگاه 17220 بازدید
 • قنادي شمسايي

  قنادی شمسایی در محدوده میدان شهدا واقع شده است و از جمله شیرینی فروشی های معروف این منطقه به شمار می رود.

  0 دیدگاه 2537 بازدید
 • بسکتبال مجموعه ورزشي برق تهران

  مجموعه ورزشی فرهنگی برق تهران با به كارگيري مجرب ترين مربيان استان تهران در هر رشته، در جنوب شرق تهران فعالیت دارد.

  0 دیدگاه 4031 بازدید
 • رزمي مجموعه ورزشي برق تهران

  مجموعه ورزشی فرهنگی برق تهران با به كارگيري مجرب ترين مربيان استان تهران در رشته های رزمی، در جنوب شرق تهران فعالیت دارد.

  0 دیدگاه 6737 بازدید